Osteoporóza

Príčiny a príznaky osteoporózy
Osteoporóza (rednutie kostí) je ochorenie, pri ktorom dochádza k nerovnováhe medzi tvorbou novej kosti a deštrukciou starej kosti. Kosti sú živé súčasti organizmu, ktoré dosahujú…
Prevencia a liečba osteoporózy
Nevyhnutnou súčasťou liečby osteoporózy je vždy spoluúčasť pacienta. Samotná medikamentózna liečba má nie vždy uspokojivé výsledky. Samotné štúdie na účinnosť niektorých liekov na osteoporózu pripúšťajú,…