Psoriáza

Psoriáza pod dohľadom lekára

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

 

Lokálna (vonkajšia) liečba

Liečba sa obvykle začína odstráním šupín použitím masti (krému, oleja) s obsahom kyseliny salicylovej (5% a viac), kde sa využíva jej keratolytický účinok – schopnosť odstrániť zhrubnutú kožu.

Kortikosteroidy

Po odstránení šupín sa najčastejšie pokračuje aplikáciou kortikosteroidných prípravkov, ktoré majú schopnosť tlmiť akútny zápal a potláčať svrbenie. Na liečbu psoriázy sa volia kortikosteroidy zaradené do III. a  IV. skupiny, čiže silno účinné a veľmi silno účinné napr. betametazón (Beloderm, Belosalic, Diprosone, Elocom…), klobetazolpropionát (Clarelux, Clobex šampón), metylprednizolónaceponát (Advantan) a iné. Používajú sa samostatne alebo v kombinácii s kys. salicylovou, vitamínom D, antibiotikami. Viac o výbere vhodného prípravku, s ohľadom na vek pacienta, miesto aplikácie ako aj nežiaducim účinkom sa venujeme v článku Liečba ekzému pod dohľadom lekára.

Deriváty vitamínu D3

Deriváty vitamínu D sa používajú samostatne alebo v kombinácii s kortikosteroidmi (nie v kombinácii s kyselinou salicylovou alebo mliečnou). Urýchľujú dozrievanie kožných buniek, zároveň potláčajú ich rast (proliferáciu) a modulujú zápalový proces. Radíme ich k pomerne bezpečným prípravkom, z nežiaducich účinkov sa najčastejšie objavuje podráždenie kože. Na rozdiel od kortikosteroidov sa môžu deriváty vitamínu D po zvážení veľkosti povrchu postihnutej kože a množstva aplikovanej masti používať aj dlhodobo (18 mesiacov). Patrí sem takalcitol (Curatoderm) a kalcipotriol (Daivonex, Xamiol-kombinácia aj s korikosteroidom).

Pix lithanthracis a ichtamol

Kamennouhoľný decht a ichtamol patria k najstarším prípravkom používaným aj na liečbu psoriázy pre svoj protisvrbivý a antiproliferatívny účinok. Býva dobre znášaný a ľahko kombinovateľný aj s inými prípravkami.

Imunomodulátory

Inhibítory kalcineurínu sú indikované na liečbu atopického ekzému. Terapia psoriázy je “off label” indikácia a využíva sa najmä ako alternatíva kortikoidov pri aplikácii na tvár či genitálie. Radíme sem takrolimis (Protopic) a pimekrolimus (Elidel).

Fototerapia

Fototerapia alebo liečba svetlom je štandarná súčasť terapie psoriázy, najmä tam kde samotná lokálna liečba už nestačí a nevie udržať chorobu pod kontrolou. Fototerapia zvykne dosahovať pekné výsledky, má však svoje obmedzenia a riziká (stárnutie kože, kancerogenéza, fotoimunosupresia), v neposlednom rade patrí k časovo najnáročnejšej liečbe (na terapiu sa dochádza 3-5xtýždenne obvykle 2-3 mesiace). Z hľadiska frekvencie žiarenia sa v liečbe psoriázy využíva obvykle úzke spektrum UVB (311nm) a fotochemoterapia PUVA (kombinácia UVA žiarenia a psoralénov-zvyšujú citlivosť kože na žiarenie). Žiarenie inhibuje abnormálnu proliferáciu kožných buniek, má protizápalové a imunomodulačné vlastnosti.

Systémová (celková) terapia

Systémová liečba je vyhradená pre ťažké prípady psoriázy, ktoré nereagujú na lokálnu liečbu a fototerapiu. Ordinuje sa skúseným dermatológom po zvážení pomeru prínosu a rizika, s ohľadom na nežiaduce účinky a kontraindikácie. Nutné je pravidelne sledovať krvný obraz.

Acetritín (Neotigason)

Acetritín patrí medzi retinoidy (deriváty vitamínu A), ktoré sú schopné ovplyvňovať diferenciáciu a proliferáciu kožných buniek (keratinocytov). Patrí medzi lieky voľby u pustulóznej psoriázy, užíva sa pri erytrodermálnej psoriáze, pri ložiskovej psoriáze sa používa v kombinácii s fototerapiou. Okrem fototerapie sa môže kombinovať aj s lokálnou liečbou. U žien je počas užívania a dva roky po liečbe zákaz otehotnenia z dôvodu rizika teratogenity, kvôli zvýšenému riziku teratogenity je u žien zakázané aj piť počas liečby a dva mesiace po liečbe alkohol. Počas liečby platí aj zákaz užívania tetracyklínových antibiotík (Doxyhexal, Doxybene, Deoxymykoin) a vitamínu A.

Cyklosporín (Equoral, Sandimmun, Ciclosporin Mylan)

Cyklosporín sa pre svoj imunosupresívny a protizápalový účinok používa na terapiu ťažkej psoriázy, najmä na indukčnú liečbu, prevenciu rebound fenoménu (návrat ochorenia po vysadení liekov) a na zápalové a nestabilné formy psoriázy. Liek má rýchly nástup účinku (2-4 týždne), nie je však vhodný na dlhodobú terapiu. Cyklosporín je možné kombinovať s lokálnymi prípravky aj  biologickou liečbou. Cyklosporín nemôžu užívať osoby s poruchami obličiek, nekontrolovanou hypertenziou, závažnými infekciami, nádormi, PUVA liečbou ani tehotné ženy.

Metotrexát (Methotrexat, Metoject, Trexan)

Metotrexát sa používa na liečbu stredne závažnej a závažnej psoriázy, najmä pri postihnutí kĺbov. Nezvykne sa ordinovať na indukčnú terapiu, ani u obéznych pacientov a pacientov s cukrovkou. Liečivo má antiproliferatívne (brzdí nadmerné množenie buniek), protizápalové a imunomodulačné účinky. Pri terapii metotrexatóm je nevyhnutné súčasné dopĺňať kyselinu listovú. Terapia je nevhodná pri závažných infekciách, ochoreniach pečene, obličiek, kostnej drene, u alkoholikov a tehotných žien. Z nežiaducich účinkov sa môže objaviť supresia kostnej drene, časté je poškodenie pečene (najmä pri súčanom požívaní alkoholu) alebo poškodenia slizníc.

Biologická liečba psoriázy (Remicade, Enbrel, Stelara)

Biologické lieky sú najnovší spôsob boja so psoriázou, majú svoje potvrdené benefity ale aj riziká. Biologická liečba je určená len pre pacientov, u ktorých zlyhala systémová liečba alebo ju nemôžu užívať. Pacienti musia mať postihnutých aspoň 10% povrchu kože a spĺňat aj iné kritéria, čo sa týka intenzity zápalu, množstva šupín, rozsahu poškodenia (PASI skóre). Viac o biologickej liečbe v článku Biologické lieky.

…čítať viac o psoriáze

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana