Nespavosť (insomnia)

Trápi Vás nespavosť?

Nespavosť alebo insomnia je najčastejšia porucha spánku, ktorou trpí približne 30-35% ľudí, viac postihuje ženy ako mužov. Nespavosť sa prejavuje ťažkým zaspávaním, predčasným ranným prebúdzaním, prerušovaným spánkom počas noci alebo aj kombináciou týchto porúch. Ak sa vyskytuje aspoň jeden zo spomínaných symptómov dlhšie ako mesiac aspoň trikrát týždenne, hovoríme o nespavosti. Výsledkom takéhoto nedostatočného a nekvalitného spánku je zníženie psychickej a fyzickej výkonnosti – únava počas dňa, poruchy koncentrácie a pamäti, apatia, u chronických pacientov sa zvyšuje riziko vzniku depresie či úzkosti. Napriek pomerne vysokému percentu ľudí trpiacich nespavosťou je len malý počet pacientov adekvátne liečených.

Aké druhy nespavosti poznáme a ako sa prejavujú

Pacient trpiaci nespavosťou pociťuje cez deň únavu, vyčerpanie, zníženú pozornosť a koncentráciu. Môže dochádzať aj k poruchám pamäte, náladovosti, podráždenosti, pri dlhotrvajúcej nespavosti sa môžu objaviť aj somatické ťažkosti (napr. bolesti brucha, hlavy, kĺbov, nevoľnosť, búšenie srdca…)

Aby mohol lekár správne zahájiť liečbu nespavosti je nevyhnutné poznať o aký druh insomnie ide:

  1. – Primárna nespavosť

Pri tomto type sa nepozoruje výskyt žiadného iného ochorenia, ktoré by súviselo s poruchou spánku. Patrí sem krátkodobá nespavosť, nespavosť vyvolaná stresom (napr. skúškou), nadmeným zaťažením (práca na smeny), zlou spánkovou hygienou (viď nižšie), jet lag syndróm (porucha spánku spôsobená zmenou časového pásma) a iné.

  1. – Sekunárna nespavosť

Sekundárna insomnia je podmienená prítomnosťou nejakého fyzického alebo psychického ochorenia – depresia, úzkosť, chronická bolesť, srdcovocievne ochorenia, pľúcne ochorenia, cukrovka a iné. Pri liečbe je potrebné riešiť samotné ochorenie ako aj nespavosť, ktorá bola práve ochorením vyvolaná.

Ďaľšie dôležité kritérium pri liečbe nespavosti je dĺžka jej trvania. Podľa toho rozdeľujeme insomniu na:

  1. – Akútna nespavosť

S akútnou nespavosťou sa už stretol takmer každý. Ide o krátkodobý problém s trvaním kratším ako mesiac. Takáto nespavosť len zriedka vyžaduje liečbu liekmi, väčšinou postačuje dodržiavanie zásad správnej spánkovej hygieny, prípadne rastlinné doplnky výživy či čaje.

  1. – Chronická nespavosť

Pre chronickú nespavosť je typické kontinuálne trvanie viac ako jeden mesiac (niektoré zdroje uvádzajú aspoň 6 mesiacov). Tento typ vyžaduje návštevu lekára, najmä za účelom vylúčenia iného ochorenia (depresia, úzkosť, chronická bolesť…) alebo faktoru (užívanie niektorých liekov, alkoholu..), ktoré insomniu vyvolávajú. Chronická nespavosť je takmer vždy multifaktoriálna – na jej vzniku sa podieľa viacero činiteľov. U väčšiny chronickych nespavcov býva prítomná úzkosť či depresia.

                                                    ….čítať viac o nespavosti

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana