Tehotenské a ovulačné testy

Zistenie plodných dní

Výpočet plodných dní podľa dĺžky menštruačného cyklu

Najznámejšia metóda, ktorá je najvhodnejšia pre ženy s pravidelným menštruačným cyklom. Vychádza z dĺžky cyklu, kedy k ovulácii dochádza približne v strede periódy. V prípade 28-dňového cyklu začínajú plodné dni približne od 11. dňa, u 30-dňového cyklu je to 13. deň a podobne, všeobecne môžme oplodnenie vajíčka očakávať v priebehu 10.-17. dňa cyklu.

Zistenie plodných dní podľa bazálnej teploty

Ďaľšou metódou je meranie bazálnej teploty. Ide o orientačný spôsob, ktorý je tiež vhodnejší pre ženy s pravidelným menštruačným cyklom. Telesná teplota sa meria v druhej polovici cyklu (až do nasledujúceho menštruačného krvácania), kedy je vyššia. Zvýšenie teploty naznačuje, že prebehla ovulácia, keď k zvýšeniu nedôjde a teplota zostáva na rovnakej úrovni celý cyklus, ovulácia pravdepodobne neprebehla. Na začiatku cyklu je teplota nižšia, pri ovuláci sa zvyšuje približne o 0,2-0,4°C (spôsobené zvýšenou produkciou hormónu progesterónu), hodnoty zostávajú zvýšené asi 10 dní (možné sú drobné jednodňové výkyvy), potom klesajú a dochádza k menštruácii. U väčšiny žien sa zaznamená nárast teploty zo dňa na deň, u niektorých sa teplota zvyšuje postupne počas dvoch až troch dní. Dôležité je merať si teplotu každý deň, stale v rovnakú hodinu (najlepšie ráno po prebudení), vždy s rovnakým teplomerom a na rovnakom mieste či už v ústach, konečníku alebo v pošve.

Zistenie plodných dní podľa hustoty hlienu

V priebehu ovulácie sa mení hustota maternicového hlienu, ktorá môže byť tiež indikátorom plodných dní. Bezprostredne po menštruácii je hlien hustý, mierne zakalený, tvorí sa v menšom množstvom. Keď sa blíži ovulácia hlien je redší, číry, vodnatý a kĺzávý, tvorí sa vo väčšom množstve. Zmeny sú najlepšie viditeľné tri dni pred ovuláciou a dva dni po nej, toto obdobie predstavuje najplodnejšie obdobie cyklu.

K najspolahlivejším metódám zisťovania plodných dní patria ovulačné testy, ktorým sa venujeme v článku Ovulačné testy.

 

                                             …čítať viac o Tehotenských a ovulačných testoch

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana