Antikoncepčné tabletky

Fajčiarky a migreničky pozor!

Negatívny vplyv fajčenia na organizmus je dobre známy. Keď však fajčíte a k tomu užívate hormonálnu antikoncepciu je riziko niektorých ochorení ešte niekoľkonásobne vyššie. Kombináciou HA a fajčenia sa vystavujete až desaťnásobne zvýšenému riziku tromboembolickej choroby, infarkru myokardu alebo náhlej mozgovej príhody (v niektorých zdrojoch sa uvádza až 40x vyššie riziko infarktu myokardu oproti ženám, ktoré HA neužívajú – Kriška M.et al.: Memorix klinickej farmakológie, Slovak Academic Press,Bratislava 2002). U žien po 35. roku je toto riziko ešte vyššie a keď k tomu fajčia viac ako 10-15 cigariet denne tak sa HA vôbec neodporúča.

Antikoncepcia a migréna

Migréna častejšie postihuje ženy ako mužov a jej výskyt a frekvenciu významne ovplyvňujú hormonálne zmeny (menštruačný cyklus, tehotenstvo, dojčenie, menopauza).Výskyt migrény u žien, ktoré migrénou doposiaľ netrpeli,  nie je po nasadení HA vyšší. Ak je však HA nasadená ženám, ktoré migrénou trpia dôležité je rozlíšiť tzv. migrénu s aurou a migrénu bez aury (viac v sekcii Migréna):

Migréna bez aury

Zhoršenie migrény sa udáva u 24-35% užívateliek HA, zlepšenie len u 5-8%, bolesti sú ešte výraznejšie u žien po 35. roku. Najčastejšie sa záchvaty vyskytujú počas menštruačnej pauzy (keď sa neužívajú tabletky) kvôli vysadeniu estrogénov. Ak sa aj tak rozhodnete pre hormonálnu antikoncepciu, dôležité je aby Vám gynekológ predpísal správny liek (v sekcii Ktorú antikoncepciu komu?)

Migréna s aurou

Užívanie kombinovanej HA u užívateliek s migrénou s aurou vedie k zhoršeniu stavu až o 50-60% v porovnaní s pacientakmi s migrénou bez aury. Dokonca sa môžu vyskytnúť opakované izolované aury alebo až migrenózny infarkt. Podávanie kombinovanej HA u pacientiek s migrénou s aurou sa preto neodporúča! Migréna s aurou predstavuje aj väčšie riziko cievnej mozgovej príhody, kde pri súčasnom užívaní kombinovanej HA sa zvyšuje toto riziko až štvornásobne v porovnaní s neužívateľkami. Riziko cievnej mozgovej príhody narastá s vyššou dávkou estrogénu a pri cievnych rizikách (fajčenie, vysoký tlak krvi, vysoký cholesterol…)

                                                          …čítať viac o Antikoncepčných tabletkách

 

Zabudla som užiť antikoncepciu

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana