Ovčie kiahne

Očkovať či neočkovať ovčie kiahne?

Preventívnym opatrením proti ovčím kiahňam je očkovanie. Nie je zaradené medzi povinné očkovania, pacient si hradí vakcínu v plnej výške (VARIVAX), v prípade kombinovanej vakcíny uhrádza malú časť aj poisťovňa (Priorix Tetra – očkovacia látka proti ovčím kiahňam, osýpkam, príušniciam a ružienke). Názory odborníkov na očkovanie proti ovčím kiahňam u detí sa rozchádzajú, rozhodnutie je na rodičovi, ktorý by mal tento krok dôkladne zvážiť.

  • argumenty ZA očkovanie 

– Očkovaním možno predísť ochoreniu a aj keď vakcína nechráni pred ovčími kiahňami na 100%, priebeh ochorenia je podstatne miernejší u očkovaných pacientov.

– Očkovaním žien v produktívnom veku, ktoré neprekonali kiahne takto nehrozí nákaza v čase tehotenstva, kedy môžu kiahne spôsobiť vážne komplikácie plodu, či práve narodenému dieťaťu.

– Očkovanie je zvlášť vhodné pre dospelého človeka, ktorý neprekonal ovčie kiahne, u ktorého býva priebeh ochorenia po nákaze omnoho komplikovanejší ako u zdravého dieťaťa.

– Očkovanie detí a ľudí s oslabenou imunitou či onkologickým ochorením môže predísť závažným komplikáciam, ktoré by mohol u takýchto ľudí vyvolať vírus ovčích kiahní.

 

argumenty PROTI očkovaniu

– Ochorenie u zdravých detí nevedie obvykle k vážnejším komplikáciám a po prekonaní zanecháva doživotnú imunitu…dĺžka účinnosti vakcíny proti kiahňam je otázna, ani výrobca neuvádza, či bude po niekoľkých rokoch potrebné preočkovanie. Ovčie kiahne sú závažné ochorenie pre tínedžerov a dospelých, masové očkovanie detí zabraňuje týmto deťom získať trvalú imunitu voči kiahňam a vytvára pre ne riziko v čase, keď dospejú.

– Ťažko nájdete pediatra, ktorý by sa stretol s tým, že by u zdravého dieťaťa s ovčími kiahňami bola potrebná hospitalizácia alebo že by dieťa kiahňam (bez pridruženého iného napr. onkologického ochorenia) podlahlo….zastrašovacia reklamná kampaň vykreslujúca ovčie kiahne ako nebezpečné životohrozujúce ochorenie nie je objektívny postoj ako informovať ľudí o očkovaní.

– Veľkou obavou niektorých vedcov a lekárov je súvis medzi poklesom ochorenia ovčích kiahní (masovým očkovaním) a nárastom omnoho nebezpečnejšieho ochorenia – pásový opar (pásový opar je spôsobený reaktiváciou vírusu ovčích kiahní, ktorý bol predtým v tele – „spiaci“ vírus po prirodzenom prekonaní ovčích kiahni). Predpokladaný dôvod: vakcína síce zníži výskyt ochorenia ovčích kiahní, avšak tým, že deti a dospelí nie sú vystavení pravidelnému kontaktu s ochorením, nedochádza k prirodzenému posilňovaniu imunitného systému. Pásový opar je nebezpečnejšie ochorenie ako kiahne, ktoré spôsobuje väčší počet hospitalizácií a vyšší počet úmrtí. Dokonca bol vypracovaný matematický model, podľa ktorého masové očkovanie proti kiahňam zabráni v krajine o veľkosti USA za 50 rokov 186 miliónom prípadov ochorenia a 5000 úmrtiam, avšak súčasne by sa vďaka očkovaniu zvýšil výskyt pásového oparu o 21 miliónov prípadov a počet úmrtí naň by bol dvojnásobný. Každopádne, potvrdenie týchto skutočností ešte vyžaduje mnohé štúdie a výskumy.

– Od spustenia očkovania bolo nahlásených množstvo nežiadúcich účinkov a závažných komplikácií spôsobených vakcínou proti kiahňam, objavili sa deti, ktoré napriek vakcinácií proti kiahňam, toto ochorenie dostali.

– Zriedkavo môže dôjsť k prenosu vírusu očkovacej látky na druhú osobu po dobu 6 týždňov po očkovaní

 

Poznámka: Asi 6 týždňov po očkovaní proti ovčím kiahňam, aj pri prirodzenom prekonaní ochorenia, sa nemôžu užívať lieky obsahujúce kyselinu acetylsalicylovú (Acylpirin, Aspirin). Platí to len pre dospelé osoby, kedže deti by tieto lieky nemali užívať vôbec.

 

                                   …čítať viac o Ovčích kiahňach

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana