Srdce, cievy, metabolizmus

Chirurgická liečba kŕčových žíl
Ak konzervatívna liečba nepostačuje, varixy sú príliš veľké, spôsobujú pacientovi ťažkosti, predstavujú zvýšené riziko vzniku trombózy alebo sú pre pacienta nepríjemný kozmetický problém, na rad…
Ako znížiť krvný tlak bez liekov?
Liečba miernej hypertenzie väčšinou spočíva v úprave životného štýlu. Ak tieto opatrenia nie sú postačujúce, pristupuje sa k farmakologickej liečbe. Cieľové hodnoty u inak zdravých osôb sú pod…
Probiotiká na zníženie cholesterolu
Zníženie cholesterolu Lieky na znižovanie cholesterolu majú množstvo nežiaducich účinkov, ktoré sa zvyšujú úmerne ich dávke. Pri mierne zvýšených hladinách cholesterolu a triglyceridov sú popri…