Vedeli ste...

Berberín – nový liek na potravinové intolerancie a metabolický syndróm?

Berberín je rastlinný alkaloid získavaný z podzemku a kôry niektorých rastlín ako Berberis aristata (Dráč indický),  Coptis chinensis (Koptis čínsky), Berberis aquifolium (Mahonia aquifolium), Hydrastis canadensis (Voduľka kanadská) a iné. Zatiaľ, čo u nás sa o ňom veľa nehovorí, zahraničné štúdie prichádzajú s pozoruhodnými výsledkami o jeho  zdravotných benefitoch a mnohí veria, že sa berberín zaradí nie len k výživovým doplnkom ale stane sa liekom používaným v klinickej praxi.

Berberín je využívaný stáročia v tradičnej čínskej medicíne. Používa sa  predovšetkým na liečbu žalúdočno-črevných ťažkostí, gastritíd, najmä infekčnej hnačky (berberín pôsobí proti širokému spektru baktérií). Pozornosť vedcov sa však momentálne sústreďuje na vplyv berberínu na tzv. priepustnosť čreva. “Syndróm deravého čreva” (leaky gut) je v zahraničí už pomerne dobre známy a venujú sa mu mnohí uznávaní odborníci. U nás sa napriek stovkám vedeckých publikácii zatiaľ tvárime, že sa nás až tak netýka, resp. existuje veľmi málo dostupných odborných informácii v slovenčine, ktoré by sa mu venovali. Zvýšená priepustnosť čreva sa spája s množstvom zdravotných komplikácii, dáva sa do súvisu s potravinovými intoleranciami, celiakiou a inými autoimunitnými ochoreniami, s ktorými sa nám v poslednej dobe roztrhlo vrece. Mení pohľad na tradičné teórie o rozvoji ochorení a možno ponúkne do budúcna aj iný spôsob liečby. Tejto problematike sa budeme podrobnejšie venovať v samostanom článku. A práve na úrovni “leaky gut” dokáže podľa viacerých štúdií fungovať aj berberín. Berberín znižuje priepustnosť čreva, udržuje a revitalizuje črevnú bariéru, zmierňuje narušenie tesných spojení medzi črevnými bunkami, lieči zápalové ochorenia žalúdočno-tráviaceho traktu. Avšak molekulárne mechanizmy zapojené do týchto ochranných účinkov berberínu treba ešte dôkladnejšie objasniť.

Zdroje:

 1. 1. Fasano A., Leaky gut and autoimmune diseases.Clin Rev Allergy Immunol.Cli Rev Allergy Immunol. 2012 Feb;42(1):71-8.
 2. 2. Gou-xun Li, Xi-mo Wang, Tao Jiang, at al., Berberine Prevents Intestinal Mucosal Barrier Damage During Early Phase of Sepsis in Rat through the Toll-Like Receptors Signaling Pathway, Korean J Physiol Pharmacol. 2015 Jan; 19(1): 1–7.
 3. 3. Shan CY, Yang JH, Kong Y, Wang XY et al, Alteration of the intestinal barrier and GLP2 secretion in Berberine-treated type 2 diabetic rats. J Endocrinol. 2013 Jul 29;218(3):255-62.
 4. 4. Xu Zhang,1 Yufeng Zhao,2 Menghui Zhang, et al, Structural Changes of Gut Microbiota during Berberine-Mediated Prevention of Obesity and Insulin Resistance in High-Fat Diet-Fed Rats, Published online 2012 Aug 3.
 5. 5.  Yan F1, Wang L, Shi Y, Cao H, Liu L at al, Berberine promotes recovery of colitis and inhibits inflammatory responses in colonic macrophages and epithelial cells in DSS-treated mice.Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol. 2012 Mar 1;302(5)
 6. 6. Gu L1, Li N, Gong J, Li Q, Zhu W, Li J.,Berberine ameliorates intestinal epithelial tight-junction damage and down-regulates myosin light chain kinase pathways in a mouse model of endotoxinemia.J Infect Dis. 2011 Jun 1;203(11):1602-12.
 7. 7. Li N1, Gu L, Qu L, Gong J, Li Q, Zhu W, Li J., Berberine attenuates pro-inflammatory cytokine-induced tight junction disruption in an in vitro model of intestinal epithelial cells.Eur J Pharm Sci. 2010 Apr 16;40(1):1-8.
 8. 8. Fasano A1.Zonulin and its regulation of intestinal barrier function: the biological door to inflammation, autoimmunity, and cancer. Physiol Rev. 2011 Jan;91(1):151-75

Berberín v liečbe cukrovky rovnako účinný ako liek?

Veľa cukrovkárov s diabetom 2. typu sa už asi stretlo s metformínom, ktorý patrí k štandardne používaným liečivám, ktoré udržujú koncentráciu glukózy v krvi na hodnotách, aké potrebujeme. Stále sa zvyšujúci počet diabetikov núti vedcov venovať sa práve liečbe cukrovky a porovnávaniu efektivity rôznych liečiv.

Vzhľadom na to, že berberín vykázal vo viacerých štúdiach in vitro (v skúmavke) a na zvieratách hypoglykemický účinok, rozhodli sa vedci uskutočniť pilotnú štúdiu na pacientoch s diabetom 2. typu. V štúdií A sa pacientom podával buď berberín (3xdenne 500mg na začiatku jedla) alebo metformín (3x denne 500mg po jedle) po dobu troch mesiacov a sledovali sa hlavné parametre cukrovky (glykovaný hemoglobín, hladina glukózy v krvi, HOMA index..) a bezpečnosť liečby. Štúdia ukázala, že hypoglykemický účinok (zníženie glukózy v krvi) bol v prípade oboch látok podobný. Prišlo k signifikatntnému (štatisticky významnému) poklesu glykovaného hemoglobínu, glukózy v krvi a trigliceridov. V štúdií B sa podával berberín ako doplnková liečba k štandardným liekom u pacientov s nedostatočne kontrolovanou cukrovkou. Výsledky opäť potvrdili štatisticky významné zníženie sledovananých parametrov už od prvého týždňa nasadenia berberínu. V prospech berberínu v porovnaní s metformínom však hovorí aj úprava lipidového spektra. To znamená, že prišlo v porovnaní s metformínom k výraznejšiemu zníženiu celkového cholesterlu aj LDL cholesterolu (“zlý cholesterol”). Tento fakt môže byť veľmi prínosný, kedže zvýšený cholesterol je častá pridružená komplikácia cukrovkárov.

Napriek tomu, že sa jedná o prírodnú liečbu, treba brať do úvahy aj nežiaduce účinky alebo prípadnú toxicitu pri dlhodobom užívaní. Z nežiaducich účinkov sa pri užívaní berberínu vyskytli  žalúdočno-črevné ťažkosti u viac ako 30% pacientov (hnačky, nafukovanie, bolesť brucha, zápcha). U väčšiny pacientov došlo k ich vymiznutiu v priebehu štyroch týždňov. V prípade vážnejších ťažkostí boli znížené dávky berberínu na 300mg 3x denne. Pilotná štúdia ukázala, že berberín je do budúcna sľubná látka na liečbu cukrovky, navyše s pozitívnym vplyvom na lipidový metabolizmus. Samozrejme to vyžaduje, ešte množstvo skúšania a výskumov na väčšom počte ľudí.

Zdroje:

 1. Jun Yin, Huili Xing, Jianping Ye,  Efficacy of Berberine in Patients with Type 2 Diabetes, Metabolism. 2008 May ; 57(5): 712–717.

Berberín a cholesterol

Ako som načrtla vyššie, berberín ovplyvňuje aj lipidový profil. Potvrdila to metaanalýza, ktorá spracovala 11 randomizovaných kontrolovaných štúdií, ktoré zahŕňali 874 pacientov (žiadna skúmavková metóda, ani zvieracie modely). Výsledky potvrdili, že berberín významne znižuje celkový cholesterol, trigliceridy a LDL cholesterol (“zlý cholesterol”) a zvyšuje hladinu HDL cholesterolu (“dobrý cholesterol”). Neboli zaznamené žiadne závažné nežiaduce účinky. Samozrejme, aby sa mohol berberín využívať na liečbu hyperlipidémie, sú potrebné štúdie na väčšej populácii, trvajúce dlhšiu dobu, aby sme mohli vylúčiť riziko nežiaducich účinkov pri dlhodobom užívaní. Zatiaľ to však vyzerá veľmi sľubne a zaujímavo.

Zdroje:

 1. Hui Dong, Yan Zhao, Li Zhao, Fuer Lu, The Effects of Berberine on Blood Lipids: A Systemic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, Planta Med 2013; 79: 437–446.

Poznámka: Berberín ovplyvňuje celý rad rôznych procesov v bunkách. Za jednu z hlavných funkcií berberínu, ktorá vykazuje pozitívny vplyv v prípade metabolického syndrómu (obezita, cukrovka, hypertenzia, hyperlipidémia), sa považuje aktivácia enzýmu AMPK. AMPK je dôležitý prvok, ktorý udržuje energetickú rovnováhu organizmu. Práve energetická nerovnováha, vznikajúca pri vysokom kalorickom príjme a nedostatku pohybu (nízky výdaj energie), vedie k vzniku spomínaných metabolických ochorení. AMPK kontroluje oxidáciu mastných kyselín, vstup glukózy do buniek, glukoneogenézu, centrálne reguluje príjem potravy a výdaj energie v hypotalame. Ovplyvňuje aj metabolické dráhy v pečeni, svaloch a tukovom tkanive, čím dáva predklad na jeho využitie aj v iných oblastiach medicíny.

Berberín a nádorové bujnenie

Vedci sledujú berberín aj pre jeho schopnosť potláčať rast nádorových buniek. Tieto výskumy sú síce ešte v začiatkoch, prevádzané predovšetkým experimetálne (nie na pacientoch), ale pozitívne výsledky naznačajú, že sa berberín oplatí aj naďalej skúmať. Štúdie poukazujú na viacero mechanizmov, prostredníctvom ktorých dokáže berberín potláčať rast nádorových buniek a navodiť apoptózu (programovaná smrť bunky) rôznych typov nádorov. Berberínové štúdie sa zatiaľ venovali rakovine pŕs, prostaty, podžalúdkovej žlazy, leukémii, kolorektálnemu karcinómu či hepatocelulárnemu karcinómu. Väčšina odborných publikácií sa objavila len v priebehu posledných 5 rokov, preto chýba ešte množstvo informácii, ktoré treba zistiť, potvrdiť, vyvrátiť, aby sme vôbec mohli uvažovať o berberíne ako protirakovinovej látke.

Zdroje:

 1. 1. Tillhon, M.; Guamán Ortiz, L.M.; Lombardi, P.; Scovassi, A.I. Berberine: New perspectives for old remedies. Biochem. Pharmacol. 2012, 84, 1260–1267.
 2. 2. Zhang, X.; Gu, L.; Li, J.; Shah, N.; He, J.; Yang, L.; Hu, Q.; Zhou, M. Degradation of MDM2 by the interaction between berberine and DAXX leads to potent apoptosis in MDM2-overexpressing cancer cells. Cancer Res. 2010, 70, 9895–9904.
 3. 3. Liu, Q.; Jiang, H.; Liu, Z.; Wang, Y.; Zhao, M.; Hao, C.; Feng, S.; Guo, H.; Xu, B.; Yang, Q.; et al. Berberine radiosensitizes human esophageal cancer cells by downregulating homologous recombination repair protein RAD51. PLoS One 2011, 6, e23427.
 4. 4. Li, J.; Gu, L.; Zhang, H.; Liu, T.; Tian, D.; Zhou, M.; Zhou, S. Berberine represses DAXX gene transcription and induces cancer cell apoptosis. Lab. Investig. 2013, 93, 354–364.
 5. 5. Jabbarzadeh Kaboli P1, Rahmat A2, Ismail P3, Ling KH4. Targets and mechanisms of berberine, a natural drug with potential to treat cancer with special focus on breast cancer. Eur J Pharmacol. 2014 Oct 5;740:584-95.
 6. 6. Juan Wang, Yuanqiu Peng, Yuan Liu, Jun Yang, Ning Ding, Wenfu Tan, Berberine, a natural compound, suppresses Hedgehog signaling pathway activity and cancer growth. BMC Cancer. 2015; 15: 595.
 7. 7. Xuan Liu, Qing Ji,Naijing Ye, Hua Sui, Lihong Zhou, Huirong Zhu, Zhongze Fan, Jianfeng Cai, Qi Li. Berberine Inhibits Invasion and Metastasis of Colorectal Cancer Cells via COX-2/PGE2 Mediated JAK2/STAT3 Signaling Pathway. PLoS One. 2015; 10(5): e0123478.
 8. 8. Luis Miguel Guamán Ortiz, Paolo Lombardi, Micol Tillhon, Anna Ivana Scovassi. Berberine, an Epiphany Against Cancer. Molecules 2014, 19(8), 12349-12367.

Berberín na našom trhu a jeho užívanie

Dobrá správa je, že si už nemusíme objednávať berberín prostredníctvom internetu niekde zo zahraničia, ale môžeme ho zohnať už aj u nás v lekárňach. Kapsule Vitaberin obsahujú 300mg berberínu HCL získaneho z Dráča indického, ktoré výrobca odporúča užívať 2xdenne na začiatku jedla (prípravok obsahuje aj iné prírodné látky, ktoré zlepšujú účinok berberínu). V štúdiách sa užívalo obvykle 300 alebo 500mg berberínu 3xdenne, ak sa vyskytli tráviace ťažkosti, dávky sa znížili. Každopádne môžete mať na začiatku liečby hnačky, ktoré by však mali do 3-4 týždňov vymiznúť.

Berberín na vonkajšie použitie

Berberín vďaka svojmu širokospektrálnemu pôsobeniu nachádza uplatnenie aj v dermatológii v prípravkoch prírodnej kozmetiky. Nájdeme ho v prípravku Vitaberin krém. Pomôcť môže psoriatikom, kde štúdie ukázali zlepšenie stavu miernej a stredne závažnej psoriázy pri aplikovaní krému z extraktu Mahonia aquifolium (hlavná účinná látka je berberín). Pôsobenie proti baktériám a kvasinkám sa využíva pri zápalových a plesňových ochoreniach kože. Pri použití na atopickú kožu (ekzémy) sa odporúča kožu po aplikácii krému ešte premastiť, prípravok  može totiž vysušovať pokožku. Krém sa neodporúča nanášať na tvár, hlavne do okolia očí kvôli zvýšenému obsahu mentolu. Vitaberin krém sa nepoužíva ako bežné krémy, ale po nanesení na postihnutú kožu sa nechá 30-60 minút pôsobiť a následne sa zmyje. Typická je silno žltá farba krému, pozor aby ste si nezašpinili obľúbené tričko.

O berberíne toho asi budeme ešte veľa počuť, uvidíme či sa zaradí k ďaľším rastlinným prípravkom používaných aj v klasickej medícine ako účinné lieky, akým je napríklad sylimarín (z ostropestreca mariánskeho), ktorý pomáha pri ochorenia pečene alebo kolchicín (alkaloid z jasienky obyčajnej), ktorý uľavuje od akútneho záchvatu dny.

Súvisiace články:

Liečba psoriázy

Lieky na zlepšenie trávenia

Novinky v liečbe celiakie

Čo užívať pri cukrovke?

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana