Netabletková antikoncepcia

Antikoncepčné náplaste

Antikoncepčné náplaste sa stávajú stale viac obľubenými. Obsahujú podobné hormóny ako tabletky (estrogén+gestagén), rozdiel je však v aplikácii. Nemusíte myslieť na každodenné užitie tabletky, výmena náplaste sa uskutočňuje každých 7 dní. Mechanizmus účinku, spolahlivosť, bezpečnosť aj kontraindikácie sú rovnaké ako u tabletkovej formy HA. Hormóny sa dostávajú do krvi cez kožu a zabezpečujú trvalé pôsobenie účinných látok s vyrovnanými koncentráciami.

Výhody

  1. – Netreba myslieť na každodenné užívanie
  2. – Menej nežiadúcich reakcií s liekmi (interakcií) – hormóny neprechádzajú cez tráviaci trakt (ako pri tabletkovej antikoncepcii) a obchádzajú zčasti pečeň, to znamená, že spolahlivosť neovplyvňujú napr. hnačky (preháňadlá), vracanie, strava či živočíšne uhlie,

Nevýhody

  1. – Vyššia cena v porovnaní s tabletkovou antikoncepciou
  2. – Nechráni pred pohlavne prenosnými ochoreniami

Ako používať hormonálne náplaste

Náplasť (rozmer 4,5×4,5cm) sa aplikuje v prvý deň menštruačného cyklu, t.z. v prvý deň menštruačného krvácania na neporušenú, čistú, suchú a neochlpenú pokožku. Najvhodnejšie sú málo exponované miesta ako rameno, brucho, stehno či zadok (nikdy nie na prsia), pričom miesta aplikácie by sa mali pri každej výmene striedať, aby ste zabránili podráždeniu kože. Antikoncepčná účinnosť jednej náplaste je 7 dní, po uplynutí tejto doby treba náplasť vymeniť za novú – na 8. a 15. deň cyklu. Štvrtý týždeň cyklu – 22. až 28. deň sa náplasť nedáva a počas tejto doby dochádza k menštruačnému krvácaniu.

Čo ak zabudnem nalepiť novú náplasť alebo sa náplasť odlepí

– Ak sa náplasť odlepila alebo ste sa oneskorili s nalepením novej náplaste do 24 hodín, nalepte novú náplasť hneď ako si spomeniete. Antikoncepčná spolahlivosť je zachovaná, nemusíte použiť inú antikoncepčnú metódu, deň výmeny náplaste zostane ten istý deň v týždni.

– Ak sa náplasť odlepila alebo ste sa oneskorili s nalepením novej náplaste o viac ako 24 hodín , nie však viac ako dva dni, hneď ako si spomeniete začnite nový štvortýždňový cyklus nalepením novej náplaste. Tu však musíte v prípade oneskorenia sa počas prvého týždňa použiť ešte inú antikoncepčnú metódu (prezervatív). Ak ste sa do dvoch dní oneskorili s nalepením počas druhého a tretieho týždňa menštruačného cyklu, antikoncepčná spolahlivosť je zachovaná, nemusíte použiť ďaľšiu antikoncepčnú metódu. Náplasť si nalepte hneď ako si spomeniete a ďaľšiu novú náplasť v obvyklý deň výmeny náplaste.

– Ak ste sa oneskorili s nalepením náplaste alebo je náplasť odlepená viac ako dva dni, hneď ako si spomeniete nalepte novú náplasť a začnite nový štvortýždňový cyklus. Antikoncepčná spolahlivosť môže byť znížená, počas ďaľšieho týždňa použite ďaľšiu antikoncepčnú metódu (prezervatív).

Poznámka: Náplaste môžu byť menej účinné u žien vážiacich 90 a viac kilogramov.

                                       …čítať viac o Netabletkovej antikoncepcii

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana