Enzymoterapia lieči nielen zápaly

Prečo sú enzýmy dôležité?

Základná vlastnosť živých organizmov je neustála premena látok prebiehajúca v bunkách, založená na  množstve na seba nadväzujúcich reakcií. Nepostrádateľnú úlohu pri týchto chemických a biologických procesoch zohrávajú bielkoviny špecifickej štruktúry – enzýmy. Väčšina reakcií metabolizmu by bez enzýmov nemohla prebehnúť alebo by prebiehala veľmi pomaly. Súčasné stravovanie (spracovanie potravín) a životný štýl už veľakrát nepostačuje na pokrytie takého množstva enzýmov, ktoré telo (obzvlásť starších ľudí) pre zvládnutie chorobného stavu potrebuje. A tak s rastúcimi znalosťami o pôsobení enzýmov a ich význame sa postupne rozširovali vedomosti o ich možnom využití v liečbe mnohých ochorení a do popredia sa začala pretláčať systémová enzymoterapia. Spočiatku veľmi pomaly a opatrne, ale po potvrdení jej prospešnosťi a neškodnosti stovkami štúdií a výskumov, ktoré sa každým dňom rozširujú o nové poznatky, oblasti jej použitia a hľadanie najefektívnejšieho technologického spracovania, si osvojila túto metódu aj odborná verejnosť.

Enzýmy sa zúčastňujú takmer všetkých procesov prebiehajúcich v tele od prenosu elektrónov z jednej bunky na druhú, čo je činnosť dôležitá pre dýchanie buniek až po štiepenie potravy na jednotlivé zložky, ktoré sú potom využité k stavbe tela a ako zdroj energie. Enzýmy sa zúčastňujú všetkých zápalových procesov, pri hojení rán, posilňujú obranyschopnosť organizmu, resp. udržujú imunitný systém v rovnováhe, likvidujú bunky, ktoré sa vymkli kontrole, zabezpečujú správnu hustotu krvi a množstvo ďaľších pre život nevyhnutných dejov. Nech človek ochorie na akúkoľvek chorobu, vždy možno v podstate vychádzať z narušenia a nerovnováhy enzýmových systémov – enzýmy nepracujú optimálne. Akákoľvek porucha v tomto sýsteme (mutácia, nadprodukcia, nedostatok enzýmu..) niekedy len jedného enzýmu vedie k ťažkostiam.

Ako príklad môžme uviesť ochorenie fenylketonúriu kedy mutáciou len jednej aminokyseliny v enzýme, ktorý katalyzuje prvý krok degradácie fenylalanínu, dochádza k nahromadeniu tejto látky v krvi a tkanivách, ktorá kvôli chybnému enzýmu nemôže byť rozkladaná. To môže viesť k poškodeniu vývoja nervového systému až mentálnej retardácii.

Súvisiace články:

Kde sa enzýmy berú a kde je problém?

Kde všade pomáha enzymoterapia?

Enzymoterapia na našom trhu

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana