Pečeň

Tajomstvo úspešnej detoxikácie

Opäť nastal čas chudnutia, čistenia a detoxikácie, preto sa nielen na internete rozmohli reklamy na rôzne detoxikačné kúry, diéty a hladovky. Asi najdôležitejšiu úlohu v čistiacom procese zohráva pečeň. Keď je pečeň preťažená alebo poškodená, jej stav sa odzrkadľuje aj na celkovom stave, vrátane pleti, vlasov, hormonálnej rovnováhe i psychike. Narušenie jej funkcie sa spája aj v súčasnosti veľmi rozšírenou histamínovou intoleranciou a rakovinou.

Internetom sa šíri zázračná kúra na všetky problémy pomocou megadávok drveného pestreca mariánskeho, pričom ho rôzni „internetoví liečitelia“ predávajú za 9-10 euro/275 gramov + poštovné (v lekárni zoženiete 260g za asi 3 eurá) ako liek na všetky zdravotné problémy. Samotný pestrec pravdepodobne väčšine ľudí nespôsobí zdravotné problémy, čistenie pečene je však príliš komplikovaný proces na to, aby stačilo užívanie jednej byliny. Rovnako najlepším nápadom ako sa detoxikovať nebude ani populárna hladovka (aj keď redukcia kalorického príjmu pomáha pri stukovatení pečene) alebo vegánstvo, pretože znížený príjem potravy a nedostatok proteínov vedie k inhibícií (potlačeniu) aktivity pečeňových enzýmov.

Naša pečeň je hlavný detoxikačný orgán tela, ktorý spracúva všetky toxické, nepotrebné alebo inak problematické látky prijaté stravou, vdychovaním znečisteného ovzdušia, činnosťou baktérií (bekteriálne endotoxíny), cez kožu alebo vytvorené vlastným organizmom (napríklad hormóny). Väčšina týchto látok je rozpustných v tukoch a preto sa najprv upravujú na látky lepšie rozpustné vo vode, ktoré sa ľahšie vylúčia von alebo sa priamo ukladajú do tukových zásob. Zaujímavé je, že u ľudí s nadváhou bolo zistené dvoj až troj- násobné množstvo organických polutantov (dioxíny a polychlórované bifenyly) ako u štíhlych ľudí, pretože veľké množstvo toxických látok uložených v telesnom tuku bráni chudnutiu z tukových zásob.

Celý detoxikačný proces pečene pozostáva z troch fáz:

1.fáza transformačná – pečeňové enzýmy upravujú toxické látky oxidáciou, redukciou, cyklizáciou, hydrolýzou a vznikajú medziprodukty, ktoré je treba ďalej spracovať, pretože môžu byť ešte reaktívnejšie a škodlivejšie

2.fáza konjugačná – pečeňové enzýmy spájajú tieto medziprodukty s kyselinou glukurónovou, aminokyselinami alebo glutatiónom

3.fáza eliminačná – transportné proteíny odstraňujú tieto finálne odpadné produkty von z buniek

Všetky tri fázy musia byť v rovnováhe, problémom napríklad býva, že je u pacientov zvýšená aktivita enzýmov 1. fázy a nedostatočná aktivita enzýmov 2. fázy a dochádza k hromadeniu reaktívnych medziproduktov a poškodzovaniu proteínov a DNA, čo niektoré štúdie spájajú so vznikom rakoviny, SLE a Parkinsonovej choroby. Enzýmy jednotlivých fáz môžu byť znížené/zvýšené aj geneticky, čo môže viesť napríklad aj k variabilnému výskytu nežiaducich účinkov liekov u jednotlivcov.

Enzýmy prvej fázy

Prvú fázu detoxikácie pečene sprostredkováva asi najznámejší enzymatický systém – cytochróm P450 – CYP P450 (metabolizuje väčšinu cudzorodých zlúčenín ako pesticídy, herbicídy, mnohé lieky, heterocyklické amíny, polycyklické aromatické uhlovodíky a pod.), flavín obsahujúce monooxygenázy (spracúvajú nikotín z fajčenia cigariet), monoaminooxidázy, alkoholdehydrogenáza (spracúva etanol z alkoholických nápojov), epoxidové hydrolázy a iné.

CYP P450 obsahuje asi 57 druhov enzýmov, ktoré môžu mať u rôznych ľudí rôznu aktivitu. Úlohu zohráva aj pohlavie a vek. Napr. ženy majú asi 2-násobne väčšie množstvo cytochrómu CYP3A4, ktorý metabolizuje mnohé liečivá, preto sa u žien rýchlejšie odbúravajú. Geneticky môžu rovnako byť niektoré cytochrómy nadmerne aktívne, preto u niektorých jednotlivcov určité liečivá neúčinkujú, pretože sa odbúrajú skôr ako môžu vyvolať účinok, alebo sa naopak vôbec nepremenia na svoju aktívnu formu kvôli nedostatočnej aktivite určitého enzýmu. Typickým príkladom geneticky danej zníženej aktivity pečeňových enzýmov je aj nízka aktivita alkoholdehydrogenázy u obyvateľov Ázie.

Ďalšie faktory ovplyvňujúce aktivitu cytochrómu je napríklad zápal alebo infekcia, ktoré prevažne znižuje ich aktivitu, mnohé lieky a potraviny (grapefruitový džús znižuje aktivitu CYP3A4 a ľubovník zvyšuje), fajčenie a heterocyklické amíny z vyprážaných, grilovaných a pečených pokrmov rovnako aktivitu zvyšujú. Zloženie stravy taktiež ovplyvňuje aktivitu CYP – strava s vysokým obsahom proteínov zvyšuje aktivitu cytochrómu, nedostatok bielkovín aktivitu znižuje, rovnako ako príliš vysoký príjem sacharidov.

Napriek tomu, že sa jedná o detoxikačné enzýmy, ich aktivitou často vznikajú ešte toxickejšie alebo karcinogénne metabolity, ktoré sa musia spracovať v ďalšej fáze, preto pri nadmerne stimulovanej 1.fáze napríklad u fajčiarov, alebo milovníkov grilovania a opekania je o to dôležitejšie podporiť dobrú výkonnosť druhej fázy.

Pre správnu činnosť enzýmov prvej fázy je nevyhnutný dostatok vitamínov B2, B3, B6, kyseliny listovej a B12, magnézium, glutatión, fosfolipidy, BCAA a antioxidanty.

Čo podporuje aktivitu enzýmov 1.fázy?

-lieky (sulfónamidy, fenobarbital, steroidy), alkohol, nikotín a fajčenie, pesticídy, dioxíny, výfukové plyny a pod.

-jedlo a pitie: kapusta, brokolica, kel, grilované jedlá, vysoko proteínové diéty, rasca, cesnak, rooibos, ľubovník bodkovaný, valeriana, rybí olej a iné

-silybum mariánske (35% zvýšenie aktivity pri dávke 600mg silymarínu denne)

-vitamín C (50% zvýšenie pri dávke 500mg denne)

-pycnogenol 10mg/kg váhy

Enzýmy druhej fázy

Počas druhej fázy sa zvyšuje rozpustnosť vo vode a znižuje toxicita metabolitov prvej fázy. K enzýmom druhej fázy patria rôzne skupiny enzýmov, z tých najdôležitejších UDP-glykuronyltransferázy (metabolizujú 40-70% liekov), glutation transferázy, sulfotransferázy, N-acetyltransferázy a metyltransferázy.

Enzýmy 2.fázy potrebujú aminokyseliny obsahujúce síru (taurín, cysteín), glycín, glutamín, cholín a inozitol. Najlepšími zdrojmi sú vajcia, vnútornosti (pečeň), kostný vývar (želatína), kapusta, kel, brokolica, karfiol, cesnak, cibuľa.

Ako som už spomínala, nadmerne aktívna 1.fáza s nedostatočnou aktivitou 2.fázy môže viesť k zdravotným problémom ako intolerancia niektorých chemických látok (v drogérií, potravinách..) a liekov, čo môže byť spojené s chronickou únavou alebo fibromyalgiou.

Zníženú aktivitu 1. fázy a teda aj väčšiu náchylnosť na pečeňové poškodenie zase signalizuje zlá tolerancia kofeínových nápojov, pretože kofeín sa kompletne metabolizuje samotnou 1.fázou, pričom rýchlosť jeho odbúravania sa u jednotlivcov môže líšiť až 5-násobne.

Zaujímavé je, že samotná aktivita jednotlivých fáz je dôležitá aj pri výbere doplnkov výživy, na ktoré potom jednotlivci môžu rozdielne reagovať. Príkladom môže byť všeliek kurkuma, ktorá normálne pôsobí antioxidačne a protizápalovo. U ľudí so slabou 1.fázou a zníženou aktivitou cytochrómu P450 môžu byť vyššie dávky zle tolerované, pretože kurkuma znižuje aktivitu enzýmov 1.fázy, naopak u ľudí so slabšou 2. fázou je jej pozitívny účinok ešte znásobený práve priamou stimuláciou tejto fázy.

Zjednodušene, pre správnu činnosť pečene a efektívnu detoxikáciu je nevyhnutné prijímať dostatok mikroživín, čo sa dá docieliť len kvalitnou pestrou stravou. 1.fáza potrebuje dostatok B vitamínov, glutatión a antioxidanty, 2.fáza dostatok proteínov (aminokyselín), glutatiónu a síry. Z tohto pohľadu sú výbornými zdrojmi nutrientov pre detoxikáciu vnútornosti, najmä pečeň, ktorá je výborný zdroj cholínu, aminokyselín s obsahom síry, B vitamínov a selénu a kostné vývary, ktoré pomáhajú obnoviť glutatión. Úplná samozrejmosť by mali byť aj zelenina (najmä brokolica, kel, karfiol, kapusta) a primerané množstvo ovocia. O tom, ktoré potraviny alebo výživové doplnky zvoliť pre podporu činnosti pečene v ďalšom článku.

Súvisiace články:

Silymarín – ako regenerovať pečeň?

Prečo vznikajú pigmentové škvrny?

Probiotiká a detoxikácia pečene

Účinné prírodné prostriedky na regeneráciu pečene

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Diana

1. Stig Bengmark: Obesity, the deadly quartet and the contribution of the neglected daily organ rest – a new dimension of un-health and its prevention.Hepatobiliary Surg Nutr. 2015 Aug; 4(4): 278–288.

2.http://www.altmedrev.com/publications/3/3/187.pdf

3. Zanger UM1, Schwab M: Cytochrome P450 enzymes in drug metabolism: regulation of gene expression, enzyme activities, and impact of genetic variation. Pharmacol Ther. 2013 Apr;138(1):103-41

4. ALVITO P: Interactions between nutritional factors and drug biotransformations in man. Proc.Natl.Acad.Sci.USAVol.73,No.7,pp.2501-2504,July 1976

5. Hannu Raunio,1,* Mira Kuusisto: Modeling of interactions between xenobiotics and cytochrome P450 (CYP) enzymes. Front Pharmacol. 2015; 6: 123.