Tehotenské a ovulačné testy

Ovulačné testy

Medzi najspolahlivejšie metódy, ktorými sa zisťuje ovulácia patria ovulačné testy, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni. Na trhu sa nachádzajú dva typy testov. Buď predpovedajú ovuláciu na základe stanovenia hladiny luteinizačného hormónu (LH) vo vzorke moču alebo na základe zmeny hustoty (štruktúry) slín.

Poznámka: Ovulačné testy nepoužívajte ako druh antikoncepcie, pretože doba kedy dochádza k ovulácii nemusí byť jediná kedy môže dôjsť k oplodneniu (viď. Menštruácia a ovulácia).

Stanovenie ovulácie zo vzorky moču

Ovulačné testy zisťujú pravdepodobnosť (udáva sa až 99% presnosť) ovulácie stanovením hladiny luteinizačného hormónu (LH), ktorá krátko pred ovuláciou výrazne stúpa. Prudké zvýšenie hladiny LH  nastáva približne 24-36 hodín pred ovuláciou. Najplodnejšie obdobie pripadá na deň kedy zistíte prudké zvýšenie LH a na nasledujúci deň. Dôležité je poznať dĺžku svojho menštruačného cyklu, pričom testovanie začína približne na 11. deň cyklu (pri 28 dňovom cykle) a prevádza sa až šesť dní za sebou, najlepšie stále v rovnakú hodinu. Ovulačné testy sa používajú rovnako ako testy tehotenské. Vhodnejšie je testovať moč odobratý v priebehu dňa, pretože ranný moč nemusí obsahovať dostatočnú koncentráciou LH. Aby nebol moč príliš zriedený, obmedzte príjem tekutín aspoň dve hodiny pred testovaním.

Ak testujete už dlhšiu dobu a koncentrácia LH je stále veľmi nízka, môže ísť o nesprávne vykonané testovanie (postupujte presne podľa návodu), testovanie mohlo byť prevádzané príliš skoro alebo neskoro behom cyklu (dôležité je riadiť sa dĺžkou menštruačného cyklu), niektoré ženy neovulujú každý mesiac alebo môže ísť o poruchu ovulácie.

Výsledok testovania môže byť ovplyvnený niektorými faktormi. K skresleniu výsledku môže prísť pri endokrinologickom ochorení, pri výskyte cýst na vaječníkoch, počas tehotenstva či užívaní liekov, ktoré obsahujú tehotenský hCG (Pregnyl) či luteinizačný hormón (Luveris).

Typy ovulačných testov

Prúžkové ovulačné testy – stripy

WOMAN SECRET 5v1, RAPICLEAR LH strip, RAPICLEAR 5xLH strip

 1. – najlacnejší typ ovulačného testu
 2. – pozostáva z prúžku ( jeden alebo aj viacero v jednom balení), ktorý sa na niekoľko sekúnd ponorí do vzorky moču odobratej do suchej čistej nádobky a za niekoľko minút sa odpočíta výsledok
 3. – na testovanie používajte moč odobraný vždy v rovnakom čase minimálne 5 dni po sebe (napr. u 28 dňového cyklu testujte od 11.teho dňa)
 4. – vo výsledkovej časti sa môže objaviť jedna čiarka – negatívny výsledok alebo dve farebné čiarky (môžu byť rôznej farebnej intenzity) – pozitívny výsledok = najvhodnejšia doba k pohlavnému styku; ak sa neobjaví žiadna čiarka test bol pravdepodobne vykonaný nesprávne, opakujte testovanie s novým prúžkom

Tyčinkové ovulačné testy – do prúdu moču

BIOGEMA Ovulačný test De luxe

 1. – tyčinkové testy sú rýchle a pohodlné; koniec testu sa jednoducho vloží priamo do prúdu moču na 10 sekúnd a po piatich minútách sa odčíta výsledok
 2. – výsledok neodčítavajte po viac ako desiatich minútach, pretože môže byť skreslený
 3. – testovanie prevádzajte vždy v rovnakom čase, minimálne 5 dni po sebe (napr. u 28 dňového cyklu testujte od 11.teho dňa)
 4. – vo výsledkovej časti sa môže objaviť jedna čiarka – negatívny výsledok alebo dve farebné čiarky (môžu byť rôznej farebnej intenzity) – pozitívny výsledok = najvhodnejšia doba k pohlavnému styku; ak sa neobjaví žiadna čiarka test bol pravdepodobne vykonaný nesprávne (napr. nebol dostatočne nasiaknutý močom), opakujte testovanie s novým testom

Digitálne ovulačné testy

CLEARBLUE digitálny ovulačný test

 1. – najdrahšia varianta ovulačného testu s digitálnym displejom
 2. – možno testovať priamo vložením do prúdu moču po dobu 5-7 sekúnd podobne ako v prípade tyčinkových testov alebo aj ponorením testovacej časti do odobranej vzorky moču na 15 sekúnd ako v prápade prúžkových testov
 3. – výsledok sa zobrazí na displeji do 3 minút od vykonania testu buď v podobe prázdneho krúžku – negatívny výsledok alebo v podobe usmiateho smajlíka – pozitívny výsledok = najplodnejšie obdobie
 4. – výhodou testu je, že Vás blikánim aj vizuálnymi symbolmi upozorňuje na pripravenosť testovania či možné chybové správy
 5. – balenie obsahuje 7 testovacích prúžkov

 

                                            …čítať viac o Tehotenských a ovulačných testoch

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana