Popôrodná depresia

Popôrodná depresia a čo s ňou?

Obdobie po pôrode prináša okrem veľkej radosti z nového života aj veľkú záťaž a zmenu pre matku po psychickej aj fyzickej stránke – hormonálne zmeny, únava, nedostatok spánku, zmena životného štýlu, stres, ktoré môžu u niektorých žien prispieť až k psychickým poruchám. 

Najčastejšia ale zároveň aj najmenej vážna je pôporodná skleslosť alebo popôrodné „baby blues“. Popôrodné blues postihuje viac ako polovicu rodičiek, niektoré zdroje uvádzajú až 80%. Prejavuje sa zmenami nálad, podráždenosťou, veľkou únavou a vyčerpaním, poruchami spánku, typická je plačlivosť. Objavuje sa  prvé dni po pôrode (najintenzívnejšie medzi 3.-5. dňom) a odoznieva sama v priebehu 10-14 dní, liečba nie je potrebná.

Závažnejšou diagnózou, ktorá už vyžaduje odbornú pomoc, je popôrodná depresia. Popôrodná  depresia sa vyskytuje u 10-18% rodičiek počas prvého roka po pôrode. K rizikovým faktorom, ktoré prispievajú k vzniku popôrodnej depresie, radíme zložitý porôd, ochorenie novorodenca, nemožnosť dojčiť či nedostatočné sociálne zázemie matky. K prepuknutiu popôrodnej depresie sú náchylnejšie ženy, ktoré trpeli alebo trpia nejakou psychickou poruchou, výskyt je častejší aj pri ochoreniach štítnej žlazy a chronických ochoreniach. Problémom popôrodnej depresie býva slabá diagnostika ochorenia alebo nevyhľadanie pomoci, čo komplikuje situáciu nielen rodičke, ale celej rodine. Dôkazom je výsledok metaanalýzy (vyhodnotenie 40 štúdií) z roku 2010, ktorá potvrdila výskyt depresie u 10% otcov v priebehu prvého roka po pôrode partnerky.

Ako sa prejavuje popôrodná depresia?

Zo začiatku je v popredí únava, vyčerpanie, úzkosť, náladovosť,  plačlivosť, ktorým sa nie vždy prikladá veľká váha, preto matka  často nevyhľadá lekára. K ďalším prejavom popôrodnej depresie patria príznaky typické pre depresiu všeobecne (viac sa im venujeme v článku Ako vyzerá človek v depresii?), často býva prítomý  pocit neschopnosti postarať s o dieťa, strach z budúcnosti. 

Prečo liečiť popôrodnú depresiu?

Kvalita života človeka s depresiou býva zvyčajne nižšia ako u ľudí s inými ochoreniami. Bolesť kolien alebo chrbta, dodžiavanie cukrovkárskej či bezlepkovej diéty alebo každodenné užívanie liekov na tlak je vždy prijateľnejšie a viac znesiteľné, ako neschopnosť sa tešiť  z čohokoľvek, strata motivácie a záujmu o dianie okolo, nemať chuť ráno vstať z postele. V neposledom  rade môže neliečená popôrodná depresia vyústiť do neschopnosti matky postarať sa o svoje dieťa. 

Ako sa lieči popôrodná depresia?

Pri liečbe popôrodnej depresie sa využíva psychoterapia, dôležité je dodržiavanie režimových opatrení (relax , dychové cvičenia, psychotréningy, životospráva, spánková hygiena), v niektorých prípadoch sa pristupuje k liečbe liekmi. Podobne ako v tehotenstve, tak aj v období dojčenia treba voliť liečbu s ohľadom na zdravie dojčeného dieťaťa, lekár musí správne vyhodnotiť pomer rizika a benefitu liečby u matky aj dieťaťa.

Pri miernej forme popôrodnej depresie u žien, ktoré predtým netrpeli žiadnou psychickou poruchou, sa odporúča psychoterapia (bez liekov). Pri ťažších stavoch, u žien, ktoré depresiou v minulosti trpeli a u žien, ktoré nereagujú na psychoterapiu, sa ordinujú antidepresíva. Zahájenie terapie je individuálne, pri výbere lieku treba zvážiť špecifické kritériá  – či liek prechádza do materského mlieka, aký môže mať vplyv na dieťa, v niektorých prípadoch je na odporúčanie lekára nevyhnutné prerušiť dojčenie. Účinok antidepresív nastupuje až v priebehu 3-4 týždňov, preto je dôležité ich užívať aj keď pacientka ešte nezaznamenala zlepšenie. Liečba trvá obvykle 6-9 mesiacov, vysadzovanie liekov musí byť postupné. Z antidepresív sa u dojčiacich žien dáva prednosť tzv. SSRI liečivám (okrem fluoxetínu), najmä sertralínu, v čo najnižšom možnom dávkovaní, najmä kvôli nízkemu prechodu liečiva do materského mlieka. Liek by sa mal podávať pred najdlhšou spánkovou periódou dieťaťa (napr. užiť liek po večernom dojčení dieťaťa, pred jeho uložením spať). Tak ako každý liek, aj antidepresíva majú svoje nežiadúce účinky a nemožno ich kombinovať s niektorými liekmi. Viac o antidepresívach v článku pre odbornú verejnosť Liečba depresie pod dohľadom lekára.

Čo sa týka prírodnej liečby depresie ľubovnikom bodkovaným, vzhľadom na málo dostupných informácii a štúdií u dojčiacich žien sa nezvykne užívať. Nevieme v akých množstvách sa dostáva do materského mlieka, nepoznáme jeho vplyv na dojčené dieťa. V jednej menšej štúdii popisovali matky, ktoré užívali ľubovník zvýšený výskyt koliky a ospalosti u detí v porovnaní s deťmi, ktorých matky ľubovník neužívali. 

Súvisiace články:

Depresia, úzkosť či len depka?

Nedostatok vitamínov pri depresii?

Prečo dochádza k poruchám erekcie?

Prečo nevieme zaspať?

Prírodná liečba depresie

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana