HPV a genitálne bradavice

HPV a genitálne bradavice
Papilomavírusové infekcie sú jedny z najčastejšie sa vyskytujúcich pohlavne prenosných ochorení. Udáva sa, že asi 80% populácie prišlo do styku s niektorým z mnohých typov…
Liečba HPV infekcie
Vírusové infekcie sa čoraz častejšie spájajú so vznikom chronických ochorení, ktoré sú považované za ochorenia neinfekčného pôvodu. Popísané je na príklad spojenie prekonanej mononukleózy (Epstein-Barr…