Vedeli ste...

Biologické lieky – už ste o nich počuli?

Možno ste už započuli niečo o biologickej liečbe, predovšetkým ak trpíte vážnym alebo onkologickým ochorením a hľadáte možnosti ako si s ním poradiť. Biologické lieky predstavujú prevrat  v terapii niektorých chorôb a zlepšujú život mnohým pacientom. Samozrejme, ani tu sa nejedná o zázrak a liečba má tiež svoje obmedzenia,  nevýhody, vedľajšie účinky či pacientov, ktorí na ňu nereagujú (cca 10-20%).

Biologické lieky sa vyrábajú pomocou metód génového inžinierstva. Napríklad v prípade rekombinantnej technológie sa  DNA (najčastejšie ľudská) vloží do ľahko kultivovateľných buniek (baktérii, plesní, kvasiniek, bunky cicavcov, hmyzu..), ktoré potom produkujú proteín, ktorý potrebujeme a ktorý ma plniť nejakú funkciu. Biologické lieky sú teda produkty živých buniek, nie sú pripravené synteticky, ani sa nezískávajú extrakciou z nejakého biologického zdroja. Výroba biologického lieku je veľmi zložitá a takýto liek je veľmi citlivý na rôzne zmeny v procese výroby ale aj samotného skladovania už finálneho lieku (teplota, trasenie, vlhkosť, svetlo a podobne).

Kde sa využívajú biologické lieky a v čom sa líšia od iných liekov?

Biologické lieky sú veľké proteíny, ktoré cielene a čo najpresnejšie ovplyvňujú imunitný systém, resp. nejakú jeho zložku, ktorá sa podieľa na ochorení, čím sa minimalizujú škody napáchané na zdravých bunkách a orgánoch. Účinok je v porovnaní so štandardnou liečbou špecifickejší a presnejší, ovplyvňuje predovšetkým miesto či proces, ktoré sú zodpovedné za patologický stav.

Napríklad v prípade niektorých autoimunitných zápalových ochorení sa na vzniku a rozvoji choroby podieľa tzv. tumor nekrotizujúci faktor (TNF-alfa). TNF sa zúčastňuje bežných pochodov v zdravom ľudskom tele, v prípade niektorých ochorení však dochádza k jeho nadbytku, ktoré vedú ku vzniku abnormálnych reakcií imunitného systému . Biologický liek (adalimumab) je protilátka proti TNF, ktorá je schopná rozpoznať a naviazať sa na TNF, čím neutralizuje jeho biologickú funkciu.

U nás sa zatiaľ biologická liečba využíva najmä v dermatológii (psoriáza), reumatologii (artritída) gastroenterologii (Crohnova choroba, ulcerózna kolitída), v diabetológii (inzulín), na liečbu sklerózy multiplex či makulárnej degenerácie. Záujem vzbudzuje aj cielená terapia v onkológii, kde sa využíva najčastejšie schopnosť biologického liečiva (monoklonálnej protilátky) vyhľadať abnormálne proteíny na povrchu nádorových buniek, naviazať sa na ne a zastaviť tak množenie nádorových buniek, pričom nedochádza k napádaniu zdravých tkanív (ako je to napr v prípade chemoterapie). Niektoré biologické lieky zasa dokážu blokovať tvorbu ciev v nádorových bunkách, čím zabránia ich vyživovaniu.  Ale aj tu sa napriek veľkým očakávaniam ukazuje, že nedochádza k vyliečeniu ochorenia a efekt liečby pretrváva len počas podávania liekov. Uvidíme, čo prinesú nové výskymy, kedže biologická liečba je zatiaľ veľmi mladá a v mnohých oblastich ešte nepreskúmaná terapia.

Negatíva biologickej liečby

Zatiaľ najväčšou nevýhodou biologickej liečby je ich imunogennosť. Biologické lieky môže telo vnímať ako cudzie, zvonka prijaté bielkoviny  a brániť sa tak proti nim tvorbou protilátok  alebo vyvolať alergické imunitné reakcie. Tvorba protilátok proti biologickému lieku má prirodzene za následok oslabenie až stratu ich účinnosti. U niektorých pacientov sa môže tento jav vyvinúť dokonca už po 1-3 mesiacoch liečby.

Z nežiaducich účinkov sa okrem alergií  môžu vyskytnúť bolesti hlavy, nevoľnosť, nešpecifické chrípkové príznaky(horúčka, únava, bolesť kĺbov), u niektorých liekov sú časté kožné reakcie, niekde je obavou aj kardiotoxicita.  Biologické lieky s tlmivým účinkom na imunitné funkcie môžu zriedkavo viesť k vzniku infekcie, alebo k reaktivácií v tele prítomných „spiacich“ ochorení napríklad vzplanutie  tuberkulózy (pred zahájením biologickej liečby a aj počas liečby zvykne byť pacient pravidelne kontrolovaný pľúcnym lekárom).

Vysoké finančné náklady na liečbu a zatiaľ krátke praktické skúsenosti (lieku nie sú na trhu dlho) sú tiež negatíva biologickej liečby. Jej použitie je preto vyhradené len pre pacientov v najťažších štádiách ochorenia alebo pacientov, u ktorých zlyhala štandardná liečba.

Súvisiace články:

Liečba kĺbov krvnou plazmou?

Ako sa vyhnúť nežiaducim účinkom liekov?

Novinky v liečbe celiakie

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana