Antikoncepčné tabletky

Kto by nemal HA užívať?

Kontraindikácie hormonálnej antikoncepcie môžme rozdeliť na absolútne, kedy sa antikoncepcia nemôže užívať vôbec a relatívne, kedy sa HA neodporúča, ale lekár môže zvážiť jej užívanie.

Absolutné kontraindikácie

– Ženy, ktoré majú alebo prekonali karcinóm pŕs, endometria, sarkóm maternice, závažné ochorenie pečene, závažné poruchy metabolizmu cholesterolu.

– Ženy, ktoré trpia alebo prekonali hlbokú žilovú trombózu, arteriálnu trombózu (infarkt myokardu, angína pectoris), tromboembóliu alebo majú zvýšené riziko ich vzniku – leidenská mutácia, deficit antitrombínu III, deficit proteínu C a iné trombofilné mutácie.

– Ženy s neliečeným alebo liečbou neovplyvniteľným vysokým tlakom 160/100 a vyšším; niektoré srdcové vady, chronická endokarditída a iné.

Migréna s aurou.

– Komplikovaný diabetes mellitus, nekontrolovaný diabetes, diabetes s cievnymi komplikáciami, diabetes trvajúci dlhšie ako 20 rokov.

Fajčenie viac ako 15 cigariet denne u žien nad 35 rokov.

– Dojčiace ženy.

Relatívne kontraindikácie

– Plánovaná operácia väčšieho rozsahu.

– Zvýšené riziko trombózy žíl, ktoré nie je absolútne kontraindikované (napr. výskyt v rodine)

– Migréna bez aury u ženy staršej ako 35 rokov.

– Vysoký krvný tlak – menej ako 160/100.

– Fajčenie – menej ako 15 cigariet denne u ženy staršej ako 35 rokov

                                       …čítať viac o Antikoncepčných tabletkách

 

Zabudla som užiť antikoncepciu

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana