Antikoncepčné tabletky

Rakovina a hormonálna antikoncepcia

Kombinávaná HA výrazne znižuje riziko rakoviny endometria (sliznice maternice) a vaječníkov ale na druhej strane  zvyšuje riziko rakoviny krčka maternice, prsníka a pečene (po zavedení nízkodávkovej HA je toto riziko oveľa nižšie).

Metaanalýzou štúdií, ktorá hodnotila vyše 90% publikovaných epidemiologických údajov o vplyve kombinovanej HA na karcinóm prsníka sa zistilo zvýšené riziko u užívateliek HA (RR=1,2), pretrvávajúce ešte 10 rokov po vysadení HA.

Staršie aj novšie štúdie poukazujú na zvýšené riziko rakoviny krčka maternice u užívateliek HA oproti neužívateľkám. Nebezpečné je hlavne dlhodobé užívanie (viac ako 5 rokov), a preto je u týchto žien dôležité robiť pravidelné skríningové vyšetrenia krčka maternice. Riziko pretrváva do 10 rokov po vysadení HA. Treba zdôrazniť, že vyššie riziko nesúvisi len so samotným užívaním hormónov, ale aj so životným štýlom užívateliek HA – viac sexuálnych partnerov, skorší začiatok pohlavného života a najmä sa menej používa barierová antikoncepcia (prezervatívy), ktorá je prevenciou sexuálne prenosných ochorení, hlavne infekcie HPV (ľudský papillomavírus), ktorá je najrizikvejším faktorom karcinómu krčka maternice. 
Užívanie HA je spojené aj so zvýšením rizikom benígnych (nezhubných) nádorov pečene a len miernym zvýšením rizika vzniku rakoviny pečene. Nízke dávky hormónov výrazne znížili vplyv HA na pečeň.

Momentálne nie je jednoznačne potvrdený  žiadny iný typ nádorového ochorenia vo vzťahu k užívaniu hormonálnej antikoncepcie. Najvýznámnejším rizikovým faktorom sa zdá byť dlhodobé užívanie HA v mladom veku.

                                      …čítať viac o Antikoncepčných tabletkách

 

Zabudla som užiť antikoncepciu

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana