Vedeli ste...

Prírodná alternatíva Aspirínu?

Syntrival-paradajkový extrakt na riedenie krvi

Kyselina acetylsalicylová (Aspirin, Anopyrin, Preventax) v nízkych dávkach (75-150mg) ale aj iné “protidoštičkové” lieky (clopidogrel, tiklopidín) majú dôležitú úlohu v terapii viacerých srdcovo-cievnych ochorení. Dokážu brániť vzniku krvných zrazením tým, že brzdia aktivitu krvných doštičiek, ľudovo sa hovorí, že riedia krv. Chránia tak tepny pred upchatím, čím predchádzajú komplikáciám srdca (infarkt) a mozgu (mŕtvica). Uplatnenie nachádzajú pri koronárnej chorobe srdca (ochorenie koronárnych tepien), angíne pectoris (bolesť na hrudi kvôli nedostatočnému zásobovaniu srdca krvou a kyslíkom), ako prevencia reinfaktov, ischemických záchvatov, po operáciách arterií atď.

Aj keď štúdie potvrdili zníženie počtu kardiovaskulárnych (KVS) príhod pri užívaní kyseliny acetylsalicylovej (ASA), celková mortalita (úmrtnosť) znížená nebola, pretože sa súčasne s užívaním ASA zvyšuje riziko krvácania. Preto sa takáto liečba môže predpisovať až po posúdení kardiovaskulárneho rizika a rizika krvácania. Odporúča sa pri KVS riziku vyššom ako 10% (podľa Framinghamského rizikového skóre) alebo 5% (podĺa Európskeho HeartScore), pričom sa zvažujú parametre ako vek, pohlavie, krvný tlak, cholesterol, fajčenie, cukrovka. (zdroj: Graham I, Atar D, Borch-Johnsen K et al. Europeanguidelines on cardiovasculardiseaseprevention in clinicalpraxis: Executivesummary. Eur Heart J 2007; 28(19): 2375–2414.)

Príklad:

Na odhadnutie rizika úmrtnosti na srdcovo-cievne ochorenie sa používa metóda Score. Score riziko nám na základe viacerých faktorov (vek, pohlavie, fajčenie, krvný tlak, cholesterol) vyjadruje aké máme riziko smrti na KVS ochorenie v nasledujúcich 10 rokoch. Napríklad 40 ročný muž fajčiar, s vysokým tlakom (systolický tlak 180mmHg) a vysokým cholesterolom má Score riziko približne 5%, no stav jeho ciev (cievny vek) zodpovedá veku 63 rokov; čo je rovnaký cievny vek, aký má zdravý nefajčiar vo veku  65 rokov. Vo všeobecnosti sa 5-10% riziko už označuje za vysoké a naordinovaná je protidoštičková liečba.

Nová alternatíva zlepšujúca prietok krvi

Srdcovocievne ochorenia patria medzi najčastejšie príčiny smrti v Európe. Úmrtnosť na KVS ochorenia na Slovensku je 2,5 x vyššia ako priemer v krajinách Európskej únie.V roku 2012 malo Slovensko spomedzi členských krajín tretiu najvyššiu úmrtnosť na ischemickú chorobu srdca, hneď za Litvou a Lotyšskom, čo predstavuje viac ako 350 úmrtí na 100 000 obyvateľov. Tieto alarmujúce čísla naznačujú, že jedným z riešení je aktívnejšia prevencia, čiže dôkladnejšia diagnostika a minimalizovanie rizikových faktorov (fajčenie, nadváha, zlé stravovacie návyky, pridružené ochorenia..). Strava sa nemalou mierou podieľa na udržiavaní zdravého srdca a ciev. Je všeobecne známe, že Stredomorská strava, ktorá je bohatá na paradajky a inú zeleninu a ovocie, prospieva kardiovaskulárnemu zdraviu (typická je aj vysoká spotreba rýb, olivového oleja alebo primeraná konzumácia vína).

Epidemiologické štúdie už dlhšie naznačovali vzťah medzi konzumáciou paradajok a rizikom srdcovocievnych ochorení. Vedci začali preto skúmať paradajkový extrakt a jeho vplyv na krvné doštičky, zápal a funkciu endotelu (výstelka ciev). Ukázalo sa, že vodný extrakt z paradajok brzdí aktivitu trombocytov (krvných doštičiek) viacerými mechanizmami (udržuje trombocyty v neaktívnom stave, inhibuje  aktívne doštičky, potláča interakciu s imunitnými bunkmi), čím bráni ich nadmernému zhlukovaniu. Na základe výsledkov viacerých štúdii bola táto skutočnosť potvrdená aj organizáciou EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín), ktorá vydala oficiálne stanovisko, v ktorom uznala, že vodný paradajkový extrakt “Pomáha udržiavať normálne zhlukovanie krvných doštičiek, čím prispieva k zdravému prietoku krvi”(Rozhodnutie Komisie (EÚ) č. 2010/770/EÚ). Jedná sa o vo vode rozpustný paradajkový extrakt vyvinutý v dvoch variantoch WSTC I a WSTC II (vo forme prášku). Sú štandardizované na 37 identifikovateľných zložiek, kde bolo preukázané, že znižujú agregáciu (zhlukovanie) trombocytov in vitro (v skúmavke). Účinnosť bola potvrdená aj v menších intervenčných štúdiách prevádzaných na ľuďoch.

Momentálne prebiehajú skúmavkové štúdie, ktoré sa venujú vplyvu vodného paradajkového extraktu na zápal a dysfunkciu endotelu, kde sa ukazuje, že extrakt interaguje s imunitnými aj endotelovými bunkami a moduluje produkciu zápalových mediatórov, tlmí zápalové procesy v priebehu akútneho aj chronického zápalu.

Na dosiahnutie antiagregačného alebo protidoštičkového efektu treba užívať 3g WSTC I alebo 150mg WSTC II denne. Účinok nastupuje po 3-5 hodinách a pretrváva 12-18 hodín. Cieľovou skupinou sú najmä osoby vo veku 35-70 rokov, osoby s výskytom srdcovocievnych ochorení v rodine, fajčiari, ľudia s nadváhou či ženy užívajúce antikoncepciu, kedy štandardizovaný paradajkový extrakt pomáha udržiavať normálne zhlukovanie krvných doštičiek, čím prispieva k zdravému prietoku krvi. Paradajkový extrakt však určite nenahrádza antiagregačnú liečbu naordinovanú lekárom.

Prírodný vysokokoncentrovaný špeciálny extrakt z paradajok je dostupný už aj v našich lekárňach pod názvom Syntrival (viac na www.syntrival.sk). Jedna tableta obsahuje 150mg WSTC II, extrakt sa získava ultrafiltráciou patentovaným procesom z čerstvých zrelých paradajok (z rôsolu obklopujúceho paradajkové semienka), užíva sa jedna tableta denne. Doplnok je vhodný aj na dlhodobé užívanie.

Súvisiace články:

Beriete “antiku”? Pozor na trombózu.

Cestovná trombóza-pomôže užiť pred cestou Aspirin?

Prečo vznikajú kŕčové žily?

Ginkgo-výživový doplnok alebo účinný liek?

 


Zdroje:

  1. O´Kennedy N, Crosbe L, Whelan S, Luther V, Horgan. Effect of tomato extract on platelet function: a double-blinded crossover study in healthy humans. Am J ClinNutr. 2006, Sep; 84(3):561-9.
  2. Fuentes, E.J.; Astudillo, L.A.; Gutierrez, M.I.; Contreras, S.O.; Bustamante, L.O.; Rubio, P.I.; Moore-Carrasco, R.; Alarcon, M.A.; Fuentes, J.A.; Gonzalez, D.E.; et al. Fractions of aqueous and methanolic extracts from tomato (Solanumlycopersicum L.) present platelet antiaggregant activity. BloodCoagul. Fibrinolysis 2012, 23, 109–117.
  3. O’Kennedy, N.; Crosbie, L.; van Lieshout, M.; Broom, J.I.; Broom, J.I.; Webb, D.J.; Duttaroy, A.K. Effects of antiplatelet components of tomato extract on platelet function in vitro and ex vivo: A time-coursecannulation study in healthy humans. Am. J. Clin. Nutr. 2006, 84, 570–579.
  4. Rodriguez-Azua, R.; Treuer, A.; Moore-Carrasco, R.; Cortacans, D.; Gutierrez, M.; Astudillo, L.; Fuentes, E.; Palomo, I. Effect of tomato industrial processing (different hybrids, paste, and pomace) on inhibition of platelet function in vitro, ex vivo, and in vivo. J. Med. Food 2014, 17, 505–511.
  5. Joseph Schwager, Nathalie Richard, Bernd Mussler, Daniel Raederstorff, Tomato Aqueous Extract Modulates the Inflammatory Profile of Immune Cells and Endothelial Cells, Molecules 2016, 21(2).
  6. Lazarus SA, GargML.,Tomato extract inhibits human platelet aggregation in vitro without increasing basal cAMP levels. Int J FoodSci Nutr.2004 May;55(3):249-56.
  7. Biswas D, Uddinn MM, Dizdarevic LL, Inhibition of angiotensin-converting enzyme by aqueous extract of tomato. Eur J Nutr.2014 Dec;53(8):1699-706,

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.