Tehotenské a ovulačné testy

Ako fungujú tehotenské testy?

So zahniezdením oplodneného vajíčka v maternici sa začína produkcia tzv. choriogonádotropínu – hCG. HCG alebo ľudovo nazývaný tehotenský hormón je dôležitý pre produkciu hormónov, ktoré sú nevyhnutné pre rast a vývoj maternice a plodu. Jeho hladina s priebehom tehotenstva stúpa až do desiateho týždňa, kedy dosahuje najvyššie hodnoty a potom postupne klesá. Tehotenské testy dostupné na trhu sú založené práve na detekcii hCG v moči, resp. na reakcii vzorky moču so špecifickými protlátkami proti hCG.

Ako fungujú tehotenské testy

Každý tehotenský test obsahuje časť, kam sa aplikuje moč a časť, z ktorej sa odčítava výsledok. Rozdiel medzi testami spočíva buď v rozdielnej citlivosti testov na hCG alebo v spôsobe dopravenia moču na test – niektoré sa vložia do prúdu moču pri močení, niektoré sa ponoria do nádobky so vzorkou moču alebo sa moč nanáša kvapkadlom na kazetu. Takmer všetky testy na trhu sú celodenné t.z., že ho možte prevádzať kedykoľvek v priebehu dňa, i keď sa uprednosťňuje ranný moč, ktorý obsahuje vyššie koncentrácie hCG. Ak sa v moči nachádza hCG dochádza k reakcii moču s protilátkami proti hCG a vytvoreniu farebného pásika v testovacej časti testu, resp. k vytvoreniu dvoch pásikov, nakoľko jeden farebný pasik je kontrolný a dokazuje, že test bol vykonaný správne. Takže v prípade dvoch farebných pásikov (jeden môže byť svetlejší alebo mať trochu iný odtieň) hovoríme o pozitívnom výsledku – pravdepodobne ste tehotná, mali by ste navštíviť lekára. Ak sa objaví len jeden farebný pásik v kontrolnej oblasti, výsledok je negatívny – pravdepodobne nejde o tehotenstvo alebo sa test vykonal predčasne, odporúčame vykonať ďaľší test minimálne o 48 hodín. Ak sa neobjaví žiadny pásik, test nebol pravdepodobne vykonaný správne, testovanie opakujte s novým testom.

Výsledok testu môže byť ovplyvnený alebo skreslený pri výskyte cýst na vaječníkoch, niektorých typoch nádoroch, pri užívaní niektorých liekov, ktoré obsahujú hCG (Pregnyl).

Test neodčítavajte po uplynutí viac ako 10 minút, lebo hoci sa pozitívny výsledok nemusí zmeniť ani po niekoľkých dňoch, negatívny výsledok sa zriedka môže zmeniť na falošne pozitívny už po viacerých minútach po testovaní (skôr u nekvalitných testov).

Citlivosť tehotenských testov resp. kedy možno použiť test

Citlivosť tehotenského testu udáva do akej hladiny hormónu hCG v moči je tehotenský test schopný preukázať tehotenstvo. Hladina hCG je týždeň pred očakávanou menštruáciou približne v rozmedzí 5-50 mlU, pričom každé 2-3 dni sa zvykne táto hladina až zdvojnásobiť. Citlivosť tehotenských testov na našom trhu je pomerne vysoká, väčšinou ide o 10mlU/ml, z čoho plynie, že test by mohol zachytiť tehotenstvo už týždeň po oplodnení vajíčka t.z. 6-8. deň po ovulácii. Avšak len mále percento žien zaznamená pozitívny výsledok takto skoro (i keď niektoré testy uvádzajú, že sú schopné detekovať hCG už na 5. deň po oplodnení), väčšina žien odčíta dva farebné pásiky na teste až na 9.-10. deň po ovulácii, dokonca aj neskôr. Úplne najvhodnejšie je začať s testovaním až v deň, kedy očakávate menštruáciu, kedy by už hladina hCG mala byť dostatočné vysoká na zachytenie tehotenským testom.

                                   …čítať viac o Tehotenských a ovulačných testoch

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana