Kŕčové žily

Chirurgická liečba kŕčových žíl

Ak konzervatívna liečba nepostačuje, varixy sú príliš veľké, spôsobujú pacientovi ťažkosti, predstavujú zvýšené riziko vzniku trombózy alebo sú pre pacienta nepríjemný kozmetický problém, na rad prichádza chirurgická liečba. Výber najoptimálnejšej metódy je samozrejme v rukách lekára.

Klasická chirurgická metóda slúži na vyradenie celého rozšíreného a nefunkčného úseku kmeňa žily z obehu žilovej krvi nôh, čím sa dosiahne odtok krvi z kože a podkožia končatiny. Pri tejto metóde nezvykne dochádzať k recidívam – návratu varixov na podklade nedostatočnosti skrytých žíl. Nevýhodou tejto metódy je časovo náročnejšia rekonvalescencia po operácii, vyžaduje dlhšiu práceneschopnosť.

K menej invazívnym metódam patrí sklerotizácia, ktorá sa používa najmä na menšie žilky (metličky), nie je vhodná pri rozsiahlych varixoch na hlavných žilách povrchového systému. Pri tejto metóde sa do žily aplikuje látka, ktorá žilu zvnútra naruší a telo ju samé odbúra, následne sa ordinuje kompresívna liečba. Výhodou zákroku je, že sa vykonáva ambulantne a predstavuje len minimálne a krátkodobé obmedzenia pre pacienta .po operácii (nevyžaduje práceneschopnosť). K modernejším metódám patrí sklerotizácia penou (pod sonografickou kontrolou), ktorá sa používa aj u väčších žíl a javí sa ako bezpečnejšia a účinnejšia.

Ďalej sú tu metódy tzv. termickej ablácie, kam zaraďujeme  rádiofrekvenčnú alebo laserovú terapiu. Princíp metód spočíva v termickom poškodení žilového endotelu (cievnej steny) buď rádiofrekvenčnou energiou v prvom prípade alebo laserovým žiarením s vlnovou dĺžkou 810 nm v prípade laserovej ablácie.

K alternatívnym metódám patrí  aj TIPP metodika, kedy sa s použitím špeciálneho systému TriVex zavedie svetelný zdroj na identifikáciu kŕčových žíl a tzv. sakčným resektorom sa vykoná flebektómia (extrakcia – odstránenie varixov).

K odstráneniu varixov (najmä menších žíl, mimo hlavný kmeň) sa používa aj metóda CHIVA. V presne stanovenom mieste sa urobí rez, ktorým sú kŕčové žily podviazané, skrátené a niektoré odstránené, operácia je často doplnená sklerotizáciou.

                                                      …čítať viac o kŕčových žilách

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana