Osteoporóza

Príčiny a príznaky osteoporózy

Osteoporóza (rednutie kostí) je ochorenie, pri ktorom dochádza k nerovnováhe medzi tvorbou novej kosti a deštrukciou starej kosti. Kosti sú živé súčasti organizmu, ktoré dosahujú maximum svojho rozvoja okolo 30 – 35. roku života. Počas života sa mení ich stavba a štruktúra podľa aktuálnych potrieb (hmotnosť, zaťaženie určitej časti tela). S postupujúcim vekom však začínajú prevládať procesy odbúravania kostného tkaniva a jeho obnova už nie je natoľko rýchla. Oslabené kostné tkanivo je krehké, ľahko sa láme a v pokročilých štádiách osteoporózy môže dôjsť k vzniku zlomenín aj bez zjavnej príčiny, napríklad pri kýchnutí alebo miernom náraze. Najčastejšie sú postihnuté chrbticové stavce, panvové kosti, zápästné kosti, stehnová a ramenná kosť. Určitý stupeň úbytku kostného tkaniva s pribúdajúcim vekom je fyziologický, teda normálny, nebezpečný začína byť až keď začne prekračovať hranicu asi 1,5% celkovej kostnej hmoty ročne (T-skóre menšie ako -2,5 sa označuje ako osteoporóza).

Kosť živý materiál, ktorý sa neustále prispôsobuje potrebám tela. Keď je telo vystavené vyššej fyzickej záťaži, má tendenciu budovať pevnejšie kosti (preto majú možno niektorí obézni ľudia a športovci lepšiu kvalitu kostí). Schopnosť kosti odolávať mechanickému namáhaniu však nezávisí len od kvantity kostného tkaniva, ale aj od kvality.

Kvantita kostného tkaniva sa určuje parametrom T-skóre (alebo BMD, teda bone mineral density – hustota kostí), nie je to však jediný ukazovateľ stavu kosti. Ďalšie parametre sú mikroarchitektúra kosti, tvar a geometria kosti, prítomnosť mikrotrhlín vlastnosti matrixu (minerály a kolagén). Zmeny v kolagéne kosti teda do značnej miery ovplyvňujú mechanické vlastnosti kosti (kolagén je zložka kosti zodpovedná za absorpciu energie, teda zabezpečuje pružnosť pri náraze) a sú parametrom kvality.

Metabolizmus kosti zabezpečujú osteoblasty a osteoklasty. Osteoblasty tvoria a formujú základný materiál kosti, kolagén (typ I.), ktorý zabezpečuje pružnosť a zároveň pomáhajú zabudovávať minerály ako vápnik a fosfor do kolagénových „trámov“ pre zvýšenie pevnosti. Opačnú aktivitu majú osteoklasty, ktoré regulujú kostnú resorpciu, teda odbúravanie. Ich zvýšená aktivita môže viesť k osteoporóze, ale aj reumatoidnej artritíde a Pagetovej chorobe.

Zdroj:

S.Viguet-Carrin, P. Garnero, P.D.Delmas: The role of collagen in bone strenght. Osteoporos Int (2006) 17: 319–336

Čo spôsobuje osteoporózu?
Možných príčin rozvoja osteoporózy je veľa, dajú sa rozdeliť na také, ktoré vieme alebo nevieme ovplyvniť.
K neovplyvniteľným patria:
Vek (asi tretina žien po 50. roku života a šestina mužov po 65. roku života – muži majú od prírody hutnejšie kostné tkanivo, preto sa u nich osteoporóza vyskytuje menej často)
Rasa (biela a žltá rasa je oveľa náchylnejšia na vyvinutie tohto ochorenia)
Genetická predipozícia (sú rodiny s väčším výskytom osteoporózy)
Útla, nízka postava (u týchto ľudí je výskyt osteoporózy oveľa častejší, u ľudí s obezitou sa vyskytuje osteoporóza málokedy
Menopauza – u žien, kedy dochádza k poklesu hladiny estrogénu a zvýšenému odbúravaniu kostí (z rovnakého dôvodu ovarektómia)
Neskorá prvá menštruácia u žien (nízke hladiny estrogénu spôsobujúce neskorý príchod menštruácie sú zodpovedné aj za zhoršenú stavbu kostí)


Ovplyvniteľné faktory sú:
Štruktúra kostí nadobudnutá počas detstva a mladosti (dôležitý je dostatočný príjem vápnika, horčíka, vitamínu C, prosteínov a vitamínu D v strave a fyzická aktivita na vybudovanie pevných kostí)
Nadmerný príjem alkoholu (alkohol zabraňuje správnej stavbe kostí, u alkoholikov je veľmi častý výskyt tohto ochorenia)
Nízka alebo žiadna fyzická aktivita (pohyb vedie k tvorbe nového kostného tkaniva, preto je osteoporóza u aktívnych ľudí oveľa zriedkavejšia, naopak vozíčkari alebo pacienti pripútaní na lôžko trpia osteoporózou oveľa častejšie
Zlá výživa, najmä nedostatok vápnika, vitamínu D, horčíka, bielkovín (ale aj nadbytok bielkovín) v strave

Diabetes II.typu – u diabetikov II.typu aj napriek priemerne lepšiemu BMD ako u zdravej populácie sú kosti dokázateľne krehkejšie a majú horšiu kvalitu ako u zdravých ľudí s horším BMD, čo pravdepodobne súvisí s hyperglykémiou a tvorbou AGEs, teda glykačných produktov, ktoré sú zodpovedné za vznik komplikácii pri cukrovke. AGEs modifikujú štruktúru kolagénu a tým menia mechanické vlastnosti kosti.
Dlhodobé užívanie vitamínu A (pri dlhodobom užívaní vysokých dávok vitamínu A formou výživových doplnkov sa znižuje kostná denzita, čo môže byť zapríčinené antagonistickým účinkom vitamínu D, dôležitý je teda najmä ich pomer)
Ochorenia štítnej žľazy
Užívanie niektorých liekov ako kortikoidy, niektoré antiepileptiká, heparín, niektoré diuretiká a hormóny štítnej žľazy
Ochorenia tráviaceho traktu, ktoré vedú k malabsorbcii (zlému vstrebávaniu živín), ku ktorým patrí aj celiakia alebo gluténová intolerancia
Fajčenie, ktoré nielenže urýchľuje odbúravanie kostí, ale zároveň znižuje hladinu estrogénu, čo tiež prispieva k vzniku osteoporózy a môže viesť k skoršiemu nástupu menopauzy.
Dlhodobo nepravidelný menštruačný cyklus

Častá konzumácia ochutených nápojov


Ako sa osteoporóza prejavuje?

Osteoporóza je ochorenie, ktoré sa vyvíja roky nepozorovane, často je prvým príznakom až vzniknutá zlomenina. K ďalším príznakom patrí:


Zníženie postavy, z dôvodu zlomenín stavcov a hrbeniu (typický je hrb, kedy sa chrbtica stočí do tvaru písmena C, teda rebrá sa posúvajú bližšie k panvovým kostiam)
Bolesti chrbta (najčastejšie v oblasti chrbtice a medzi lopatkami)
Kožné riasy na chrbte, ktoré môžu signalizovať poškodenie stavcov chrbtice

Ustupujúce ďasná bývajú častým znakom demineralizácie čelustnej kosti, štúdiezároveň preukázali súvislosť medzi denzitou čelustnej kosti a denzitou stavcov

Súvisiace články:

Prevencia a liečba osteoporózy

Strava a iné dôležité opatrenia pri osteoporóze

Ako si správne vybrať horčík

Liečba osteoporózy pod dohľadom lekára

Želatína – zabudnutý elixír mladosti

Prírodná liečba menopauzy

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Diana