Vysoký krvný tlak

Liečba hypertenzie pod dohľadom lekára

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

 

Existuje množstvo liečiv na zníženie krvného tlaku, je na lekárovi zvoliť vhodnú molekulu individuálne podľa potrieb pacienta. Zvažuje sa vek, možná príčina hypertenzie, iné pridružené ochorenia, životný štýl a iné faktory. Začína sa spravidla s nižšími dávkami a postupne sa zvyšujú až kým sa nedosiahnu prijateľné hodnoty tlaku. Najmä u starších pacientov je nutné kombinovať viac liečiv pre dosiahnutie ideálnych hodnôt a minimalizovanie nežiaducich účinkov.

Existuje 6 hlavých tried antihypertenzív:

Diuretiká –zvyšujú množstvo vylučovaného moču, používajú sa najmä v kombinácii s inými typmi liečiv, nie sú vhodné pre pacientov s dnou a tehotné ženy (furosemid, hydrochlorotiazid). Najčastejšie používané sú napr. FURON, FUROSEMID, INDAP, INDAPAMID, ACTAPAM, RAWEL.

Β-blokátory – znižujú srdcovú frekvenciu, sú liekom voľby po prekonaní infaktu myokardu a u mladších pacientov, nie sú vhodné pre diabetikov a astmatikov (metoprolol, bisoprolol, carvedilol) – musia sa vysádzať postupne! Najčastejšie používané lieky sú napr. BETALOC ZOK, EGILOK, VASOCARDIN, CORYOL, TALLITON. Tieto liečivá podobne ako statíny zasahujú do syntézy ubichinónu (koenzýmu Q10), preto je pri ich užívaní vhodné koenzým Q10 dopĺňať.

Blokátory kalciového kanála – blokovaním vápnikového kanála v srdci a cievach znižujú srdcovú frekvenciu a rozširujú cievy čo má za následok zníženie krvného tlaku, používajú sa najmä u diabetikov, aktívnych športovcov a pri izolovanej systolickej hypertenzii (verapamil, nitredipin, amlodopin). Do tejto skupiny patria napr. AMLOPIN, AMLODIPIN, LUSOPRESS, NITRESAN, ISOPTIN, VEROGALID.

ACE inhibítory – blokujú  tvorbu angiotenzínu II., látky ktorá sťahuje cievy a zvyšuje tak krvný tlak, dávajú sa pacientom po infarkte myokardu, diabetikom a pacientom s ťažšou formou hypertenzie (ramipril, perindopril, trandolapril). Sem patria napr. TRITACE, RAMIPRIL, PRINDEX, PRENESSA, TRANDOLAPRIL RATIOPHARM, ACTAPAM.

Blokátory receptora pre angiotenzín II. – zabraňujú pôsobeniu angiotenzínu II., účinkujú podobne ako ACE inhibítory, používajú sa u pacientov, ktorým zaberá liečba ACE inhibítormi, ale neznášajú jej nežiaduce účinky ako napr. kašeľ, ktorý sa vyskytuje asi u 10 % pacientov užívajúcich ACE inhibítory (telmisartan, losartan, kandesartan). Najpoužívanejšie z tejto skupiny sú napr. MICARDIS, PRITOR, TEZEO, TELMIZEK, ATACAND, VALZAP, LOZAP, LOSARTAN, VALSACOR.

α-blokátory  – pôsobia priamo na hladké svalstvo ciev a rozširujú ich, používajú sa u hypertenzie, ktorá nie je dostatočne kontrolovaná vyššie uvedenými liečivami, u pacientov so zvýšenou hladinou lipidov v krvi a pri benígnej hyperplázii prostaty (terazosin, urapidil). Sem patria napr. KORNAM, EBRANTIL.

…Viac o Liečbe hypertenzie

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Diana