Antikoncepčné tabletky

Čo by ste mali vedieť o antikoncepcii?

Hormonálna antikoncepcia patrí v súčastnosti k najrozšírenejším antikoncepčným metódam. U nás sa po prvýkrát objavila približne v šesťdesiatich rokoch a odvtedy je náš trh zaplavovaný stále novšími kvalitnejšími a hlavne nízkodávkovými prípravkami, kedže výskyt nežiadúcich účinkov je v priamej súvislosti s obsahom hormónov. Vývoj sa preto uberal k postupnému znižovaniu dávok hormónov ako aj v nahradzovaní hormónov (gestagénov) stále novšími. V lekárňach sa nachádza množstvo prípravkov hormonálnej antikoncepcie, ktoré sa líšia jednotlivými druhmi hormónov, výškou dávok či spôsobom aplikácie. O výbere vhodnej antikoncepcie rozhoduje vždy Váš gynekológ po dôkladnom vyšetrení a na základe rôznych kritérií – vek, zdravotný stav, rodinná anamnéza, Vaše individuálne požiadavky (napr. aplikačná forma). Hormonálna antikoncepcia je viazaná na lekársky predpis a hradená pacientkou v plnej miere.

V súčastnosti sa uplatňujú dva typy hormonálnych prípravkov. Kombinovaná hormonálna liečba, ktorá obsahuje dva druhy hormónov – estrogén a gestagén, druhým typom je výlučne gestagénová antikoncepcia.                                                                                                                

Čo by ste mali vedieť

Tak ako nájdeme množstvo štúdii dokazujúcich prospešné vlastnosti hormonálnej antikoncepcie, nájde sa aj množstvo tých, ktoré poukazujú na nemalé riziká. Dôležitá a často chýbajúca je OBJEKTÍVNA INFORMOVANOSŤ. To znamená, byť si vedomí pozitív, ktoré hormonálna antikoncepcia bezpochybne prináša – v tejto oblasti sú ženy dosť uvedomelé, pretože farmaceutické spoločnosti, či už prostredníctvom lekárov alebo „reklám“ informujú o najnovších zisteniach ohľadne hormonálnych prípravkov. Častokrát sú však vyzdvihnuté len benefity, čo je dosť nezodpovedné. Poznať riziká, nežiadúce účinky či kontraindikácie súvisiace s antikoncepciou patria k vedomostiam, ktoré by každá žena mala poznať, nakoľko je to práve ona, ktorá hormóny denodenne užíva. Vzhľadom na krátke obdobie, počas ktorého sa hormonálna antikoncepcia hromadne predpisuje, chýba ešte v niektorých oblastich dostatok rozsiahlych kvalitných štúdií a výskumov, aby sme mohli jednoznačne potvrdiť alebo vyvrátiť niektoré priaznivé či negatívne vplvy na organizmus, ktoré môžu nastať v budúcnosti (napríklad po 20 ročnom užívaní).

V článkoch nižšie sa venujeme pozitívam a prospešným účinkom kombinovanej aj čisto gestagénovej hormonálnej antikoncepcie na organizmus (Pozitíva a výhody antikoncepcie) ako aj možným rizikám (Riziká hormonálnej antikoncepcie).

                                                  …čítať viac o Antikoncepčných tabletkách

 


Zabudla som užiť antikoncepciu

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana