Vedeli ste...

Prírodný nemusí vždy znamenať bezpečný.

echinacea, ginkgo, lubovnik, kostihoj neziaduce ucinky

Fytoterapia alebo liečba pomocou liečivých bylín je stále viac obľúbená. Určite právom patrí medzi odborníkmi uznávanú doplnkovú liečbu mnohých ochorení, s obľubou sa využíva u detí a pacientov s nezávažnými zdravotnými ťažkosťami. Prírodné prípravky majú tiež svoje indikácie, nežiaduce účinky a kontraindikácie, preto ich treba užívať správne a vedieť aj kriticky zhodnotiť ich benefity (nepripisovať rastlinám účinky, ktoré nemajú). Mali by sme poznať aj možné riziká nesprávnej liečby, pretože prírodný nemusí vždy znamenať bezpečný pre každého.

Niektoré z často používaných bylín si teraz rozoberieme. V tomto článku sa nebudem podrobnejšie venovať ich benefitom, skôr sa zameriam na menej známe možné riziká, ktoré hrozia pri nesprávnom užívaní bylín, ich kombinácii s inými liekmi, či ich vhodnosť pri niektorých ochoreniach. Je to dôležité aj preto, že zatiaľ čo pri bežných liekoch má výrobca povinnosť uvádzať všetky nežiaduce účinky, ktoré sa kedy pri užívaní lieku vyskytli (aj keď sa zaznamenajú u menej ako 1 osoby z 10 000), vrátané interakcií a kontraindikácií, výrobcovia rastlinných preparátov (doplnkov výživy) takúto legislatívnu povinnosť nemajú. Napriek tomu, že výskyt vedľajších účinkov je vo všeobecnosti pri prírodných prípravkoch v porovnaní so syntetickými liekmi bezpochyby nižší, nemôžeme sa domnievať, že žiadne nie sú a že ich môže každý bezpečne užívať, dlhodobo či vo vysokých dávkach. Opatrný treba byť v prípade liečivých rastlín, ktoré obsahujú alkaloidy alebo kardioglykozidy, kde môže prekročenie dávky vážne poškodiť zdravie, alebo v prípade dlhodobého používania môže dochádzať k hromadeniu látok v organizme, ktoré môžu zaťažiť pečeň a obličky.

Echinacea

Echinacea patrí k mojím najobľubenejším bylinám a sama rada užívam echinaceovú tinktútu, keď na mňa niečo lezie. Echinaceu nájdeme aj v čajových zmesiach, sirupoch či tabletách. Echinacea skracuje trvanie bežného prechladnutia a znižuje výskyt nachladnutia. Nájde sa aj zopár štúdii, kde sa imunostimulačné vlastnosti echincei nepotvrdili, resp. nie v takej miere, aby sme to mohli s istotou tvrdiť (bez štatistickej významnosti).

Nežiaduce účinky: Pri užívaní echinacei sa zaznamenali nežiaduce účinky ako horúčka, nevoľnosť, pachuť (často pri dlhodobom užívaní), bolesť brucha, bolesti v krku, bolesti hlavy, závrate, nespavosť, bolesti svalov a kĺbov. Echinacea aplikovaná na pokožku môže spôsobiť jej začervenanie či svrbenie. Alergické reakcie na echinaceu sa najčastejšie vykytujú u ľudí (a detí), ktorí sú alergickí na ambróziu, nechtík alebo sedmokrásky. U detí 2-11 rokov sa odporúča užívať echinaceu len krátkodobo, asi u 7% týchto detí sa môže vyskytnúť vyrážka v dôsledku alergickej reakcie. Kedže existujú určité obavy, že alegické reakcie by mohli byť u niektorých detí závažnejšie, niektoré regulačné organizácie (napr.MHRA) neodporúčajú podávať echinaceu deťom mladším ako 12 rokov. Pravdepodobnosť alergickej reakcie je vyššia u ľudí s atopickým ekzémom. Obavy vzbudzuje aj potenciálna hepatotoxicita echinacei, najmä pri dlhodobom užívaní (dlhšie ako 8 týždňov) alebo u ľudí užívajúcich súčasne s echinaceou lieky s toxickým účinkom na pečeň (amiodaron, metotrexát, perorálne antimykotiká).

Kontraindikácie – pri ktorých ochoreniach sa neodporúča užívanie echinacei: Keďže echinacea ovplyvňuje imunitný systém mohla by zhoršiť autoimunitné ochorenie. Echinaceu by preto nemali užívať pacienti trpiaci sklerózou multiplex, SLE (lupus), reumatoidnou artritídou atď.

Interakcie: 

Kofeín a echinacea – echinacea môže znížiť rýchlosť akou telo odbúrava kofeín, pri ich súčasnom užívaní môže teda dochádzať k vyššej hladine kofeínu v krvi a z toho vyplývajúcim nežiaducim účinkom (bolesť hlavy, búšenie srdca, nespavosť…)

Echinacea a lieky metabolizujúce sa cez enzýmový systém Cytochróm P450 3A v pečeni– do tejto skupiny patrí veľké množstvo liekov, všetky vymenovať by bolo nadlho. Spomeniem len hlavný príncíp, o ktorý tu ide. Echinacea brzdí odbúravanie liečiv cez CYP 450, čím dochádza k ich vyšším hladinám v krvi a môže teda dôjsť k ich vyššiemu účinku až nežiaducim účinkom .

Echinacea a imunosupresíva – užívanie echinaceii, ktorá zvyšuje imunitu, môže znížiť učinok liekov, ktorých úloha je imunitu pri autoimunitných ochoreniach potláčať.

Ginkgo

Terapeutické vlastnosti ginkga sú dlho známe a v praxi bežne využívané. Viac sa liečivým vlastostiam ginkga venujeme v článku Ginkgo-výživový doplnok alebo účinný liek ? Nežiaduce účinky ginkga sú zriedkavé, ale vzhľadom na pribúdanie pacientov, ktorí užívajú lieky na „riedenie krvi“, je dôležité niektoré vlastnosti ginkga spomenúť.

Extrakt z listov ginkga (nie plodov, tie sú jedovaté) sa považuje pri orálnej liečbe za bezpečný doplnok výživy pokiaľ sa užíva v odporúčaných dávkach, môže sa užívať aj dlhodobo. Ak sa vyskytnú nežiaduce účinky, sú obvykle mierne, napríklad bolesť brucha, hlavy (tá sa vyskytuje častejšie), závrate,  zápcha, prípadne alergické reakcie. Našla som aj informáciu, že exktakt z listov ginkga zvyšuje riziko rakoviny štítnej žlazy a pečene, ale kedže sa jednalo len o zvieracie štúdie, kde sa podávali extremne vysoké megadávky ginkga (v bežnej praxi u ľudí sa používajú mnohonásobne nižšie dávky), neprikladám tejto informácii veľkú váhu. Pozornosť si vyžaduje schopnosť ginkga ovplyvňovať zrážanlivosť krvi, ginkgo môže zvýšiť riziko krvácania tým, že zhoršuje schopnosť krvných doštičiek agregovať. U pár ľudí sa zaznamenalo krvácanie do očí alebo mozgu (hlavne pacienti na antikoagulačnej liečbe-liečba, ktorá zabraňuje tvorbe krvných zrazenín, prevencia trombózy), bežnešie sa stretneme napríklad s krvácním z nosa. Užívanie ginkga sa kvôli riziku zvýšeného krvácania má ukončiť 3-4 dni pred chirurgickým zákrokom.

Ginkgo je tiež nevhodné pre tehotné ženy, pretože môže spôsobiť predčasný pôrod; ak sa berie tesne pred pôrodom, môže viesť k zvýšenému krvácaniu počas pôrodu. Predpokladá sa, že lieky a doplnky výživy s obsahom ginkga môžu zvýšiť riziko vzniku záchvatov u epileptikov.

Na ginkgo musia dať pozor predovšetkým pacienti so zvýšeným sklonom ku krvácaniu (hemoragická diatéza) a pacienti na antikoagulačnej (Warfarín) a antiagregačnej liečbe (kyselina acetylsalicylová-Aspirn,Anopyrin, Acylpyrin, klopidogrel…) . Títo pacienti by mali užívať ginkgo len pod dohľadom lekára, v prípade Warfarínu sa odporúča monitoring minimálne na začiatku liečby a pri zmene dávky ginkga. Súčasné užívanie ginkga s tymito liekmi potenciuje riziko krvácania.

Kostihoj

Kostihoj lekársky patrí oprávnene k jedným z najpoužívanejších bylín na liečbu športových a úrazových poranení, vyvrtnutí, bolesti kĺbov a svalov, artritídy, zle hojacich rán. Nájdeme ho v mastiach, krémoch, géloch, tinktúrach, aj ako sypanú drogu. Pri vonkajšom krátkodobom použití (do 2-4 týždňov) mu nemáme, čo vytknúť, možno nejakú zriedkavú alergiu, ktorá sa môže vyskytnúť aj pri iných bylinách. Problém však nastáva pri užívaní kostihoja vnútorne, najčastejšie v podobe čaju. Bežne na internete som našla aký je to skvelý čaj na to a tamto, ale zmienka o tom aké vážne následky môže mať jeho pitie sa uvádza len zriedka alebo vôbec. Vo všeobecnosti je kostihoj kvôli obsahu pyrolizidínových alkaloidov zakázaný na vnútorné použitie. Alkaloidy môžu poškodiť pečeň, pľúca, vykazujú aj karcinogénne vlatnosti (genotoxicita). Najčastejšie sa pozorovala venookluzívna choroba pečene a postihnutie malých ciev pečene vedúce až k cirhóze, eventuálne zlyhaniu pečene. Pacienti môžu mať akútne alebo chronické známky poškodenia ako portálna hypertenzia, hepatomegalia (zväčšená pečeň), bolesti brucha. Riziko je vyššie u pacientov už s prítomným ochorením pečene, pacientov užívajúcich dlhodobo vyššie dávky alebo pacientov užívajúcich lieky, ktoré majú tiež negatívny až toxický účinok na pečeň.

Ľubovník

Ľubovník bodkovaný, často označovaný ako prírodné antidepresívum, nájdeme v čajových zmesiach a aj v tabletách ako výživový doplnok na zmiernenie depresie, vyčerpania, pri úzkostných stavoch. Ľubovník sa dokonca ukázal v niektorých štúdiách rovnako účinný ako sertralín či paroxetín (liečivá používané štandarne v liečbe depresie), pričom bol lepšie znášaný. Viac o ľubovníku v článku Prírodná liečba depresie. Pri dodržaní odporúčaného dávkovania sa nežiaduce účinky nevyskytujú často, objaviť sa môže bolesť hlavy, nevoľnosť, hnačka, problémy so spánkom. Pri vyšších dávkach sa u pacientov s bipolárnou poruchou  zvyšuje riziko nového prepuknutia mánieU pacientov citlivených na slnečné žiarenie  sa po opaľovaní môžu objaviť reakcie podobné popáleninám, preto sa pri užívaní ľubovníka neodporúča vystavovať sa slnečnému žiareniu ani chodiť do solárii. Na ľubovník si treba dávať pozor najmä ak užívate nejaké lieky. Ľubovník patrí spomedzi rastlín medzi najsilnejšie induktory pečeňových enzýmov (CYP450). To znamená, že urýchľuje odbúravanie liekov, čím môže dochádzať k nedostatočnému dosiahnutiu ich hladiny a tým k zníženiu účinku lieku (Warfarin, teofylín, hormonálna antikoncepcia, digoxín, TCA…). Neodporúča sa ani súčasná kombinácia so SSRI (lieky na liečbu depresie-citalopram, sertralín, paroxetin…) a triptánmi (lieky na liečbu migrény). Ľubovník vo vyšších dávkach by sa nemal užívať pri Alzheimerovej chorobe (je podozrivý zo zhoršovania demencie), u žien plánujúcich  otehotnieť (pravdepodobne nejakým neznámym mechanizmom ovplyvňuje plodnosť.) ani u schizofrenikov.

V neposlednom rade spomeniem rastlinu Kava-Kava (Piepor opojný), ktorá sa zvykne odporúčať pri úzkosti a nespavosti, a ktorú nájdeme ako doplnok výživy v lekárňach či na internete. V niektorých krajinách bola zakázaná, v niektorých je jej dovoz legislatívne upravený a regulovaný. Dôvodom je jej toxický účinok na pečeň, ktorý sa potvrdil už pri normálnych dávkach a krátkodobom používaní, aj pri zdravých ľuďoch. Otázna je síce kvalita a čistota prípravkov, ktoré boli v štúdiách použité, niektorí odborníci sa odvolávajú aj na nepostačujúce dôkazy na také striktné rozhodnutia. Tak či tak, na zmiernenie spomínaných ťažkostí máme množstvo iných domácich účinných a najmä bezpečných rastlín, takže Pieporu sa treba radšej vyhnúť.

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana


 

Zdroje:

 1. Kemp, D. E. and Franco, K. N. Possible leukopenia associated with long-term use of echinacea. J Am Board Fam.Pract. 2002;15(5):417-419.
 2. Woelkart, K., Marth, E., Suter, A., Schoop, R., Raggam, R. B., Koidl, C., Kleinhappl, B., and Bauer, R. Bioavailability and pharmacokinetics of Echinacea purpurea preparations and their interaction with the immune system. Int J Clin Pharmacol Ther 2006;44(9):401-408.
 3. Liatsos, G., Elefsiniotis, I., Todorova, R., and Moulakakis, A. Severe thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) induced or exacerbated by the immunostimulatory herb Echinacea. Am J Hematol. 2006;81(3):224.
 4. Maskatia, Z. K. and Baker, K. Hypereosinophilia associated with echinacea use. South.Med J 2010;103(11):1173-1174.
 5. Gorski JC, Huang SM, Pinto A, Hamman MA. The effect of echinacea (Echinacea purpurea root) on cytochrome P450 activity in vivo. Clin Pharmacol Ther. 2004 Jan;75(1):89-100.
 6. Yagmur E, Piatkowski A, Groger A, et al. Bleeding complication under Gingko biloba medication. Am J Hematol 2005;79:343-4.
 7. Yale SH, Glurich I. Analysis of the inhibitory potential of Ginkgo biloba, Echinacea purpurea, and Serenoa repens on the metabolic activity of cytochrome P450 3A4, 2D6, and 2C9. J Altern Complement Med 2005;11:433-9
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1741913/pdf/v077p00112.pdf
 9. Meisel C, Johne A, Roots I. Fatal intracerebral mass bleeding associated with Ginkgo biloba and ibuprofen. Atherosclerosis 2003;167:367
 10. http://www.webmd.com/
 11. Miller LG, Freeman B. Possible subdural hematoma associated with Ginkgo biloba. J Herb Pharmacother 2002;2:57-63
 12. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1528-1157.2001.33100.x/pdf
 13. Chan AL, Leung HW, Wu JW, Chien TW, Risk of hemorrhage associated with co-prescriptions for Ginkgo biloba and antiplatelet or anticoagulant drugs. J Altern Complement Med. 2011 Jun;17(6):513-7.
 14. Saw JT, Bahari MB, Ang HH, Lim YH, Potential drug-herb interaction with antiplatelet/anticoagulant drugs. Complement Ther Clin Pract. 2006 Nov;12(4):236-41.
 15. Stickel F, Seitz HK. The efficacy and safety of comfrey. Public Health Nutr. 2000 Dec;3(4A):501-8.
 16. Chen Z, Huo JR,  Hepatic veno-occlusive disease associated with toxicity of pyrrolizidine alkaloids in herbal preparations. Neth J Med. 2010 Jun;68(6):252-60.
 17. Mei N, Guo L, Fu PP, Fuscoe JC, Luan Y, Chen T. Metabolism, genotoxicity, and carcinogenicity of comfrey. J Toxicol Environ Health B Crit Rev. 2010 Oct;13(7-8):509-26.
 18. Yeong ML, Swinburn B, Kennedy M, Nicholson G.Hepatic veno-occlusive disease associated with comfrey ingestion. J Gastroenterol Hepatol. 1990 Mar-Apr;5(2):211-4.
 19. Spinella M, Eaton LA, Hypomania induced by herbal and pharmaceutical psychotropic medicines following mild traumatic brain injury. Brain Inj. 2002 Apr;16(4):359-67.
 20. Szegedi A, Kohnen R, Dienel A, Kieser M.Acute treatment of moderate to severe depression with hypericum extract WS 5570 (St John’s wort): randomised controlled double blind non-inferiority trial versus paroxetine. BMJ. 2005 Mar 5;330(7490):503.
 21. Tannergren, C., Engman, H., Knutson, L., Hedeland, M., Bondesson, U., and Lennernas, H. St John’s wort decreases the bioavailability of R- and S-verapamil through induction of the first-pass metabolism. Clin Pharmacol.Ther. 2004;75(4):298-309.
 22. Wang Z, Gorski JC, Hamman MA, et al. The effects of St. John’s wort (Hyericum perforatum) on human cytochrome P450 activity. Clin Pharmacol Ther 2001;70:317-26.
 23. Christl, S. U., Seifert, A., and Seeler, D. Toxic hepatitis after consumption of traditional kava preparation. J.Travel.Med. 2009;16(1):55-56
 24. https://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Consumers/ucm085482.htm