Erektilná dysfunkcia

Prečo dochádza k poruchám erekcie?

Erektilná dysfunkcia (ED) je neschopnosť dosiahnúť a udržať erekciu potrebnú pre uspokojivú sexuálnu aktivitu – nedostatočné stuhnutie penisu v rôznej miere podľa jej závažnosti. O dysfunkcii hovoríme ak tento problém trvá minimálne šesť mesiacov. Problémy s erekciou nesúvisia s poruchami plodnosti, počtom spermií či prežívaním orgazmu. Ide o pomerne často sa vyskytujúcu, ale málo diagnostikovanú a liečenú poruchu, ktorá postihuje asi 10% mužov nad 21 rokov a až 52% mužov nad 50 rokov. Problém je, že spomedzi mužov trpiacich ED navštívi lekára iba 10% a liečených je len asi 5%. Dôvodom je najmä ostych mužov hovoriť o intímnom živote, zľahčovanie situácie, predstava, že porucha odznie sama alebo len nevedomosť kam sa so svojím problémom obrátiť. Každopádne problém s erekciou netreba podceňovať, lebo môže vyústiť do psychickej traumy, zníženej sebadôvery, úzkosti či dokonca depresie a v neposlednom rade môže naznačovať prítomnosť iného ochorenia (ateroskleróza, cukrovka, hypertenzia, benígna hyperplázia prostaty a iné).

Príčíny erektilnej dysfunkcie

Dôvodov zlyhávajúcej erekcie je mnoho, najčastejšie príčiny sú:

 – organické poruchy

Organické poruchy vznikjú vtedy, keď nejaká choroba, operácia alebo úraz poškodia cievy alebo nervy zásobujúce penis alebo narušia hormonálnu rovnováhu tela. Tiež sa môže jednať o nežiadúci účinok podávania niektorých liekov. Patria sem cievne, neurologické a urologické problémy. K ochoreniam postihujúcim cievy patrí napr. cukrovka, ateroskleróza (vysoký cholesterol), vysoký krvný tlak či ischemická choroba srdca. Kedže výskyt týchto ochorení sa zvyšuje s vekom, rizikovou skupinou sú práve starší muži. K neurologickým problémom patria napr. úrazy chrbtice, cievne mozgové príhody či skleróza muliplex. K urologickým zväčšená prostata a karcinóm prostaty. V poslednej dobe sa čoraz viac dávajú do súvislosti problémy s erekciou a hormonálne zmeny, resp. andropauza.

 – niektoré lieky

Aj niektoré lieky môžu spôsobiť alebo zhoršiť poruchu erekcie. Patria sem niektoré lieky na terapiu srdcovocievnych ochorení – na liečbu vysokého tlaku krvi, lieky na odvodnenie, zníženie cholesterolu; lieky na liečbu duševných chorôb – antidepresíva, lieky proti úzkosti, na liečbu schizofrénie; lieky na terapiu epilepsie.

 – psychogénne faktory

Sem zaraďujeme prepracovanosť a permanetný stres v dôsledku hektického životného štýlu. Veľké nároky kladené na mužov, strach pred zlyhaním a v neposlednom rade úzkosť až depresia. Čoraz častejšie sa so psychicky podmienenou ED stretávame u mladých mužov. Medzi sexuálnymi poruchami a depresiou existuje úzke prepojenie, kedže príznaky depresie sa nachádzajú až u 15% mužov trpiacich erektilnou dysfunkciou. Zlepšenie psychického stavu pacienta tak mnohokrát vedie k väčšej sebadôvere, čo sa prejavuje aj na sexuálnych funkciách.

 – zlozvyky a závislosti

Nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, užívanie drog, nezdravý životný štýl majú vplyv nie len na psychiku ale aj na cievy, čo môže tiež v konečnom dôsledku viesť k erektilnej dysfunkcii. Nikotín zužuje cievy, znižuje prítok krvi, ktorá je potrebná pre kvalitnú erekciu. Odhaduje sa, že fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu sa podiela na celkovom výskyte ED až 25%.

Často ide aj o kombináciu viacerých príčin.

                                                           …čitať viac o poruchách erekcie

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana