Vedeli ste...

Melatonín trochu inak

uzivanie melatoninu pri nespavosti, melatonin walmark, virde melatonin

Hoci je melatonín známy predovšetkým ako hormón navodzujúci spánok a regulujúci cirkadiálny rytmus (naše „vnútorné hodiny“), jeho produkcia nielen v epifýze v mozgu, ale aj v tráviacom trakte naznačuje, že jeho využitie a úloha budú komplexnejšie. Melatonín je telu vlastná látka, odvodená od tryptofánu, ktorú okrem človeka vytvárajú aj zvieratá a niektoré rastliny. Produkcia melatonínu epifýzou je stimulovaná tmou, naopak vystavenie svetlu syntézu melatonínu brzdí.  Počas dňa je preto jeho plazmatická hladina veľmi nízka, začína stúpať v noci, pričom svoj vrchol dosahuje približne o 2-3. hodine ráno. Tma stimuluje fotoreceptory v sietnici oka k uvoľňovaniu noradrenalínu, čo následne vedie k zvýšenej tvorbe melatonínu.

Účinky melatonínu na navodenie spánku, jeho kvalitu a latenciu boli opísané v mnohých štúdiách. Aj u nás sa používa ako alternatíva liečby nespavosti. Viac v článku Melatonín-spánkový hormón. Dostatočná syntéza melatonínu je však dôležitá nielen pre kvalitný spánok, ale plní aj iné funkcie v organizme.

Na čo je dobrý melatonín?

Melatonín je silný antioxidant, ktorý nielen vychytáva voľné radikály, ale zvyšuje aj hladinu dôležitých antioxidačných enzýmov ako superoxiddismutáza, glutationperoxidáza, glutationreduktáza atď. Voľné radikály a tzv. oxidačný stres sa spájajú so stárnutím, rakovinou, aterosklerózou, diabetom a inými ochoreniami. Pozornosť púta najmä vzťah  medzi melatonínom a neurodegeneratívnymi ochoreniami, najmä Alzheimerovou chorobou. Melatonín sa javí ako  sľubný neuroprotektívny prostriedok na spomalenie progresie ochorenia, práve tým, že vychytáva voľné radikály v mozgu. Melatonín je dokonca silnejší antioxidant ako jeden z najznámejších antioxidantov-vitamín E.

Zatiaľ, čo niekedy sa predpokladalo, že melatonín sa tvorí a pôsobí predovšetkým alebo výhradne len v mozgu, dnes už vieme, že omnoho vyššie množstvá produkuje náš žalúdočno-črevný systém. Melatonín tu plní viaceré všeobecné aj špecifické úlohy. Zúčastňuje sa na procese trávenia potravy, chráni sliznicu tráviaceho traktu pred rôznymi dráždivými látkami (napr. žalúdočnou kyselinou), napomáha hojeniu rôznych lezií v GIT. Štúdie ukazujú, že podávanie melatonínu pomáha pri hojení vredov pažeráka a žalúdka, pankreatitíde, syndróme dráždivého čreva, gastritíde či stomatitíde. Podľa najnovších výskumov reagujú na melatonín aj naše črevné baktérie osídľujúce tráviaci trakt.

Epidemiologické štúdie naznačajú môžné onkostatické vlastnosti melatonínu na niektoré typy nádorov. Výskumy (in vitro a zvieracie modely) dokumentovali spomalenie rastu nádorov prostredníctvom viacerých mechanizmov (antioxidačná aktivita, modulácia melatonínových receptorov, stimulácia apoptózy-odumretie nádorových buniek, regulácia metabolizmu nádoru, spomalenie metastáz atď). Sľubná sa ukazuje aj doplnková terapia melatonínom k chemoterapeutickej liečbe, kedy prišlo k zníženiu toxicity liečby a k zvýšeniu účinnosti, čo viedlo k predĺženiu prežívania a k zlepšeniu kvality života onkologických pacientov. Melatonín by tak mohol byť výborným kandidátom na prevenciu a doplnkovú liečbu niekoľkých druhov rakoviny, ako je rakovina prsníka, rakovina prostaty, rakovina žalúdka alebo hrubého čreva. Problematika si samozrejme vyžaduje ešte množstvo skúmania.

Melatonín zosiľuje účinok myo-inozitolu. Inozitol sa používa u žien s PCOS (syndróm polycystických vaječníkov) a u žien, ktorým sa nedarí otehotnieť (zlepšuje počet a kvalitu vajíčok). Viac v článku Inozitol-nádej nielen pre neplodné ženy.

U melatonínu sa predpokladajú aj analgetické vlastnosti. Melatonín užívaný v premedikácii (príprava pacienta na anestéziu pred operáciou) znížil v prvých 36 hodinách pooperačnú bolestivosť a spotrebu opiátov.

Kto môže mať málo melatonínu?

Tvorba melatonínu výrazne klesá s pribúdajúcim vekom. Takže prvou skupinou ľudí, kde zaznamenávame deficit melatonínu sú starí ľudia. Znížená hladina nočného melatonínu bola pozorovaná aj u ľudí trpiacich demenciou (napr. Alzheimerovou chorobou), silnou bolesťou, rakovinou, cukrovkou II. typu, migrénou, schizofréniou, chronickou ischemickou chorobou srdca, u ľudí s akútnym infarktom myokardu, u ľudí s idiopatickou ortostatickou hypotenziou. Znížená hladina sa predpokladá aj u pacientov užívajúcich lieky beta-blokátory, ktoré sa často používajú na liečbu vysokého krvného tlaku a porúch srdcového rytmu (niekedy aj na liečbu migrény a glaukómu).

 

Pri nedostatku vlastného melatonínu alebo spomínaných ťažkostiach sa podáva melatonín vo forme výživového doplnku obvykle v dávke 1-5mg. Pri onkologických ochoreniach sa odporúčajú vyššie dávky – 20mg a viac denne, takéto dávky je nevyhnutné skonzultovať s lekárom.

Čo sa týka bezpečnosti užívania melatonínu, máme zatiaľ len obmedzené informácie. Doposiaľ sa zaznamenali len mierne nežiaduce účinky, z doterajších štúdií žiadna nenaznačuje výskyt vážnych nežiaducich účinkov. Užívanie melatonínu v nízkych dávkach (do 5 mg) sa pokladá za bezpečné, vyššie dávky a dlhodobé užívanie ešte potrebuje pre potvrdenie bezpečnosti viac skúmania.

Vzhľadom na potenciálny imunomodulačný účinok melatonínu, sa melatonín neodporúča užívať u pacientov s autoimunitnými ochoreniami (absentujú klinické údaje u takýchto pacientov). Je treba dbať na opatrnosť u pacientov užívajúcich fluvoxamín, ktorý zvyšuje hladiny melatonínu  až 17-krát. Hladinu melatonínu zvyšuje aj užívanie estrogénov (hormonálna antikoncepcia, hormonálna  substitučná terapia) a chinolónových antibiotík.

Narúšanie cirkadiálneho rytmu a cyklu spánok-bdenie sa považuje za rizikový faktor mnohých ochorení. Pre zachovanie zdravia a zníženie rizika metabolických, srdcovocievnych, nádorových ochorení alebo obezity je dôležité počúvať naše centrálne biologické hodiny v mozgu, ktoré koordinujú činnosť celého organizmu, a ktoré riadi aj melatonín. Preto by sme mali podľa možností zachovávať pravidelnú dennú životosprávu a vykonávať činnosti v dobe, kedy je na ne organizmus pripravený. Napríklad chodiť spať stále v rovnakú hodinu a aj ráno vstávať približne v rovnaký čas, cez deň byť aktívny a vystavovať sa dennému svetlu, vo večerných a nočných hodinách sa vyhýbať jasnému svetlu, nejesť tesne pred spaním a vyhýbať sa sedeniu pred monitormi, ktoré emitujú modré svetlo. Nie je žiadna novinka, že modré svetlo, ktoré vysielajú monitory počítačov, tabletov či mobilných telefónov, brzdí tvorbu melatonínu a preto je nevhodné ich používať pred spaním.

Súvisiace články:

Melatonín-spánkový hormón.

Chcete sa dobre vyspať? Možno budete musieť vysadiť niektoré lieky.

Chrápenie-prejav vážneho ochorenia alebo len narušiteľ spánku?

Inozitol-nádej nielen pre neplodné ženy.

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana


 

Zdroje:

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3354573/
 • Claustrat B, Brun J, Chazot G. The basic physiology and pathophysiology of melatonin. Sleep Med Rev 2005; 9: 11–24.
 • Kunz B, Bes F. Melatonin as a therapy in REM sleep behavior disorder patients: an open labeled pilot study on the possible influence of melatonin in REM-sleep regulation. Mov Disord 1999; 14: 507–511.
 • Konturek SJ, Konturek PC, Brzozowski T, Bubenik GA. Role of melatonin in upper gastrointestinal tract. J Physiol Pharmacol. 2007 Dec;58 Suppl 6:23-52.
 • Bubenik GA. Thirty four years since the discovery of gastrointestinal melatonin. J Physiol Pharmacol. 2008 Aug;59 Suppl 2:33-51.
 • Brzozowska I, Strzalka M, Drozdowicz D, Konturek SJ, Brzozowski T. Mechanisms of esophageal protection, gastroprotection and ulcer healing by melatonin. implications for the therapeutic use of melatonin in gastroesophageal reflux disease (GERD) and peptic ulcer disease. Curr Pharm Des. 2014;20(30):4807-15.
 • Wesensten NJ, Balkin TJ, Reichardt RM, Kautz MA, Saviolakis GA, Belenky G. Daytime sleep and performance following zolpidem and melatonin cocktail. Sleep 2005; 28: 93–103.
 • Wang YM, Jin BZ, Ai F, Duan CH, Lu YZ, Dong TF, Fu QL. The efficacy and safety of melatonin in concurrent chemotherapy or radiotherapy for solid tumors: a meta-analysis of randomized controlled trials. Cancer Chemother Pharmacol. 2012 May;69(5):1213-20.
 • http://www.neurologiapreprax.sk/index.php?page=pdf_view&pdf_id=3045&magazine_id=3
 • http://www.solen.sk/index.php/index.php?page=pdf_view&pdf_id=8042&magazine_id=18
 • https://www.medicinapropraxi.cz/pdfs/med/2011/09/07.pdf
 • Pandi-Perumal SR, BaHammam AS, Brown GM, Spence DW, Bharti VK. Melatonin antioxidative defense: therapeutical implications for aging and neurodegenerative processes. Neurotox Res. 2013 Apr;23(3):267-300.
 • Montilla P, Cruz A, Padillo FJ, Túnez I, Gascon F, Muñoz MC, Gómez M, Pera C. Melatonin versus vitamin E as protective treatment against oxidative stress after extra-hepatic bile duct ligation in rats. J Pineal Res. 2001 Sep;31(2):138-44.
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4709092/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4233441/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5503661/
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3593297/