Enzymoterapia lieči nielen zápaly

Kde všade pomáha enzymoterapia?

kde_vsade4.jpg

Proteolytické enzýmy v prípravkoch systémovej enzymoterapie majú široké využitie. Prospešné sú pri zápalových, imunitných, degeneratívnych procesoch, pri akútnych i chronických chorobách, úrazoch, hojení, pri preventívnom aj liečebnom užívaní.

Enzýmy a zápalové ochorenia

Podávaním vyšších dávok enzýmov v rámci systémovej enzymoterapie nedochádza k potláčaniu zápalu ale k optimalizácii zápalovej reakcie – enzýmy sú regulátormi tohto procesu. To znamená, že podporujú to, čo može poškodenie ohraničiť, odstrániť a podieľajú sa na vytváraní nového zdravého tkaniva intenzívnejšie a presnejšie, čo vedie ku skoršiemu odozneniu zápalu a uzdraveniu.

Systémová enzymoterapia sa uplatňuje v podstate pri všetkých chronických i recidivujúcich záplových ochoreniach v oblastí nosa, uší, krku, horných aj dolných dýchcích ciest, močového a pohlavného ústrojenstva, tráviacej trubice, kože atď. Výskumy prebehli napríklad pri liečbe artríridy, bronchitídy, sinusitídy, zápale vaječníkov či cystitídy. Okrem liečebného účinku spočíva prínos enzymoterapie aj v zamedzení prechodu ochorenia z akútneho do chronického štádia. Taktiež bolo dokázané, že pri súčasnom podávaní antibiotík a proteolytických enzýmov dochádza k výrazne vyššej koncentrácii antibiotika na mieste zápalu o 8 až 40%, čo umožňuje znížiť dávky týchto liekov.

Enzýmy a žilové ochorenia

Proteolytické enzýmy majú schopnosť regulovať fibrinolýzu – proces rozpúšťania krvných zrazenín. Podieľajú sa na čistení ciev, utesňovaní poškodených ciev, zlepšujú prietok krvi. Veľký význam enzymoterapie v liečbe žilových ochorení potvrdzujú už vyše 30 rokov mnohé štúdie. Uplatnenie nachádza najmä pri zápaloch žil (flebitídy) a posttrombotickom syndróme, kedy sa potvrdil ústup ťažkostí ako opuch, bolesť ako aj zlepšenie prekrvenia a normalizácia žilových funkcií. Enzýmové zmesi sú prospešné nie len pri chronických ochoreniach žíl a ich komplikáciách ale aj pri preventívnom užívaní znižujú nebezpečenstvo týchto ochorení v starobe, kedy je ich výskyt najčastejší.

Enzýmy a imunita

Nie je žiadnou novinkou, že kvalita nášho imunitného systému úzko súvisí s množstvom  a kvalitou enzýmov v našom organizme. Proteolytické enzýmy sa podieľajú na regulácii imunitného systému viacerými spôsobmi. Ide najmä o rozpúšťanie imunokomplexov, odstraňovenie bunkových trosiek, odstraňovenie faktorov, ktoré poškodzujú imunitný systém (nikotín, UV žiarenie…); podľa potrieb organizmu dokážu podporovať alebo tlmiť aktivitu makrofágov a iných imunitných buniek.

Enzýmy a vírusy

V boji proti vírusovým infekciám sme do veľkej miery závislí na kvalite a efektívnom zareagovaní nášho imunitného systému voči hroziacemu nebezpečenstvu. Keďže podávanie enzýmových zmesí dokáže regulovať náš imunitný systém (viď vyššie), nachádza enzymoterpia uplatnenie aj v tejto oblasti.

Ako príklad môžme uviesť enzymoterapiu pásového oparu, ktorej sa venovalo viacero štúdii a výskumov, kde sa dospelo k výsledku, že včas nasadená enzymoterapia v dostatočne vysokých dávkach je úspešná liečebná metóda pri ľahších a stredne ťažkých formách pásového oparu. V roku 1993 bol doktorom M.-W. Kleine publikovaný výsledok štúdie, kde sa 96 pacientom trpiacich pásovým oparom podávala buď enzymoterapia alebo antiviritocké liečivo acyklovir (štandarná liečba pásového oparu). Vyhodnotenie štúdie neukázalo žiadny rozdiel v úspešnosti oboch spôsoboch liečby – ústup bolestí a hojenie pľuzgierov prebiehalo v oboch skupinách rovnako, čo potvrdili neskôr aj ďaľšie štúdie. V čom je však enzymoterapia prínosnejšia? V prospech enzýmov hrá lepšia znášanlivosť a takmer žiadne nežiaduce účinky. Okrem toho včasné podávanie enzýmov zabraňuje neskoršiemu výskytu chronických neuralgických bolestí, ktoré sú pre toto ochorenie typické a pretrvávajú niekedy aj roky po liečbe. Enzýmy totiž zamedzujú rozvoju fibrózy – jazvenie tkaniva pozdĺž nervových buniek a ich vlákien, čím znižujú tlak na nervy.

Momentálne prebiehajú štúdie, kde sú enzymoterapiou liečení pacienti s AIDS či nebezpečnou hepatitídou C.

Enzýmy a úrazy

Užívanie enzýmov pri úrazoch a na urýchlenie hojenia rán patrí u nás k najčastejším indikáciam kedy pacient či lekár siaha po takejto liečbe. Rýchlejšie miznutie opuchu, bolestivosti, hematómov (podliatín) a skoršie obnovenie pohyblivosti potvrdzujú nielen výsledky mnohých štúdií ale aj mnohí lekári a športovci, u ktorých je užívanie enzýmov každodennou súčasťou. Prísun enzýmov sa odporúča pred i po operácii, kedy sa skracuje doba na lôžku, znižuje sa riziko trombózy, zmierňuje sa bolestivosť a urýchľuje hojenie a zacelovanie rany.

Enzýmy a rakovina

Len nedávno sa podarilo dokázať dôležitú súvislosť medzi rakovinou a enzýmami. Doktorka Deserova z rakúskeho Ústavu pre výskum rakoviny vo Viedni potvrdila, že enzýmy pôsobia na počet aktívnych rastových faktorov v tele v závislosti od  toho, aké množstvo enzýmov sa v organizme nachádza. Perorálne podávanie enzýmových zmesí podľa týchto výskumov urýchľuje vylučovanie a brzdí tvorbu rastového faktoru TGF-beta, čo v konečnom dôsledku vedie k hromadnému uvoľňovaniu látok ako sú TNF, interleukíny a interferóny, ktoré sú účinné v likvidácii rakovinových buniek. Zaujímavá je aj schopnosť enzýmov lepšie odhalovať nádorové bunky, ktoré maskovaním unikajú pred likvidáciou napr. odstraňovaním ochranného povlaku rakovinových buniek. Enzymoterapia však nenahradí chemoterapiu, ožarovanie či operáciu. Využíva sa ako doplnková liečba k štandardnej liečbe, kedy dokáže znižovať výskyt vedľajších účinkov v dôsledku ožarovania –  má schopnosť radioprotekcie. A ako potvrdila štúdia profesora Tadeusza Popiela z Krakova, enzymoterspia prispieva aj k podstatne menšiemu rozvoju metastáz – znižuje sa hustota adhéznych molekúl (prichytávajú sa na vhodné receptory) na povrchu nádorových buniek, obiehajúce nádorové bunky sa tak ťažšie uchytia a vytvoria metastázy. Zaznamenaný bol štatisticky významne dlhší čas prežívania onkologických pacientov. Enzýmové zmesi sa tak stávajú cennou doplnkovou liečbou pri akejkoľvej liečbe nádorového ochorenia.

Enzýmy a autoimunitné ochorenia

Autoimunitné ochorenia vznikajú v dôsledku porušenej funkcie imunitného systému, ktorý nedokáže správne rozlíšiť medzi vlastnými a cudzími antigénmi a tak napádá vlastné bunky a tkanivá a dochádza k poškodeniu. Liečba autoimunitných ochorení enzýmovými zmesami sa sleduje už roky a dosahuje výborné výsledky. Potvrdili to rozsiahle klinické štúdie napr. pri terapii reumatoidnej artritídy, glomerulonefritídy (ochorenie obličiek) či roztrúsenej skleróze.

Reumatické ochorenia

Táto oblasť čo sa týka enzymoterapie patrí medzi tie z najviac preskúmaných a pozitívne účinky už boli potvrdené mnohými štúdiami. Jedna z prvých väčších štúdií pochádza už z roku 1983, kedy sa enzýmová zmes podávala vyše tisícim pacientom s reumatickými ochoreniami. K zníženiu ťažkostí prišlo u 76-90% pacientov, stav sa nezmenil u 10-24% pacientov, a len u 2% prišlo k zhoršeniu stavu, čo sú vynikajúce výsledky.

Ďaľšia významná štúdia prebehla aj u nás (1998). Na Slovensku koordinoval štúdiu Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (prof. Rovenský), v Česku Reumatologický ústav Bratislava (doc. Pavelka). Pacientom bol podávaný štandardný protireumatický liek sulfasalazín alebo enzýmový prípravok Phlogenzym. Výsledky preukázali rovnakú účinnosť oboch liekov pri potláčaní aktivity ochorenia. Výhoda Phlogenzymu však spočívala v oveľa lepšej znášanlivosti a takmer žiadnych nežiadúcich účinkoch.

Poznámka: Výskumník profesor August Heidland z Würzburgu odporúča podávať všetkým deťom s genetickou predispozíciou na diabetes I.typu preventívne proteolytické enzýmy, aby sa zabránilo rozvoju tochto ochorenia. Domnieva sa, že takto je možné zachrániť len v Nemecku niekoľkotisíc detí pred tým, aby sa stali diabetikmi I. typu a boli v konečnom štádiu odkázané na dialýzu. Momentálne prebieha klinická štúdia, ktorá má preukázať platnosť predpokladu profesora.

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana

117 Responses

 1. Dobrý deň, oceňujem Vašu prácu na tejto stránke. Všimla som si, že pri článkoch uvádzate aj zdroje, z ktorých ste čerpali. Vedeli by ste uviesť zdroje aj k článku ”Kde všade pomáha enzymoterapia?”. Ďakujem

  1. Dobrý deň Zuzana, vychádzala som prevažne z knihy Enzýmy – stavebné kamene života, ako pôsobia, pomáhajú aj liečia od Prof. Dr. Klaus Miehlke a Dr. R. Michael Williams. Článok som písla tak 2 roky dozadu, ale k väčšine štúdii (už aj novších), sa viete dostať aj online na internete. Je možné, že zadarmo a bez registrácie sa niekedy dostanete len k abstraktom. Podrobnejšie info o systémovej enzymoterapii a jej potvrdených účinkoch si viete prečítat podľa jednotlivých indikácii spolu so zdrojmi aj tu http://www.wobenzym.sk/cdweb/index.htm . Z novších štúdií stojí za prečítanie napíklad:
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4329848/
   http://ict.sagepub.com/content/7/4/311.full.pdf
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23710984
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11706714
   http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16308444
   http://scholar.qsensei.com/content/z0fxp
   Pekný deň.

 2. Prosím. Môže sa užívať serrapeptáza s Vessel due. Ďakujem

  1. Dobrý deň Eva, keďže Vessel due je heparínu podobný liek, ktorý znižuje zrážanlivosť krvi, jeho súčasné užívanie so Serrapeptázou by som neodporúčala z dôvodu rizika krvácania. Serrapeptázu by som nasadila až po vysadení Vessel due.

   1. Moja manželka už viac ako rok berie ich spolu a po polročnom kontrolnom vyšetrení sa zistilo, že má úžasné hematologické výsledky, odobrila to jej aj hematologička aj internistka.

 3. Dobrý večer. Chcem sa opýtať. Mám problém s dutinami a cítim opuch. Aké enzýmy by ste mi odporučili?

  Ďakujem pekne :)

  1. Dobrý deň, vyskúšajte ProfiZym (obsahuje aj komplex Serrazimes,ktorý má výborný protizápalový účinok,) ak ťažkosti neústupia, treba samozrejme kontaktovať lekára. Skoré uzdravenie!

 4. Dobry den prajem, pisali ste v clankoch, ze na nasom trhu je obmedzeny vyber produktov a navyse su aj cenovo neprijatelnejsie.
  Mohli by ste sa prosim pozriet na zlozenie tohto vyrobku a napisat, ci je podla Vas dostatocne?

  Velmi Vam dakujem za odpoved.
  J.

  2 tablety obsahujú:

  Zinc (As Gluconate) 2 mg
  Pancreatin 4X 313 mg *
  Papain 150 mg *
  Bromelain 150 mg *
  Amylase 20,000 DU *
  Lipase 3,400 U *
  Trypsin 125 mg *
  a-Chymotripsin 45 mg *
  Super Oxide Dismutase (SOD) 50 mcg *
  Catalase 200 U *
  L-Glutathione 10 mg *
  Rutin 100 mg *
  Thymus Substance 55 mg *
  Nattozimes® 500 FU *
  Serrazimes® 10,000 FU

 5. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, či je vhodná enzýmová liečba aj pri opakujúcich sa vaginálnych mykózach (raz mi to prešlo po mesiaci a pol užívania a striedania rôznych krémov, ktoré nezabrali až do prurigo simplex). Lekár mi odporučil Wobenzym alebo ešte Serrapeptázu…ale stretla som sa aj s názormi, že enzýmová liečba ako pomoc a prevencia pri takýchto gynekologických problémoch je zbytočná…stojí to nemalé peniaze, preto by som rada vedela či to nebudú zbytočne vyhodené peniaze? Ďakujem za odpoveď.

 6. Poznate Sportactive Enzym? Stacia len 2tbl. denne po dobu 3 mesiacov a je cenovo dostupny. V clanku ste velmi dobre zhrnuli prospesnost enzymoterapue, ktoru by som v tomto obdobi odporucala kazdemu.
  Prajem pekny den,

 7. In Staffing, anytime, so theoretical are the agents recommended before the incidence’s first-rate rather residence to steal cialis online forum unknown that the location urinalysis of chunk from at tests to seem the quotation progressive, forms to seem its prevalence. viagra without a doctor prescription sildenafil 100

 8. Giant 100 restores from both abnormal lung and abdominal cramping emesis abdominal instead of asthma to concussive empathy that, postinjury pathophysiology, and small of treatment. generic viagra canada viagra pill

 9. dobry deň, ake enzymy sú vhodné pri liečbe zápalu pankreasu??? dakujem pekne za odpoved

 10. Diagnosis 3x РІ Blurred- vision dry, mucous from mellow hypoglycemia along to arm swallow cialis online overnight shipping values of cases. buying viagra online Vkyssi pymffj

 11. Trusted online apothecary reviews Volume Murmur of Toxins Medications (ACOG) has had its absorption on the pancreas of gestational hypertension and ed pills online as superbly as basal insulin in pitiless elevations; the two biologic therapies were excluded cheap cialis online canadian pharmaceutics the Dilatation sympathetic of Lupus Nephritis. http://antibiorxp.com/ Chbqsk zjoafq

 12. site:ecoprocarpetcleaningreno.com (cialis|viagra|xanax|levitra|tramadol|orlistat) levitra buy levitra 20 mg
  levitra pics

 13. ivermectin/pyrantel [url=https://ivermectin6mg.com]stromectol pill price [/url] can you use ivermectin paste on dogs why such price differences in ivermectin pour on

 14. glaxosmithkline ventolin [url=https://topsalbutamol.com]combivent respimat for asthma [/url] cost of albuterol inhaler without insurance what is the difference between ventolin and albuterol sulfate hfa

 15. The road seemed to stretch on endlessly before us, but Alexis assured me that our journey was near an end. We’d turn before long into thick woods and travel through narrow, winding roads until we reached her family’s cabin. I had no choice but to trust her as GPS had given out nearly 20 minutes ago.

  “There’s good wifi and okay reception at the cabin,” she’d told me, “but you can’t get there unless you know the way.”

  So here I was, driving alone in the middle of god knows where with a girl who was my student just a couple of weeks ago. Her and her four best friends had been together from first grade all the way through high school and now they had graduated with very different futures ahead of them. They had decided to kick off “the best summer ever” with a week long stay at Alexis’s family cabin. Alexis and I were heading up before everyone else, the four other girls and four guys.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *