Operácie očí

Operácie očí

PR článok. Na Slovensku je v súčasnosti niekoľko desiatok špičkovo vybavených pracovísk, ktoré ponúkajú možnosť odstrániť refrakčné chyby oka, alebo choroby oka. Operačné postupy sa možno líšia len vzhľadom na prístrojové vybavenie.

Môžeme ich rozdeliť na metódy bez rezu a metódy s rezom.

Operačné metódy bez rezu sú výhodné kvôli skorigovaniu vyšších dioptrií, skráteniu doby operácie a možnosti vykonávať rizikové športy. Očné pracoviská ponúkajú viacero druhov operácií očí. LASEK –  vykonáva sa po lokálnom znecitlivení oka, nie je bolestivý. Pri tejto technike sa epitel  rohovky uvoľní alkoholom, laserom sa odstráni časť rohovky a vykoriguje sa dioptria. Následne sa epitel vráti na pôvodné miesto a vloží sa šošovka, ktorá je v oku 2 – 4 dni. Kontrola je potrebná prvý deň po operáciía následne aj ďalšie kontroly.

No – touch transprk – bez dotyku –   je metóda, kedy sa operačný nástroj nedotkne oka. Laser vykoná abláciu epitelu a odstráni aj rohovku. Nakoniec sa aplikuje kontaktná šošovka, ktorá je v oku 3-4 dni.

Epi – Lasik – je  kombinácia Lasik-u a Lasek-u.

Prk – fotorefraktívna keratektómia – sa v súčasnosti  používa menej často. Mechanicky sa odstráni epitel a laserom parenchým rohovky. Naposledy sa vykoná korekcia.

Ptk – fototerapeutická  keratektómia –  používa sa na odstránenie povrchových častí rohovky najčastejšie pri zákale, alebo  jazve.

Operačné metódy s rezom sú výhodné kvôli rýchlejšej rehabilitácii a eliminácii zákalov v oku.

Lasik – je  technika, pri ktorej sa špeciálny nôž prisaje na oko a  zreže veľmi tenkú lamelu. Následne sa odstráni potrebná časť rohovky. Lamela sa priloží naspäť. Táto metóda je výhodná kvôli tomu, že sa dajú korigovať aj vysoké dioptrie, ak má  rohovka dostatočnú hrúbku.

Femto Lasik –  používajú sa dva lasery. Prvý vytvorí lamelu bez použitia noža a druhý vykoná korekciu. Tento femtosekundový laser patrí medzi najmodernejšie lasery.

Rozhodnutie o type operácii je na dohode medzi lekárom a pacientom, ale najmä na tom, čo je pre pacienta najlepšie. Lekár odporučí spôsob, ktorý považuje za najprospešnejší, a je na a pacientovi, aby sa rozhodol.