Andropauza

Muži v “prechode”
Andropauza, prechod, kríza stredného veku – aj takto možno označiť obdobie, s ktorým sa muži stretávajú okolo 40 až 50 veku života. Ide o súbor fyzických…
Ako sa prejavuje andropauza?
Nedá sa presne predvídať v akom veku a v akom rozsahu sa andropauza u mužov prejaví. Prejavy sú individuálne a líšia sa od jedného človeka k druhému. Najčastejšie…
Ako liečiť andropauzu?
Terapia príznakov andropauzy by okrem liečby liekmi alebo výživovými doplnkami mala zahŕňať aj zdravý životný štýl. To znamená optimálne stravovanie, pravidelné cvičenie, prestat fajčiť, obmedziť…