Netabletková antikoncepcia

Vaginálny krúžok

Antikoncepčný vaginálny krúžok obsahuje podobne ako tabletková antikoncepcia kombináciu dvoch hormónov (estrogén+gestagén). Mechanizmus účinku, spolahlivosť, bezpečnosť či kontraindikácie sú preto podobné ako u tabletkovej HA, rozdiel je v aplikácii prípravku. Výhodou je, že sa závádza len raz za mesiac a žena si ho vie aplikovať sama.

Výhody

  1. – Netreba myslieť na každodenné užívanie
  2. – Menej nežiadúcich reakcií s liekmi (interakcií) – hormóny neprechádzajú cez tráviaci trakt (ako pri tabletkovej antikoncepcii) a obchádzajú zčasti pečeň, to znamená, že spolahlivosť neovplyvňujú napr. hnačky (preháňadlá), vracanie, strava či živočíšne uhlie.

Nevýhody

  1. – Vyššia cena v porovnaní s tabletkovou antikoncepciou
  2. – Nechráni pred pohlavne prenosnými ochoreniami

Ako používať vaginálny krúžok

Vaginálny krúžok si žena zavádza sama, čo najhlbšie do pošvy (podobne ako tampón) vždy v prvý deň cyklu, t.z. v prvý deň menštruačného krvácania. Žena si ho v pošve ponechá nepretržite po dobu troch týždňov, presne po troch týždňoch si ho vyberie v deň kedy si ho aplikovala a nasleduje sedem-dňová prestávka, počas ktorej sa dostavuje (na 2.-3. deň) menštruačné krvácanie. Po siedmich dňoch bez vaginálneho krúžku si  žena aplikuje nový krúžok.

Čo robiť ak bol krúžok dočasne mimo pošvy

Ak bol krúžok náhodne z pošvy vypudený alebo z iných dôvodov vybratý, opláchne sa vlažnou vodou a čo najskôr sa zavedie späť.

  1. – Ak bol prípravok mimo pošvy menej ako tri hodiny, antikoncepčná účinnosť nie je znížená. Ak je však tento časový úsek dlhší, môže dôjsť k zníženiu účinnosti krúžku.
  1. – Ak sa tak stane počas prvého alebo druhého týždňa cyklu, žena si zavedie krúžok hneď ako je to možné a nasledujúcich 7 dní použije aj inú antikoncepčnú metódu (prezervatív).

                                         …čítať viac o Netabletkovej antikoncepcii

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana