Depresia

Ako vyzerá človek v depresii?

Depresia patrí medzi psychické poruchy, kde dominatným príznakom je porucha nálady. Postihuje častejšie ženy ako mužov. Najväčším problémom býva, že diagnostikovaných je priemerne len 30% pacientov trpiacich depresiou. Pri dlhšom trvaní depresie je šanca na úplne odoznenie ochorenia podstatne nižšia ako pri skorom zahájení liečby. Predpokladá sa, že výskyt depresie sa bude v budúcnosti zvyšovať v súvislosti s rýchlym životným štýlom, zvýšeným výskytom chronických ochorení ako aj častejším užívaním tzv. depresogénnych látok (lieky, alkohol, drogy…). Viac v článku Prečo vzniká depresia?

Depresia je duševná porucha, ktorá sa môže vyskytovať samostatne alebo môže sprevádzať niektoré ochorenia (psychické, onkologické, chronické…), jej prejavy môžu byť ako psychické tak aj telesné. Po psychickej stránke môžeme u človeka v depresii sledovať zvýšenú únavu, neschopnosť sa radovať, stratu záujmu o čokoľvek, zhoršenie sústredenia, málovravnosť, pesimizmus, nerozhodnosť, nezáujem o sex až poruchy myslenia. Po telesnej stránke ide často o bolesti hlavy, chrbta, búšenie srdca, tráviace ťažkosti, sucho v ústach, poruchy spánku, prírastok alebo úbytok hmotnosti. Pri ťažších depresívnych epizódach sa vyskytuje strata sebavedomia, pocit zbytočnosti, myšlienky na smrť alebo samovraždu, neschopnosť pracovať alebo udržiavať medziľudské vzťahy, objaviť sa môžu aj bludy a halucinácie.

Veľkým negatívom depresie je, že kvalita života pacientov s depresiou je výrazne nižšia ako u pacientov trpiacich napr. srdcovocievnymi a inými ochoreniami. Okrem toho depresia ovplyvňuje, resp. zhoršuje liečbu týchto pridružených ochorení. Pokiaľ sa nevylieči depresia, obvykle sa nezlepšuje ani telesný stav pacientov. Úmrtnosť starších pacientov s depresiou je až 5-6xvyššia ako u pacientov bez depresie. U mladých ľudí (15-35 rokov) v európskych krajinách predstavuje samovražda druhú najčastejšiu príčinu smrti (po dopravných nehodách).

                                                                                  …čítať viac o Depresii

Súvisiace články?

Prečo vzniká depresia?

Prirodná liečba depresie

Nedostatok vitamínov pri depresii?

Čo všetko dokáže stres? 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana