Antikoncepčné tabletky

Akú hormonálnu antikoncepciu poznáme?

Kombinovaná hormonálna antikoncepcia (HA) obsahuje dva druhy hormónov – estrogén a gestagén, ktorých pôsobením dochádza k zábrane oplodnenia a uhniezdenia vajíčka. Estrogénová zložka je u väčšiny prípravkov rovnaká (etinylestradiol), mení sa len jeho dávka (veľmi nízkodávková, nízkodávková HA). Jednotlivé prípravky sa od seba líšia druhom a dávkou druhého hormónu – gestagénu.

Podľa dávky estrogénu

– HA s vysokým obsahom estrogénu: viac ako 50 mikrogramov

Takáta hormonálna antikoncepcia sa na našom trhu už nepoužíva, nahradila ju bezpečnejšia antikoncepcia s nižšou dávkou hormónu.

– HA s nízkym obsahom estrogénu: 30-35 mikrogramov

Adele, Marvelon, Maitalon, Regulon, Yadine, Karhla, Softine, Lindynette 30, Femoden, Cilest, Belara, Diane-35, Chloe, Minerva, Vreya, Dienorette, Jeanine, Mikrogynon, Minisiston, Triquilar, Tri-regol, Trinovum

– HA s veľmi nízkym obsahom estrogénu: 15-20 mikrogramov

Mirelle, Mercilon, Natalya, Daylette, Lunytta, Softinelle, Yasminelle, Artizia, Gestodette, Lindynette 20, Logest

 

Podľa obsiahnutého gestagénu

– HA s obsahom gestagénu I. generácie – noretisterón

Trinovum

– HA s obsahom gestagénu II. generácie – levonogestrel

Microgynon, Mnisiston, Triquilar,  Tri-Regol, Tri-Regol – 21+7

– HA s obsahom gestagénu III. generácie – desogestrel, gestodén, norgestimát

Adele, Marvelon, Mercilon, Natalya, Regulon  (desogestrel)

Artizia, Femoden, Gestodette, Lindynette, Logest, Mirelle  (gestodén)

– HA s obsahom gestagénu IV. generácie – drospirenón, dienogest, cyproterónacetát, chlórmadinoacetát

Daylette, Karhla, Lunytta, Softine, Softinelle, Yadine, Yasminelle, Maitalon  (drospirenón)

Dienorette, Jeanine, Qlaira  (dienogest)

Diane-35, Chloe, Minerva, Vreya  (cyproteronacetát)

Belara  (chlórmadinoacetát)

Podľa cyklicity

  1. – Jednofázová HA

Vo všetkých tabletách obsahujú rovnaké množstvo hormónov počas celého cyklu. Patrí sem väčina kombinovanej HA na trhu : Adele, Marvelon, Maitalon, Regulon, Yadine, Karhla, Softine, Lindynette 30, Femoden, Cilest, Belara, Diane-35, Chloe, Minerva, Vreya, Dienorette, Jeanine, Mikrogynon, Minisiston, Mirelle, Mercilon, Natalya, Daylette, Lunytta, Softinelle, Yasminelle, Artizia, Gestodette, Lindynette 20, Logest.

  1. – Trojfázová HA

Množstvo hormónov sa počas cyklu mení. Snaha o imitáciu prirodzeného hormonálneho cyklu, čím by sa mala dosiahnúť lepšia pravidelnosť cyklu. Postupne stúpa hladina gestagénu a mení sa aj dávka estrogénu (po šiestich dňoch stúpa, po dvanástich opäť klesá): Triquilar, Tri-Regol, Tri-Regol 21+7

  1. – Štvrofázová HA

Množstvo hormónov sa počas cyklu mení až štyri krát. Jediný prípravok s obsahom prirodzeného estrogénu estradiolvalerátu. (Prvé dve tablety obsahujú len estrogén, ďaľších 22 tabliet obsahuje kombináciu estrogénu a gestagénu dienogest, ďalšie dve tablety len estrogénovú zložku a posledné dve sú neaktívne placebo tablety neobsahujúce hormóny.) Jediný takýto prípravok na trhu je v súčastnosti  Qlaira.

 

                                             …čítať viac o Antikoncepčných tabletkách

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana