Vysoký krvný tlak

2425523656_42cd4148e4_o.jpg
Ako znížiť krvný tlak bez liekov?
Liečba miernej hypertenzie väčšinou spočíva v úprave životného štýlu. Ak tieto opatrenia nie sú postačujúce, pristupuje sa k farmakologickej liečbe. Cieľové hodnoty u inak zdravých osôb sú pod…