HPV a genitálne bradavice

Liečba genitálnych bradavíc pod dohľadom lekára

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

Napriek tomu, že existujú rôzne domáce tipy, ako odstrániť genitálne bradavice, bezpečná a účinná liečba kondylómov patrí vždy do rúk lekára.

V závislosti od početnosti, lokalizácie, druhu kondylómov, prípadného tehotenstva pacientky a veku lekár rozhodne o najvhodnejšej liečbe pre daného pacienta. Pri kondylómoch, ktoré sú lokalizované zvonka na koži alebo okolo análneho otvoru môže lekár zvoliť niektorú z mastí, ktorú si pacient aplikuje sám doma (všetky sú viazané na lekársky predpis), v prípade mnohopočetných kondylómov alebo ich internej lokalizácií sa zväčša pristupuje k iným metódam odstránenia bradavíc. Všetky spôsoby liečby bradavíc sú spojené s lokálnymi reakciami ako svrbenie, pálenie, bolesť a narušenie kože v mieste aplikácie rovnako ako s pomerne častou rekurenciou.

Krémy a roztoky na genitálne bradavice

Všetky krémy sú viazané na lekársky predpis a ich vzájomná kombinácia sa neodporúča.

 WARTEC (podofylotoxín 0,15%)

Podofylotoxín napáda infikované bunky, brzdí ide delenie a indukuje ich nekrózu. Krém sa aplikuje priamo na bradavice končekmi prstov 2x denne počas 3 dní, potom sa liek štyri dni nepoužíva (cyklus možno opakovať 4x za sebou počas 4 týždňov). Postihnuté miesta treba pred aplikáciou dôkladne umyť mydlom a vodou a osušiť. Krém po 4-týždňovom používaní dosahuje účinnosť 43 – 70%. Podľa klinických štúdií je recidíva veľmi častá (6 – 100%). Nesmie sa používať v gravidite a u dojčiacich matiek. Počas liečby žena nesmie otehotnieť.

ALDARA (imiquimod)

Účinná látka modifikuje imunitnú odpoveď (zvyšuje tvorbu interferónu a cytokínov), nemá však priamy antivírusový efekt. Pred a po nanesení krému sa musia ruky dôkladne umyť. Vrecúška sú určené iba na jednorazovú aplikáciu. Krém sa nanáša na očistenú kožu 3x týždenne, vždy pred spaním a ponecháva sa na koži 6-10 hodín (počas tejto doby miesto aplikácie neumývať!). Nakoniec sa krém zmyje. Pred aplikáciou imikvimodového krému si pacienti majú omyť liečenú oblasť jemným mydlom a vodou a riadne ju osušiť. Liečenú oblasť po aplikácii krému nezakrývajte obväzmi alebo inak. Liečba trvá, až kým v perianálnej oblasti a v oblasti genitálií zmiznú všetky viditeľné výrastky (maximálne však 16 týždňov). Neobrezaní muži, ktorí majú výrastky pod predkožkou, by si mali predkožku pretiahnuť a infikovanú oblasť denne umývať. Účinnosť liečby po 16 týždňoch je 35- 68%, pričom lepšie na liečbu reagujú ženy ako muži. Počas gravidity jeho používanie zatiaľ nie je odporúčané.

VEREGEN (sinekatechíny)

Je pomerne nový preparát s obsahom výťažku zo zeleného čaju. Epigalokatechínový galát má antiproliferatívny účinok. Aplikovať sa má spolu maximálne 0,5 cm masti, 3-krát denne (ráno, na obed, večer) na všetky bradavice na vonkajších genitáliách a v okolí konečníka (750 mg celková denná dávka). Malé množstvo masti sa má aplikovať na každú bradavicu jemným nanesením prstami tak, aby sa zaručilo úplné pokrytie a aby sa zanechala na bradaviciach tenká vrstva masti (spolu max. 250 mg na všetky bradavice/na jednorazovú dávku). Masť nanášajte iba na postihnuté oblasti, vyhýbajte sa akejkoľvek aplikácii do vagíny, močovodu alebo konečníka. Neaplikujte na sliznice. Iba na kožné použitie. Pred aplikáciou masti a po nej sa odporúča umyť si ruky. Pred nasledujúcou aplikáciou nie je potrebné zmývať masť z ošetrenej oblasti. Pred pohlavným stykom sa má masť zmyť z ošetrenej oblasti. Pacientky používajúce tampóny majú zaviesť tampón pred aplikovaním masti Veregen. Dĺžka liečby je maximálne 16 týždňov, neodporúča sa tehotným a kojacim ženám. Účinnosť pri 12 – 16 týždňovom používaní je 47 – 59%.

VERRUMAL (5-fluorouracil, kyselina salicylová) – má cytostatický účinok, kyselina salicylová odstraňuje odumreté tkanivá a zlepšuje prienik kožou. Používa sa na rôzne typy bradavíc (na nohách, rukách), pri liečbe genitálnych bradavíc by nemal prísť do styku so sliznicou. Používa sa 1 – 3-krát denne po dobu 3 – 6 týždňov. Okolitá koža by sa mala chrániť použitím zinkovej pasty alebo oleja. Počas tehotenstva a laktácie je kontraindikovaný. Úspešnosť liečby je okolo 50%.

Iné možnosti odstránenia genitálnych bradavíc

Kryoterapia

Využíva deštrukčný účinok tekutého dusíka, ktorý musí aplikovať lekár, často opakovane v týždňových intervaloch. Kryoterapia je vhodná v gravidite a jej účinnosť je asi 67 – 92%. Recidívy sa vyskytujú v 21 – 42% prípadov. Môže sa kombinovať s liečbou pomocou krému Aldara.

Kyselina trichlóroctová 80 – 90%

Kyselinu trichlóroctovú aplikuje lekár jeden krát týždenne na malé bradavice. Má leptavý účinok, preto s ňou treba zaobchádzať veľmi opatrne, aby nedošlo k zjazveniu. Procedúra sa opakuje 4 – 6-krát v týždňových intervaloch. Účinnosť je 56 – 81%, k recidíve dochádza u 36% pacientov. Môže sa použiť aj na bradavice lokalizované na slizniciach a počas gravidity.

Podofylínová živica 10 – 25%

Roztok aplikuje lekár, po 4 hodinách sa musí zmyť. Môže sa kombinovať s kryoterapiou.

Chirurgická liečba

Chirurgická liečba sa používa pri malom počte lézií. Použiť sa môže elektrodeštrukcia (účinnosť 94 – 100%), kyretáž, excízia pomocou nožníc (účinnosťou 89 – 100%) alebo laserová liečba. Aj s použitím spomínaných techník je recidíva častá, u pacientov s oslabenou imunitou sa používa kombinácia chirurgickej liečby a krému Aldara.

Doplnková liečba genitálnych bradavíc

V prípade imunokompromitovaných pacientov alebo častých opakovaných výsevoch sa odporúča spolupráca imunológa s gynekológom/dermatológom. Ten po zvážení stavu pacienta môže naordinovať:

ISOPRINOSINE (metizoprinol)

Metizoprinol má imunomodulačný a protivírusový účinok, ktorý pomáha potlačiť HPV infekciu a znižuje častosť recidív. Používa sa zväčša v kombinácií s masťami alebo chirurgickou liečbou. Dávkovanie a dĺžku podávania určuje lekár v závislosti na stave imunitného systému a odpovede na liečbu.

POLYOXIDONIUM (azoximér bromid)

Používa sa pri recidivujúcich infekciách rôzneho pôvodu, má imunostimulačný, detoxikačný a membranoprotektívny účinok. Podáva sa injekčne, o dávke a dĺžke podávania rozhoduje lekár.

Vakcinácia proti HPV

Na našom trhu sú dostupné dve vakcíny proti HPV – CERVARIX (proti typom 16 a 18) a SILGARD (6,11,16,18). Očkovanie proti HPV sa odporúča mladým ženám vo veku 16 – 26 rokov a malo by chrániť pred infekciou typmi obsiahnutými vo vakcínach. Presná doba ochrany však nie je známa a nie je vylúčená nutnosť preočkovania (booster dávky), nakoľko štúdie so sledovaním protilátok netrvali dostatočne dlhé obdobie na stanovenie dlhodobej účinnosti. Očkovanie rovnako v žiadnom prípade nenahrádza pravidelné gynekologické prehliadky a cytologické vyšetrenia, keďže navodzuje tvorbu protilátok len proti dvom, resp. štyrom subtypom, zároveň jeho účinnosť nie je 100%.

Vzhľadom na to, že od zavedenia PAP skríningu sa znížil počet prípadov rakoviny krčka maternice o 70%, celková úmrtnosť na rakovinu krčka maternice je asi 1.7 prípadov na 100 000 žien a počet hlásení o závažných nežiaducich účinkoch je asi 4 prípady na 100 000 žien, bilancia benefitu, rizika a nákladov vychádza v neprospech tohto očkovania. Ako najviac efektívne sa ukazuje pravidelné cytologické vyšetrenie.

Súvisiace články:

Prírodná liečba bradavíc

Liečba vaginálnej infekcie pod dohľadom lekára

Kurie oká, bradavice, výrastky – náplaste alebo roztoky

HPV a genitálne bradavice

Ako sa lieči mykóza na nechtoch?

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Diana