Vitamíny a minerály

Homocysteín – nový ukazovateľ ochorení, nový pohľad na liečbu

Možno ste už počuli alebo čítali o látke homocysteín, ktorej zvýšená hladina v krvi sa spája s viacerými ochoreniami. Homocysteín (Hcy) je aminokyselina, ktorá sa prirodzene vytvára v tele ako medziprodukt pri metabolických reakciách, ktoré prebiehajú vo vnútri buniek. Keď ide všetko ako má, Hcy sa rýchlo odbúra, ak je však jeho metaboliznus narušený, dochádza k jeho hromadeniu, zvýšeniu hladiny v krvnej plazme a následnému poškodzovaniu buniek. Vysoká hladina homocysteínu sa pokladá za jeden z novoobjavených rizikových faktorov mnohých ochoreni, najmä srdcovo-cievnych. Aby sa Hcy vedel správne zmetabolizovať je potrebný dostatočný príjem troch vitamínov – B9 (kyselina listová), B12 a B6 (pyridoxín), ktoré sú dôležité pre správne fungovanie enzýmov, ktoré odbúrávajú Hcy. Dodanie týchto vitamínov úpravou stravy alebo doplnkami výživy dokáže efektívne znižovať hladinu Hcy. Tento jednoduchý, ekonomicky nenáročný, ľahko dostupný a bezpečný postup predstavuje zaujimavú možnosť ako pristupovať k niektorými civilizačným ochoreniam, k ich diagnostike a prípadnej liečbe. Hladina Hcy v  krvi sa u nás dá zmerať, zatiaľ sa však nerobí štandardne, sú však indikácie, kedy sa meranie Hcy odporúča.

Homocysteín a srdcovo-cievne ochorenia

Súvislosť vysokej hladiny Hcy a zvýšeneho rizika srdcových chorôb je dostatočne prebádaná a dnes už môžeme s istotou tvrdiť, že výrazne prispieva k vzniku ochorení ako trombóza, hypertenzia, vysoký cholesterol (ateroskleróza), arytmie, ischémia. Za normálnu hladinu Hcy sa považuje 5-15 µmol/l, aj keď niektorí odborníci hovoria o nižších hodnotách (menej ako 7-8 µmol/l ). Vzostup Hcy o 5 umol/l zvyšuje riziko srdcovocievnych príhod až o 30%.

V štúdiách sa zistilo, že dodanie spomínaných troch vitamínov v dostatočnej dávke skutočne znižuje hladinu Hcy. Dôležité však je dokázať, či takto možno liečiť cievne a iné ochorenia alebo znížiť úmrtnosť na kardiovaskulárne komplikácie. Táto oblasť ešte nie je dostatočne preskúmaná, navyše štúdie nie sú jednotné.  Z rozsiahlejších výskumov spomeniem štúdiu hodnotiacu riziko mŕtvice z roku  2009, kde sa vyše 5000 pacientom so srdcovocievnym ochorením podávala denne B-vitamín terapia (konkrétne 2,5mg kyseliny listovej, 50mg B6 a 1mg B12) alebo placebo (neúčinné liečivo) po dobu 5 rokov. U pacientov s B-vitamínovou liečbou došlo k zníženiu Hcy o 2,2 umol/l, v placebo skupine sa hladina Hcy naopak zvýšila o 0,8 umol/l. Výsledky štúdie ukázali, že v skupine s B-vitamínovou terapiou sa štatisticky významne znížilo riziko mŕtvice, závažnosť mŕtvice a jej následky však ovplyvnené neboli.

Homocysteín, plodnosť, potratovosť a embryonálny vývoj

Vysoká hladina Hcy ovplyvňuje ženskú aj mužskú plodnosť.  U žien pôsobí najmä na dozrievanie vajíčok a veľkosť folikulov. Vysoká hladina Hcy sa spája aj s komplikáciami v priebehu tehotenstva a vyšším rizikom výskytu vrodených vývojových vád nervovej sústavy. Obvykle ide zvýšená hladina Hcy ruka v ruke s deficitom kyseliny listovej, preto sa tehotným ženám, hlavne v prvom trimesti, doporučuje užívanie kyseliny listovej.

Predpoklad, že zvýšená hladina Hcy spôsobuje cievne dysfunkcie, potvrdzuje aj skutočnosť, že u tehotných žien s preeklampsiou a eklampsiou  (vážna komplikácia tehotenstva spôsobená dysfunkciou endotelu – výstelky ciev placenty) sa vo viacerých výskumoch namerali významne vyššie hladiny Hcy v porovnaní so zdravými tehotnými ženami. Niektorí autori dokonca navrhujú meranie Hcy u všetkých tehotných žien ako súčasť rutinnej kontroly.

Podľa nedávnych výskumov hyperhomocysteinémia (zvýšená hladina Hcy v krvi) zvyšuje až trojnásobne riziko spontánnych potratov, poškodzuje DNA a expresiu génov,  čo vedie k poruche cievneho zásobovania obalu plodu a dochádza k smrti embrya. Dôvodom je pravdepodobne kombinácia nutričných faktorov (napr nedostatok kyseliny listovej, B12 v strave) a genetických faktorov (napr. vrodené defekty enzýmov, najmä MTHFR, ktorý je doležitý pre správny metabolizmus kyseliny listovej…defekt MTHFR  sa spája aj s problémami s počatím). Štúdia z roku 2009 zistila, že aj hyperhomocysteinémia u otca zvyšuje riziko spontánnych potratov. Čo sa týka mužskej plodnosti, spermie sú najviac ohrozené voľnými radikálmi, ktoré vznikajú aj pri oxidácii Hcy.

Škodlivé pôsobenie vysokých hladín Hcy sa prejavuje aj v iných oboroch ako kardiológia či gynekológia. Poruchy v metabolizme Hcy boli zistené u detí s autizmom (aj u rodičov týchto detí), s Downovým syndómom, u ľudí s Alzheimerovou chorobou alebo schizofreniou. Hcy ako rizikový faktor sa skúma aj v súvislosti s rakovinou. Meranie hladiny Hcy možno využiť ako diagnostický indikátor, ukazovateľ prevencie ochorení aj liečebný prostriedok.

Čo nám zvyšuje homocysteín?

K poruche odbúravania Hcy a jeho následnému hromadeniu v organizme dochádza najčastejšie  pri deficite niektorého z troch vitamínov, ktoré pôsobia ako kofaktory (substráty) enzýmov pri metabolickej premene Hcy, konkrétne kyselina listová (vitamín B9), pyridoxín (vitamín B6) a vitamín B12. Deficit týchto vitamínov môže vzniknúť ich nedostatočným príjmom v strave (napr. vegánstvo, alkoholizmus, chyby v stravovaní), nedostatočným vstrebávaním a využítím vitamínov (napr. pri črevných ochoreniach, hypotyreodizme, obličkovom zlyhávaní), riziko zvyšuje aj fajčenie, obezita, Hcy stúpa s pribúdajúcim vekom (vo vyššom veku sa znižuje vstrebávanie vitamínu B12). V neposlednom rade môže hladinu Hcy zvýšiť užívanie niektorých liekov, ktoré ovplyvňujú vstrebávanie kyseliny listovej alebo samotný metabolizmu Hcy (metotrexat, metformin, sulfasalazin, fenytoin, levodopa, fenofibrát, teofylín, diuretiká, niektoré antibiotiká – Biseptol), ďalej sem patria tzv. antagonisti vitamínu B6 ako azarabín, estrogénová hormonálna liečba (aj hormonálna antikoncepcia), syntofylín a iné.

Ďaľšou príčinou vysokého Hcy bývajú genetické faktory. Najčastejšie ide o mutáciu v géne MTHFR. Viac v článku Neviete otehotnieť?

Ako znížiť zvýšený homocysteín?

V porovnaní s inými metódami liečby a liekmi, je liečba vysokého Hcy jednoduchá, lacná, nežiaduce účinky pozorujeme naozaj veľmi zriedkavo. Na prevenciu by mala stačiť dôkladná úprava jedálnička, ak vám však lekár  zistí zvýšenú hladinu homocysteínu, naordinuje obvykle trojicu spomínaných vitamínov vo forme doplnkov výživy. Najlepšie je užívať každý vitamín zvlášť, kedže takúto kombináciu vitamínov, v potrebnom dávkovaní na trhu nemáme. Firma Jamieson má komplex s tromi vitamínmi, dávka kyseliny listovej a vitamínu B12 však je s ohľadom na štúdie pre zníženie homocysteínu prinízka, prekročiť dávkovanie nie je vhodné, vzhľadom na vyššiu dávku pyridoxínu v prípravku. Obľúbené B-komplexy taktiež neobsahujú pre tento účel dostatočné dávky vitamínov a navyše väčšina prípravkov neobsahuje kyselinu listovú.

Čo sa týka vitamínu B12 a možností na našom trhu, najlepšia voľba pri znižovaní Hcy je injekčne podávaný vitamín B12. Denná dávka pyridoxínu v štúdiách sa pohybuje okolo 50 mg (Pyridoxín firmy Zentiva aj Generica obsahuje 20mg v jednej tablete).  Pri výbere kyseliny listovej treba byť obozretný, jednak preto, že sa v prípravkoch často kombinuje aj s inými vitamínmi (napr. železom), jednak treba nastaviť správne dávkovanie cca 2,5-5mg denne (tablety Acidum Folicum viazané na lekársky predpis obsahujú až 10mg v jednej tablete, výživové doplnky obvykle 0,4-1 mg). Čo sa týka kyseliny listovej a vysokohého Hcy, treba zvážiť aj vyššie spomínaný genetický defekt, kedy organizmus nevie alebo má zníženú schopnosť  premeny kyseliny listovej na jej aktívnu formu tetrahydrofolát a nevie ju využiť . Často sa odhalí až pri nemožnosti splodiť dieťa alebo opakovaných spontánnych potratoch. V tomto prípade neprináša užívanie kyseliny listovej požadovaný benefit, potrebné je užívať jej aktívnu formu – metafolín. Kyselinu listovú v tejto aktívnej  forme, ktorá nevyžaduje už ďaľšiu premenu, obsahuje na našom trhu len prípravok Femibion, ktorý je určený pre tehotné a dojčiace ženy a okrem metafolínu obsahuje aj iné zložky, ktoré pri znižovaní Hcy nepotrebujeme.  Zostáva nám len dúfať, že pri všetkých tých ginkgách, hlivách a prípravkoch na chudnutie, ktorých máme na trhu naozaj dosť, príde niektorý výrobca s kvalitným metafolinom.

Súvisiace články:

Nedostatok vitamínov pri užívaní hormonálnej antikoncepcie?

Ktoré vitamíny pre tehotné si vybrať?

Pozor na lenivé spermie

Ako sa vyhnúť nežiaducim účinkom vašich liekov?

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana