Syndróm dráždivého čreva

Syndróm dráždivého čreva (IBS) – jedno z najčastejších funkčných ochorení tráviaceho traktu

Syndróm dráždivého čreva, IBS - príčina, prejavy, liečba klasická, liečba alternatívna

Syndróm dráždivého čreva alebo IBS (irritable bowel syndrome) je ochorenie, s ktorým sa gastroenterológovia stretávajú veľmi často. Odhaduje sa, že v menšej či väčšej miere postihuje 10-20% populácie, viac ženy ako mužov. Hoci sa nejedná o vyslovene nebezpečné ochorenie (ani po rokoch pretrvávajúcich ťažkostí nedochádza k organickým komplikáciám, napr. k poškodeniu čreva), jeho príznaky sú  bolestivé, nepríjemné, môžu výrazne ovplyvňovať kvalitu života a bežné fungovanie s výraznym dopadom na psychiku pacienta.

O dráždivom tračníku hovoríme vtedy, ak mal pacient bolesti brucha najmenej 3 dni v mesiaci za posledné 3 mesiace, pričom ťažkosti začali minimálne pred pol rokom. Medzi prejavy IBS patrí úľava od bolesti brucha po vyprázdnení, zmena konzistencie stolice a v neposlednom rade zápchy alebo hnačky, prípadne ich striedanie. Bežný je aj výskyt plynatosti. Obvykle dochádza k striedaniu epizód, kedy sa pacient cíti relatívne dobre a nemá väčšie ťažkosti, s obdobím kedy dochádza k výraznejším prejavom (najmä v stresových situáciach). Nezriedka je prítomná aj úzkosť až depresie, najmä v prípade stredne ťažkej a ťažkej formy IBS.

IBS radíme medzi funkčné poruchy trávenia – súhrn rôznych symptómov postihujúcich tráviacu sústavu bez preukázaných organických, biochemických, ultrazvukových či endoskopických nálezov a abnormalít. To znamená, že neexistuje nejaké špeciálne vyšetrenie, ktoré by nám vedelo potvrdiť IBS. Podmienkou diagnózy IBS je normálny nález pri fyzikálnom vyšetrení (vylúčia sa organické ochorenia). Diagnostika sa opiera o anamnézu a subjektívny opis ťažkostí pacienta.

Presnú príčinu IBS nepoznáme, preto je to aj s liečbou zložité, terapia je predovšetkým symptomatická-potláčajú a zmierňujú sa prejavy ochorenia. Existuje viacero hypotéz vzniku IBS, žiadna však nie je jednoznačne potvrdená (zmeny v žalúdočno-črevnej motilite, abnormálne správanie črevných plynov, viscerálna hypersenzitivita, vplyv serotonínu, infekcie, genetika, psychosociálne vplyvy). K rozvoju ochorenia určite prispieva aj stres a zlá životospráva.

Spomeniem ešte vzťah medzi IBS a ochorením označovaným SIBO, hoci sa to málokedy spomína, asociácia  medzi nimi je významná. SIBO (small intestinal bacterial overgrowth) je syndróm bakteriálneho prerastania čreva, kedy dochádza k nadmernému osídleniu tenkého čreva abnormálnym typom baktérií, ktoré môže poškodzovať funkciu čreva. U pacientov s diagnostikovaným IBS je výskyt SIBO  30-85%.

Liečba dráždivého čreva

Terapia IBS zahŕňa liečbu liekmi, ktoré potláčajú nepríjemné prejavy ochorenia, nefarmakologické opatrenia, úpravu stravovania, prípadne výživové doplnky, všetko v závislosti od individuálneho stavu pacienta. Väčšina pacientov trpí miernou formou ochorenia, kedy sa lieky podávajú len v prípade potreby a dôraz sa kladie najmä na úpravu životosprávy, psychohygienu, elimináciu stresu. V prípade stredne ťažkej a ťažkej formy je okrem kontinuálnej farmakologickej liečby potrebná aj spolupráca so psychológom alebo psychiatrom.

Farmakologická liečba – liečba liekmi

Farmakologická liečba sa zameriava na zníženie alebo odstránenie bolesti brucha, kedy sa používajú spazmolytiká, z voľnopredajných drotaverin (No-spa) alebo butylskopolamín (Buscopan), z viazaných na lekársky predpis alverin, mebeverín, pitofenón. Ďalej sú to lieky proti hnačke pri IBS s prevahou hnačky alebo naopak laxatíva pri IBS s prevahou zápchy. Nafukovanie zmierňujú deflatulencia (simetikon). Liečba je indikovaná len v období výskytu ťažkostí. U chorých s pridruženou  úzkosťou alebo depresiou je nevyhnutná spolupráca s psychiatrom, kedy sa okrem nefarmakologických postupov môžu indikovať aj psychofarmaká, najmä zo skupiny anxiolytík alebo antidepresív. V prípade IBS  sa osvedčil aj sulpirid, ktorý znižuje bolesť, priaznivo ovplyvňuje črevnú motilitu a pôsobí aj anxiolyticky – tlmí úzkosť.

Vláknina pri IBS –áno či nie?

Vláknina  je v prípade dráždivého čreva dosť diskutovanou témou. Vo všeobecnosti u pacientov s predominanciou hnačky nie je vhodná, zasa u pacientov s prevahou zápchy sa obvykle odporúča zvýšiť jej príjem. Pravdou však zostáva, že mnoho chorých vlákninu zle toleruje (najmä kvôli zvýšeniu plynatosti), preto ju treba zavádzať pomaly, postupne zvyšovať dávku a zvoliť vhodný druh vlákniny. Vláknine a jej benefitom sme sa podrobnejšie venovali v článku Vláknina-ktorú a prečo si vybrať? Podľa klinických štúdií pacienti s IBS dobre znášajú čiastočne hydrolyzovanú vlákninu z rastliny Guar (napr. firma Topnatur), nazývanú aj guarová guma. Fermentáciou takejto vlákniny dochádza k tvorbe mastných kyselín s krátkym reťazcom, ktoré majú priaznivý účinok na črevné bunky. Naopak oligosacharidy (fruktány – FOS a GOS) môžu príznaky IBS zhoršovať.

Probiotiká a IBS

Probiotické kmene používajúce sa pri týchto problémoch sú Bifidobacterium infantis, Sacchromyces boulardii alebo Lactobacillus plantarum. Napriek rozsiahlym výskumom v tejto oblasti však nie je zatiaľ možné určiť probiotický kmeň účinný u väčšiny jedincov, nakoľko každý jedinec má osobité zloženie črevnej flóry a iný vyvolávajúci činiteľ. Ako prospešné sa ale javia preparáty s kombináciou viacerých kmeňov laktobacilov a bifidobaktérií.

FODMAP  diéta

FODMAP diéta pomáha často okrem pacientov s IBS aj pacientom, ktorí majú iné nevysvetliteľné tráviace ťažkosti, zápchy, hnačky a extrémnu plynatosť napriek tomu, že vyšetrenia nič neodhalili (funkčné ochorenia tráviaceho traktu). Fodmap diéta je pri liečbe symptómov dráživého tračníka uznávaná širokou odbornou verejnosťou. Skratka FODMAP znamená Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides and Polyols, teda cukry a alkoholy, ktoré činnosťou baktérií fermentujú. Tieto látky prítomné v určitých potravinách a nápojoch sa u niektorých ľudí zle vstrebávajú, nestrávené sa dostávajú do hrubého čreva, kde ich rozkladajú črevné baktérie, čo môže spôsobovať vznik symptómov spojených s IBS, teda nadúvanie, bolesť brucha, nevoľnosť, hnačky alebo zápchy.

Povolené a zakázané potraviny pri FODMAP diéte?

Oligosacharidy sú fruktány a galakto-olichosacharidy(GOS), obsahujú ich artičoky, cesnak, cibuľa, inulín, strukoviny, pšenica a obilniny, k disacharidom patrí laktóza, teda mlieko a mliečne produkty, z monosacharidov treba obmedziť fruktózu, ktorá sa nachádza v ovocí, prírodných sladidlách typu agave, mede a v mnohých sladkostiach a sladených nápojoch v podobe glukózovo-fruktózového sirupu. Poslednou skupinou sú polyoly, teda umelé sladidlá ako sorbitol, manitol, maltitol, xylitol a izomalt, ktoré nájdeme v potravinách a nápojoch „bez cukru“, žuvačkách, hubách, ale aj v ovocí ako jablká, hrušky, slivky, nektarinky a bobuľové ovocie. Diéta je pomerne obmedzená, spomínané potraviny by sa však mali vysadiť na 6-8 týždňov a pomaly pridávať určité skupiny potravín spolu so sledovaním zmien zdravotného stavu.

Čo sa týka stravy, prednosť treba dať menším porciám viackrát denne, vyhnúť sa treba nezdravej úprave jedál (smaženie) a jedlám, ktoré konkrétnemu pacientovi robia ťažkosti.

Alternatívna liečba dráždivého čreva

Medzi alternatívnu liečbu dráždivého tračníka radíme hypnoterapiu. Hoci je to u nás veľmi zriedkavý postup liečby IBS, v niektorých krajínách (napr. v Anglicku) sa hypnoterapia využíva na liečbu ťažkej formy IBS pomerne často. Z doterajších klinických výskumov vyplýva, že hypnoterapia môže byť užitočný a bezpečný terapeutický postup pri častých recidívach IBS. Pre vyhodnotenie dlhodobej účinnosti tejto terapie je potrebných viac štúdií.

Ďaľším alternativným spôbom liečby IBS je akupunktúra. Na základe metaanalýzy šiestich štúdií z roku 2014 vyplýva, že akupunktúra zlepšuje príznaky IBS (bolesť, pocit neúplnej defekácie, čas vyprázdňovania, stav stolice). Nájdu sa však aj štúdie, kde sa jej účinnosť nepotvrdila. Uvidíme, čo prinesú ďaľšie výskumy.

Súvisiace články:

Za bolesťou brucha a oslabenou imunitou sa môže skrývať oveľa viac…

Tetánia alebo tetanický syndróm-diagnóza mladých 21. storočia

Neznášanlivosť laktózy nemusí byť strašiak

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana

 


Zdroje:

 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3949258/
 • https://www.solen.cz/pdfs/med/2010/11/04.pdf
 • Jiří Ehrmann; Dráždivý tračník – stálý problém. Via pract., 2013, 10(3–4): 120–123.
 • El-Salhy M, Ystad SO, Mazzawi T, Gundersen D; Dietary fiber in irritable bowel syndrome (Review). Int J Mol Med. 2017 Sep;40(3):607-613.
 • Parisi GC, Zilli M, Miani MP, Carrara M, Bottona E, Verdianelli G, High-fiber diet supplementation in patients with irritable bowel syndrome (IBS): a multicenter, randomized, open trial comparison between wheat bran diet and partially hydrolyzed guar gum (PHGG). Dig Dis Sci. 2002 Aug;47(8):1697-704.
 • http://ajcn.nutrition.org/content/72/6/1570.full
 • Chumpitazi BP, McMeans AR, Vaughan A, Ali A, et all; Fructans Exacerbate Symptoms in a Subset of Children With Irritable Bowel Syndrome. Clin Gastroenterol Hepatol. 2017 Sep 29. pii: S1542-3565(17)31185-0.
 • Staudacher HM, Lomer MCE, Farquharson FM, Louis P, Fava F et all; A Diet Low in FODMAPs Reduces Symptoms in Patients With Irritable Bowel Syndrome and A Probiotic Restores Bifidobacterium Species: A Randomized Controlled Trial. Gastroenterology. 2017 Oct;153(4):936-947.
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4015203/
 • Didari T, Mozaffari S, Nikfar S, Abdollahi M; Effectiveness of probiotics in irritable bowel syndrome: Updated systematic review with meta-analysis. World J Gastroenterol. 2015 Mar 14;21(10):3072-84.
 • https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3930986/