Antikoncepčné tabletky

Beriete “antiku”? Pozor na trombózu!

Trombóza patrí k zriedkavým no najzávažnejším komplikáciam, ktoré sa môžu vyskytnúť pri užívani HA (hormonálnej antikoncepcie). Trombóza je dej, kedy dochádza ku vzniku krvnej zrazeniny – trombu, ktorý môže upchať cievu a vyvolať vážne (1-2% smrtelné) následky. Užívanie hormonálnej antikoncepcie je významný, nie však jediný faktor, ktorý niekoľkonásobné (3-5x) zvyšuje riziko trombózy oproti ženám, ktoré HA neužívajú. Na vzniku trombózy sa podieľa kombinácia rizikových faktorov ako je poškodenie cievnej steny (fajčením, aterosklerózou, zápalom..), spomalený prietok krvi (dlhé státie, sedenie, imobilita, kŕčové žily, tehotenstvo, operácie, nedomykavosť chlopní..) a v neposlednom rade zásah do procesu zrážania krvi (hemostázy) prostredníctvom hormonálnej antikoncepcie. Pri užívaní HA dochádza k zvýšeniu faktorov krvného zrážania, zvýšenemú zhlukovaniu krvných doštičiek a k vzniku tzv. antiethynil-estradiolových protilátok, ktoré reagujú s cievnou stenou a podmieňujú vznik trombóz (prítomnosť týchto protilátok je už celoživotná a neodstráni sa ani po vysadení HA). Prvé hormonálne prípravky obsahovali až 100 µg estrogénu, znížením estrogénu na 50 µg prišlo k výraznému zníženiu rizika trombózy, avšak ďaľším znížením obsahu pod 35 µg (súčasné prípravky) sa dosiahlo zníženie rizika len 2x; t.z. podľa doterajších dôkazov HA s obsahom 20 µg estrogénu nie je menej riziková ako HA s obsahom 30-35 µg estrogénu. Ďalej sa zistilo, že veľkosť dávky estrogénu HA  neovplyvňuje tvorbu spomínaných antiethynil-estradiolových protilátok, ktoré podmieňujú vznik trombóz. Okrem estrogénu závisí riziko vzniku trombózy aj na type druhého hormónu gestagénu, napr. riziko pri užívaní gestagénu III. generácie  (desogestrel, gestoden) je 2x väčšie ako pri gestagénoch II. generácie (levonogestrel). Riziko vzniku žilového tromboembolizmu závisí aj na dĺžke užívania HA, väčšie hrozí v prvom roku užívania (najmä počas prvých 3-6 mesiacov), potom riziko klesá. Viac v článku Kto by nemal HA užívať?

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.