Kŕčové žily

Prečo vznikajú kŕčové žily?

Kŕčové žily – varixy patria k najčastejším žilovým ochoreniam, ktoré sa prejavuje nepravidelne vakovito rozšírenými, vydutými, pod kožou presvitajúcimi žilami. Ochorenie postihuje dvakrát častejšie ženy ako mužov, najmä dolné končatiny. Kŕčové žily sa však môžu vyskytnúť aj v pažeráku (napr. u pacientov s cirhózou pečene) a v podstate môžeme medzi ne zaradiť aj hemoroidy – rozšírené žilové pletence v oblasti konečníka.

Varixy nie sú len estetický problém a zanedbávaním liečby môže dochádzať k vážnym komplikáciam ako je žilová trombóza alebo bercový vred.

Prečo vznikajú kŕčové žily?

Krv je vytláčaná z dolných končatín do pľúc (okysličenie) činnosťou srdca, pohybmi svalov (napr.pri chôdzi) a pohybom bránice pri dýchaní. Dôležitú úlohu tu zohráva systém chlopní, ktoré slúžia ako jednosmerné záklopky,  ktoré bránia spätnému toku krvi a zabezpečujú tak správny žilový návrat – aby sa krv z dolných končatín dostala späť do srdca (proti pôsobeniu zemskej gravitácie). Ak začnú žilové chlopne zlyhávať – nedovierať (ochabnutie steny, rozšírenie žily), prestávajú byť schopné zabrániť spätnému toku krvi, krv je pretláčaná do povrchovej žilovej siete – hromadí sa v žilách nôh, čo spôsobuje typické príznaky varixov.

Nemalou mierou prispieva k rozvoju varixov životný štýl a rizikové faktory:

Rizikové faktory, ktoré nevieme ovplyvn

– Genetická predispozícia – žilová stena môže byť aj vrodene oslabená, t.z. ak sa vo vašej rodine vyskytujú kŕčové žily, máte vysokú pravdepodobnosť, že budete týmto ochorením tiež trpieť. Dokonca sa uvádza, že u detí rodičov s varixami je táto pravdepodobnosť až 80%.

– Tehotenstvo – počas tehotenstva dochádza k hormonálnym zmenám, ktoré prispievajú k rozšíreniu žíl, so zvyšujúcou sa hmotnosťou sa zvyšuje aj záťaž na dolné končatiny (zväčšujúca sa maternice môže čiastočne tlačiť na žily vedúce z dolných končatín a zhoršovať tak ich prietok). Odhaduje sa, že kŕčové žily sa vyskytujú asi u 30% tehotných žien.

– Vek – výskyt varixov výrazne stúpa s vekom, kedy je výšší predpoklad nedovieravosti žilových chlopní, steny žíl sú viac oslabené (pretrvávajúca žilová hypertenzia). U populácie nad 60 rokov trpí kŕčovými žilami až 50% ľudí.

– Ženské pohlavie – varixy postihujú častejšie ženy kvôli hormonálnym vplyvom – tehotenstvo, menopauza, užívanie antikoncepcie…

Rizikové faktory, ktoré vieme ovplyvniť

– dlhé státie/sedenie (v zamestnaní)

– obezita

– extrémna fyzická záťaž (silové cvičenia a športy), športy s tvrdým doskokom

– nedostatok fyzickej aktivity, častá zápcha

– nosenie sťahujúceho šatstva a bielizne napr. podkolienky zakončené príliš tesnou gumou alebo aj topánky s vysokými podpätkami

– fajčenie – opatrnosť treba zvýšiť najmä pri súčasnom užívaní hormonálnej antikoncepcie alebo hormonálnej substitučnej liečby (klimaktérium), kedy stúpa riziko vzniku žilovej trombózy

Chronickou žilovou nedostatočnosťou (CHVI) označujeme stav vyplývajúci z poruchy žilového návratu a žilovej hypertenzie (zvýšený žilový tlak). Príčinou je zlyhanie svalovej pumpy , ktoré vzniká pri postihnutí žil (liposkleróza, ulcerácie..), pri svalovej slabosti, imobilizácii pri dlhodobých cestách, alebo je príčinou nedovieravosť žilových chlopní (posttrombotický syndróm, varixy, vrodene oslabená žilová stena…). Asi  20% CHVI vzníká v dôsledku rozsiahlych primárnych varixov. Prítomnosť kŕčových žíl však nemusí znamenať, že sa jedná o chronickú žilovú nedostatočnosť.

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.