Bolesť hlavy, migréna

Nadužívanie liekov alebo keď liek proti bolesti spôsobí bolesť.

lieky proti bolesti hlavy, panadol, paralen, ibalgin, nalgesin, valetol, ataralgin, migralgin

Ľudia majú tendenciu vnímať voľnopredajné lieky ako bezpečné, najmä v porovnaní s liekmi viazanými na lekársky predpis, a tak sa občas stane, že sa užívajú viac ako by sa mali. Nadužívanie liekov prináša so sebou riziko nielen v podobe  klasických nežiaducich účinkov, ale aj neskorších komplikácií vyplývajúcich z ich dlhodobého  užívania.

Nadužívanie liekov proti bolesti je častý jav nielen u nás, ale aj v iných európskych krajinách. Aké nežiaduce účinky a riziká hrozia pri častom, dlhodobom, ale aj primeranom užívaní zavisí od konkrétneho lieku a túto informáciu nájdeme v príbalovej informácii daného lieku, napr. poškodenie žalúdka (ibuprofen), pečene (paracetamol), zvýšenie kardiovaskulárneho rizika (diklofenak) a podobne.

Existuje však aj menej známy nežiaduci účinok, ktorý môžu spôsobiť všetky lieky proti bolesti. Označujeme ho ako MOH (medication overuse headache) -bolesť hlavy z nadužívanie liekov proti bolesti hlavy. Jedná sa o dennú alebo takmer dennú bolesť hlavy, kde už analgetiká neprinášajú požadovanú úľavu od bolesti. Celkom paradox, že? Liek proti bolesti je sám zodpovedný za bolesť. Bolesť hlavy už zažil asi každý, avšak 3-4% populácie trpí bolesťou chronickou, to znamená, že má bolesti 15 a viac dní za mesiac. Takéto bolesti znižuju výrazne kvalitu života postihnutého. Podľa epidemiologických štúdii prispieva nadmerné užívanie liekov proti bolesti ku chronickým bolestiam hlavy značnou mierou (1-2% populácie trpí chronickou bolesťou hlavy práve z nadužívania liekov).

Koho môže postihnúť MOH?

MOH sa môže vyvinúť u ľudí, prevažne u žien (v Európe najčastejšie vo vekovom rozmedzí 30-50 rokov), ktorí už bolesťami hlavy alebo migrénou trpia, ale aj u ľudí náchylných na bolesť hlavy, u ktorých sa táto komplikácia objavuje ako dôsledok nadužívania analgetík. Vo všeobecnosti sa predpokladá vzťah medzí nadmerným užívaním liekov proti bolesti a predisponovaným typom pacienta. Migréna je zo všetkých typov bolestí najčastejšie spojená s MOH a vyskytuje sa približne u 80% pacientov, môže sa však vyvinúť aj u pacientov, ktorí nadužívajú analgetiká kvôli iným bolestiam napr. kĺbov či chrbta.

Za MOH je pravdepodobne zodpovedná znížená syntéza serotonínu, znížená funkcia serotoninových  receptorov, do úvahy pripadá aj zníženie počtu väzbových miest pre serotonín v CNS,  ktoré sú ovplyvňované dlhodobým užívaním analgetík. Presný mechanizmus účinku sa zatiaľ nevie.

MOH sa určite nevyvinie za pár dní, ani pri príležitostnom užívaní liekov proti bolesti. V českej štúdii, ktorá hodnotila 153 pacientov s MOH, užívali títo pacienti priemerne 35 tabliet nejakého analgetika za mesiac v trvaní priemerne 4 roky.

Kedy vieme, že sa jedná o MOH?

O bolesti hlavy z nadužívania liekov proti bolesti hovoríme vtedy, ak sa bolesť objavuje 15 a viac dní v mesiaci, pacient pravidelne užíva jeden alebo viac liekov určených proti bolesti hlavy (minimálne 2xdo týždňa) po dobu viac ako 3 mesiace a jeho bolesť sa zhoršuje v priebehu nadužívania liekov (po podaní analgetika nedochádza k úľave). Po vysadení liekov proti bolesti, by sa mala bolesť hlavy v priebehu dvoch mesiacov upraviť, resp. vrátiť do stavu pred vznikom MOH.

Samotná bolesť môže trvať aj niekoľko hodín, často vzniká skoro po prebudení (nezvykne sa objavovať v noci),  môže byť variabilná a v priebehu dňa meniť svoj charakter, napr. prejsť z migrény do tenznej bolesti hlavy. Objaviť sa môže nervozita, problémy s koncentráciou, podráždenosť alebo nevoľnosť.

Ktoré lieky môžu spôsobiť MOH?

Bolesť hlavy je najčastejšou indikáciou, kedy ľudia siahajú po liekoch proti bolesti. MOH môžu zapríčiniť prakticky všetky lieky, ktoré sa používajú na akútne alebo symptomatické potlačenie bolesti hlavy. Patria sem lieky viazané na lekársky predpis určené na liečbu migrény (triptany), ale aj voľnopredajné analgetiká (paracetamol, kodein-v kombinovaných liekoch), nesteroidné antiflogistiká (napr. ibuprofen, indometacin) a ich kombinácie (Ataralgin, Valetol, Panadol Ultra…). Najčastejšie je za MOH zodpovedný paracetamol, čo nemusí znamenať, že má najväčšiu tendenciu spôsobiť toto ochorenie, ale patrí medzi najpredávanejšie voľnopredajné analgetiká, po ktorých ľuďia v prípade bolesti hlavy siahajú.

Problematika nadužívania liekov proti bolesti je narastajúci medicínsky problém, niektorí odborníci varujú pred nerozoznanou epidémiou. Ak užívate lieky proti bolesti hlavy na dennej alebo skoro dennej báze a bolesti sa napriek tomu zhoršujú alebo vám lieky nepomáhajú, je najvyšší čas navštíviť lekára. MOH sa dáva do súvisu aj s niektorými psychiatrickými ochoreniami ako depresia alebo úzkosť, pričom úspešné liečenie MOH by malo priniesť osoh aj pri týchto chorobách.

Súvisiace články:

Migréna alebo obyčajná bolesť hlavy?

Migréna-možnosti liečby podľa typu.

Domáca liečba bolesti hlavy.

Olnyth, Muconasal, Nasivin-striedanie vás neochráni pred závislosťou!

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana


Zdroje:

  • Maria Lurenda Westergaard, Signe Bruun Munksgaard, Lars Bendtsen,  Rigmor Højland Jensen; Medication-overuse headache: a perspective review. Ther Adv Drug Saf. 2016 Aug; 7(4): 147–158.
  • Espen Saxhaug Kristoffersen,, Christofer Lundqvist; Medication-overuse headache: epidemiology, diagnosis and treatment. Ther Adv Drug Saf. 2014 Apr; 5(2): 87–99.
  • Marková, J. Mastík, D. Doležil, P. Dočekal, I. Niedermayerová, J. Rejda, R. Kotas, V. Lánská; Nadužívání léků pacienty s chronickou denní bolestí hlavy v České republice. Cesk Slov Neurol N 2011; 74/ 107(1): 67–71.
  • https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2010/05/09.pdf