Vedeli ste...

Nežiaduce účinky ibuprofénu sú dobre známe-poznáte aj tie žiaduce?

ibalgin, mig 400, nurofen, brufen skodlive ucinky, neziaduce ucinky

Ibalgin, Nurofen, Mig 400, Brufen sú lieky, ktoré netreba veľmi predstavovať. Všetky obsahujú liečivo ibuprofén – jedno z najznámejších a najpredávanejších voľnopredajných liečiv. Používa sa na potlačenie bolesti alebo aj zvýšenej teploty a zápalu. Pokiaľ človek nemá chronické bolesti alebo reumatické ochorenie, mali by sa užívať krátkodobo kvôli riziku nežiaducich účinkov, ktorých výskyt stúpa s dĺžkou užívania ibuprofénu a veľkosťou dávky. Medzi ne patria najmä žalúdočno-črevné ťažkosti (pálenie záhy, bolesť brucha, hnačky,vredy, krvácanie, perforácia), vyššie je tiež riziko mozgovej mŕtvice alebo srdcovo-cievnych ochorení. Viac sa ibuprofénu venujeme v článku Ibalgin, Nurofen, Mig, Brufen-Je v nich fakt rozdiel?  U pacientov, ktorí sú odkázaní na dlhodobé tlmenie bolesti alebo zápalu ibuprofénom, sa  však zistili aj prospešné účinky.

V tomto článku sa budem venovať menej známym „žiaducim“ účinkom ibuprofénu, ktoré sa zatiaľ využívajú len zriedka a patria ešte do oblasti výskumu.

Ibuprofén  a rakovina

Vedci už niekoľko rokov sledujú vzťah medzi užívaním nesteroidných antiflogistík (skupina protizápalových liečiv, kam radíme aj ibuprofén) a rizikom rakoviny. Výsledky získané z 91 epidemiologických štúdií ukázali významné zníženie rizika niektorých typov rakoviny pri pravidelnom užívaní týchto liekov (najmä ibuprofénu a Aspirínu). Najpriaznivejšie výsledky a  signifikantné zníženie rizika rakoviny sa zistilo pri rakovine prsníkov, hrubého čreva, žalúdka, pažeráka, vaječníkov, pľúc a prostaty. Ochranný účinok bol pozorovaný po 5 a viac ročnom užívaní liekov. Nejednoznačné výsledky sa ukázali pri rakovine pankreasu, močového mechúra a obličiek. Protetktívny účinok sa predpokladá aj pri melanóme, Hodgkingovej chorobe či leukémii. Pár štúdií poukázalo na silnejší protirakovinový účinok ibuprofénu v porovnaní s Aspirínom, predovšetkým proti rakovine prsníka a pľúc. Presný mechanizmus protirakovinového účinku vedci zatiaľ nepoznajú, predpokladá sa, že je zaňho zodpovedná blokáda enzýmu COX-2, čím zjednodušene dochádza k útlmu tvorby zápalových prostaglandínov (zvýšená syntéza prostaglandínov koreluje s karcinogenézou, v rakovinových bunkách je nadmerne indukovaná expresia COX-2).

Najviac preskúmnovou rakovinou v súvislosti s užívaním nesteroidných antiflogistík (NSA) je rakovina prsníka. Metaanalýza 38  štúdii potvrdila, že NSA štatisticky významne znižuje riziko rakoviny prsníka. V bunkách rakoviny prsníka je zvýšená hladina prostaglandínov, ktoré prostredníctvom enzýmu aromatáza stimulujú syntézu estrogénov. Riziko rozvoja rakoviny prsníka je pri užívaní NSA nižšie približne o 20%, presná dávka, či potrebná dĺžka užívania nie je zatiaľ presne určená. V budúcnosti by preto mohlo užívanie ibuprofénu slúžiť ako doplnková terapia pri liečbe rakoviny prsníka alebo pomôcť predchádzať relapsu rakoviny. Táto téma si vzhľadom na doterajšie výsledky určite zaslúži viac klinického skúmania.

Parkinsonova choroba a ibuprofén

Neuroprotektívne účinky (ochrana neurónov-mozgových buniek), nižšie riziko vzniku Parkinsonovej choroby a redukciu jej prejavov pri užívaní ibuprofénu potvrdilo viacero výskumov. Obmedzenie prepuknutia tejto choroby sa doposiaľ ukázalo len pri ibuproféne, iné liečivá zo skupiny protizápalových liečiv tieto účinky nevykazujú. Spôsob, akým to ibuprofén dokáže je doposiaľ neznámy. Pri užívaní ibuprofénu menej ako 2xtýždenne prišlo k zníženiu rizika Parkinsonovej choroby o 27%, pri každodennom užívaní o 39%. Dĺžka užívania sa nejaví v tomto prípade ako dôležitá.

Alzheimerova choroba a ibuprofén

Užívanie nízkych dávok ibuprofénu má významný preventívny účinok pri vývoji Alzheimerovej choroby (ACH). Zaujímavé je, že zníženie rizika ACH sa dosiahlo až po 5 rokoch užívania. Najvýraznejší výsledok spomedzi protizápalových liečiv vykazuje práve ibuprofén (zníženie rizika o 44% oproti placebu). Nedávno sa zistilo, že protizápalové liečivá znižujú produkciu amyloidu-beta (Abeta42), hlavnej zložky senilných plakov v mozgu, ktoré sú  pravdepodobne zodpovedné za ACH. Mechanizmus účinku teda nebude založený len na ovplyvňovaní zápalového procesu ako sa donedávna myslelo. A to je aj dôvod, prečo niektoré štúdie nepotvrdili zníženie rizika ACH pri užívaní protizápalových liečiv (NSA). Takáto schopnosť závisí od chemickej štruktúry liečiva, pričom molekula ibuprofénu, diklofenaku alebo indometacínu túto schopnosť má, zatiaľ čo kyselina acetylsalicylová (aspirin), naproxen alebo coxiby nie. Bohužiaľ dlhodobé užívanie ibuprofénu, ktoré je pre dosiahnutie nejakého benefitu potrebné, má škodlivý účinok na žalúdočno-črevný systém kvôli blokovaniu enzýmu COX. Preto je výzvou pre vedcov objaviť molekuly podobné NSA, ktoré budú vykazovať inhibičnú aktivitu voči Abeta42 ale aktivita COX bude zredukovaná, čím sa zamedzí potencialnej toxicite.

Ibuprofén a novorodenci

Ibuprofén sa používa na liečbu PDA (otvorený arteriálny duktus) u novorodencov. PDA je vrodená chyba srdca, ktorá sa vyskytuje prevažne u predčasne narodených detí. Počas vývoja dieťaťa v maternici existuje spojenie a prietok krvi medzi pľúcnicou a aortou, toto spojenie sa  5-7 minút po pôrode uzatvára. Ak sa tak nestane hovoríme o PDA. Na urýchlenie uzáveru PDA sa ordinuje novorodencom  ibuprofén alebo indometacín alebo sa problém rieši operáciou.

Užívanie ibuprofénu na liečbu spomínaných ochorení má ešte veľa otáznikov – otázna je dĺžka užívania, dávkovanie, nežiaduce účinky, súvisiace rizikové faktory a samotný fakt či benefit liečby prevažuje nad rizikom nežiaducich účinkov pri dlhodobom užívaní. Doteraz zistené skutočnosti však minimálne môžu prispieť k lepšiemu pochopeniu patogenézy niektorých ochorení a ich liečby ako aj k vývoju nových vhodnejších a selektívnejších molekúl.

Súvisiace články:

Ibalgin, Nurofen, Mig, Brufen-Je v nich fakt rozdiel?

Alzheimerova choroba-ako, kedy a prečo sa prejaví?

Ako sa lieči Alzheimerova choroba?

Prevencia rakoviny prsníka

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana


Zdroje:

 • Moris D, Kontos M, Spartalis E, Fentiman IS;  The Role of NSAIDs in Breast Cancer Prevention and Relapse: Current Evidence and Future Perspectives. Breast Care (Basel). 2016 Oct;11(5):339-344.
 • Takkouche B, Regueira-Méndez C, Etminan M. Breast cancer and use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs: a meta-analysis. J Natl Cancer Inst 2008; 100:1439.
 • Agrawal A, Fentiman IS. NSAIDs and breast cancer: A possible prevention and treatment strategy. Int J Clin Pract 2008; 62(3): 444–449.
 • https://www.researchgate.net/publication/51386318_NSAIDs_and_Breast_Cancer_Recurrence_in_a_Prospective_Cohort_Study
 • https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18840819/
 • Gao X, Chen H, Schwarzschild MA, Ascherio A. Use of ibuprofen and risk of Parkinson disease. Neurology 2011; 76(10): 863–869.
 • https://www.fmed.uniba.sk/fileadmin/lf/sluzby/akademicka_kniznica/PDF/Elektronicke_knihy_LF_UK/Karcinom_prsnika.pdf
 • Harris RE, Beebe-Donk J, Doss H, Burr Doss D. Aspirin, ibuprofen, and other non-steroidal anti-inflammatory drugs in cancer prevention: a critical review of non-selective COX-2 blockade (review). Oncol Rep. 2005 Apr;13(4):559-83.
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0012094/
 • Swiątkiewicz M, Zaremba M, Joniec I, Członkowski A, Kurkowska-Jastrzębska I. Potential neuroprotective effect of ibuprofen, insights from the mice model of Parkinson’s disease. Pharmacol Rep. 2013;65(5):1227-36.
 • Imbimbo BP. The potential role of non-steroidal anti-inflammatory drugs in treating Alzheimer’s disease. Expert Opin Investig Drugs. 2004 Nov;13(11):1469-81.
 • Lambat, Z., Conrad, N., Anoopkumar-Dukie, S. et al. An Investigation into the Neuroprotective Properties of Ibuprofen. Metab Brain Dis (2000) 15: 249.
 • Marek Kardoš, Peter Tittel, Uzáver perzistujúceho ductus arteriosus u pacienta s hypoplastickými femorálnymi artériami. Interv Akut Kardiol 2015; 14(1): 35–36.