Nespavosť (insomnia)

Ako sa lieči nespavosť?

Pre výber vhodnej liečby je nevyhnutné stanoviť typ nespavosti (primárna, sekundárna), intenzitu a frekvenciu výskytu ťažkostí ako aj dĺžku trvania (akútna, chronická). Viac o druhoch nespavosti v článku Trápi Vás nespavosť? V prípade akútnej nespavosti si väčšinou poradíte aj samoliečbou a dodržiavaním zásad spánkovej hygieny. Čo sa týka chronickej nespavosti, liečba býva zdĺhavá, náročná a nie vždy úspešná, dôležitá je tu spolupráca pacienta s lekárom či iným odborníkom. Špeciálnu pozornosť treba venovať sekundárnej insomnii, ktorá je podmienená prítomnosťou nejakého iného ochorenia. V prípade syndrómu nepokojných nôh či spánkového apnoe býva problémom aj samotná diagnostika ochorenia (niektoré štatistiky uvádzajú až 15 ročné obdobie od spozorovania prvých príznakov až po určenie správnej diagnózy).

Pri nespavosti zvykne pacient na začiatku siahať po výživových doplnkoch, čajoch a radách od známych. Voľnopredajné lieky alebo doplnky výživy na spanie sú prírodného pôvodu a hlavnou výhodou je ich bezpečnosť, sú bez rizika vzniku návyku či nežiadúcich účinkov. Pri akútnej (krátkotrvajúcej) a primárnej (bez prítomnosti iného ochorenia) nespavosti je táto voľba veľmi vhodná. Viac sa jej venujeme v článku Príroda v lečbe nespavosti. Súčasťou liečby všetkých druhov insomnií by malo byť aj dodržiavanie spánkovej hygieny, dobré výsledky dosahuje aj tzv. kognitívna-behaviorálna psychoterapia (KBT).

Ak Vaše ťažkosti pretrvávajú, väčšinou nasleduje návšteva lekára. Všeobecný lekár najčastejšie ordinuje tzv.hypnotiká. Tieto lieky sú veľmi efektívne, avšak len na krátkodobé použitie, pretože ich dlhotrvajúce užívanie je spojené s rizikom závislosti, tolerancie a nežiadúcich účinkov. Hypnotiká sú teda vyhradené pre liečbu krátkodobej (maximálne 3-4 týždne) a prechodnej nespavosti. Aby sa predišlo vzniku návyku a tolerancie, može lekár naordinovať intermitentné podávanie hypnotík – liek sa užíva 4-5 dní, 2-3 dni pauza, prípadne striedanie rôznych hypnotík. Hypnotiká sa odporúčajú aj pri neúspešnej nefarmakologickej liečbe alebo keď aj po odstránení príčin vyvolávajúcich nespavosť, poruchy spánku pretrvávajú. Aj liečbu hypnotikami je dôležité kombinovať s nefarmakologickými (bez liekov) postupmi. Viac o hypnotikách v článku Liečba nespavosti pod dohľadom lekára.

Trochu zložitejšia je liečba chronickej nespavosti. Malo by isť o kombináciu farmakoterapie, psychoterapie (KBT) a dodržiavanie zásad spánkovej hygieny. Liečiť by sa malo kauzálne, t.z.  že keď je napríklad nespavosť spojená s depresiou, mala by sa liečiť antidepresívami, ak spánok narúša užívanie niektorých liekov, treba zvážiť úpravu dávkovania alebo zmenu terapie a podobne. U sekundárnych insomnií je veľmi doležité odhaliť ochorenie, ktoré nespavosť vyvoláva a potom ho adekvátne liečiť.

                                                     …čítať viac o nespavosti

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana