Pôrod

Ostružina malinová pred pôrodom- áno či nie?

list malinika, list ostruziny malinovej pri porode

Ostružina malinová, maliník, list maliny, Rubus idaeus sú všetko názvy liečivej rastliny, ktorú vyhľadávajú mamičky v treťom trimestri tehotenstva v snahe uľahčiť alebo skrátiť si pôrod. List maliny obsahuje vysoký obsah trieslovin (taníny), ktoré majú “sťahujúce” účinky, preto nachádza uplatnenie v podpornej liečbe hnačiek, na výplachy ústnej dutiny pri stomatitídach a zápaloch mandlí, konjuktivitídach. V ľudovom liečiteľstve slúži predovšetkým ako bylina, ktorá pripravuje telo na pôrod, posilňuje maternicu, znižuje bolestivosť kontrakcií, pomáha aj pri bolestivej menštruácii. Za tieto účinky sú pravdepodobne zodpovedné flavonoidy – kvercitín a kempferol, zatiaľ sa to však nepodarilo potvrdiť.

Klinické štúdie, zaoberajúce sa vzťahom medzi pôrodom a užívaním listu ostružiny malinovej, nie sú však jednoznačné ani postačujúce. Napriek tomu, že sa uskutočnilo niekoľko štúdii na zvieratách a zopár na tehotných ženách, stále vieme veľmi málo o konkrétnych účinkoch listu malinovníka na pôrod.  Problémom výskumov je, že zahŕňajú malé počty žien, diskutabilné je aj samotné dávkovanie ostružiny (čaj, tablety, tinktúra), v niektorých prípadoch chýba kontrolná (placebo) skupina alebo sú prevádzané len na zvieratách a in vitro (v skúmavke). Z doterajších výsledkov však vyplýva, že je vhodné pokračovať v ďaľších výskumoch a dôkladnejšie overiť účinnosť ale aj bezpečnost listu maliníka pre matku aj dieťa.

Z humánnych štúdii sa najčastejšie spomínajú výskumy Parsonsa. Cieľom jeho staršej štúdie z roku 1999 bolo sledovanie bezpečnosti a účinnosti listu ostružiny malinovej u tehotných žien, ktoré dostávali ostružinu (57), v porovnaní s tehotnými ženami, ktoré užívali placebo (51). Neboli zaznamenané žiadne nežiaduce účinky na matky ani deti. Nepotvrdili sa žiadne klinicky významné rozdiely, čo sa týka straty krvi matky pri pôrode, Apgar skóre dieťaťa, krvného tlaku matky, dĺžky tehotenstva, pravdepodobnosti lekárskeho zákroku či potreby epidurálky. Neboli zistené štatisticky významné rozdiel v dĺžke pôrodu. V skupine žien užívajúcich list malinovníka sa zaznamenalo malé skrátenie prvej doby pôrodnej, avšak bez klinickej významosti.

Ďaľšiu štúdiu prevádzal Parsons v roku 2001 s približne 200 tehotnými ženami, z ktorých polovica užívala extrakt ostružiny malinovej (tablety 1,2g 2xdenne od 32. týždňa tehotenstva až do pôrodu) a druhá skupina placebo. Dospelo sa k podobným záverom ako v predchádzajúcej štúdii. Čo sa týka bezpečnosti pre dieťa aj matku nezaznamenali sa rozdiely medzi kontrolnou skupinou a ženami užívajúcimi ostružinové tablety. Nepozorovali sa žiadne klinicky významné rozdiely súvisiace s dĺžkou pôrodu, ani potrebou podávania analgetík, pravdepodobnosťou cisárskych rezov. V skupine užívajúcej maliník sa zaznamenala o niečo kratšia druhá doba pôrodná (približne o 9 minút), v placebo skupine bol o málo vyšší výskyt kliešťových a vákuových pôrodov.

Tradičné liečebné použitie maliníka v indikácii-uľahčenie pôrodu nachádzame vo viacerých našich aj zahraničných príručkách, liekopisoch, vedeckých publikáciach.

Podľa British Pharmaceutical Codex 1949 sa na uľahčenie pôrodu užíva: 284-568 ml 5% záparu (čaj) z vysušených listov  2-3xdenne.

Podľa British Herbal Pharmacopoeia 1983: 4-8 g suchých listov 3xdenne alebo Maliníková tinktúra 1:1 v 25 % alkohole 4-8 ml  3xdenne.

PodľaMcFarlinet al. 1999: 2g suchých listov zaliať 240ml vriacej vody a vyluhovať 5 minút.

U nás je dostupný maliníkový čaj ( Megafyt Maliník) a sušené sypané listy maliníka (Firma Juvamed Ostružina malinová, Hanus). Ak by ste ich v lekárni hneď nezohnali, vedia vám ich jednoducho objednať. Zápar z listov si pripravíte tak, že zalejete 1,5g listov (1 lyžica) 250ml vriacej vody, pije sa 2-3x denne. Užívanie by ste nemali začať skôr ako 6-8 týždňov pred termínom pôrodu. Vhodné je začať s nižšími dávkami listov a postupne ich zvyšovať. Nežiaduce účinky listov maliníka nie sú známe. Neodporúča sa ženám v prvom a druhom trimestri, tehotným ženám, ktoré mali v minulosti predčasný pôrod alebo majú rany alebo jazvy na maternici. Vzhľadom na obsah trieslovín (tanínov) v rastline, treba užívať lieky a doplnky (obsahujúce železo, horčík, kalcium) s odstupom 2 hodín od maliníka, aby neprišlo k zníženiu ich absorpcie.

Súvisiace články:

Epidurálka pri pôrode – výhody a riziká

Horčík – nevyhnutný doplnok pre bezproblémové tehotenstvo

Popôrodná depresia a čo s ňou?

Nezabúdajte na omega-3-kyseliny

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana


Zdroje:

  1. Simpson M, Parsons M, Greenwood J, Wade K. Raspberry leaf in pregnancy: its safety and efficacy in labor. J Midwifery Womens Health. 2001 Mar-Apr;46(2):51-9.
  2. Patel AV, Rojas-Vera J, Dacke CG.Therapeutic constituents and actions of Rubus species. Curr Med Chem. 2004 Jun;11(11):1501-12.
  3. Jing Zheng, Pistilli MJ, Holloway AC, Crankshaw DJ.The effects of commercial preparations of red raspberry leaf on the contractility of the rat’s uterus in vitro. Reprod Sci. 2010 May;17(5):494-501.
  4. Parsons M, Simpson M, Ponton T. Raspberry leaf and its effect on labour: safety and efficacy.Aust Coll Midwives Inc J. 1999 Sep;12(3):20-5
  5. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Herbal_-_HMPC_assessment_report/2013/05/WC500142992.pdf
  6. Holst L, Haavik S, Nordeng H. Raspberry leaf – Should it be recommended to pregnant women? Complementary Therapies in Clinical Practice 2009; 15: 204–208.
  7. Johnson JR, Makajo E, Ho S, Xiong B, Crankshaw DJ, Holloway AC. E ect of maternal raspberry leaf consumption in rats on pregnancy outcome and the fertility of the female o spring. Reproductive Sciences 2009; 16: 605–609.
  8. Nordeng H, Havnen GC. Use of herbal drugs in pregnancy: a survey among 400 Norwegian women. Pharmacoepidemiology and Drug Safety 2004;13: 371–80.