Horúčka a bolesť u detí

Ako merať teplotu u detí?

Podľa odporúčaní svetovej zdravotníckej organizácie WHO by sa liečba horúčky u dojčiat a batoliat mala začať pri axilárnej (meranej pod pazuchou) teplote nad 38,5 °C, čo zodpovedá rektálnej teplote 39°C (výnimkou je bolesť dieťaťa, šokový stav či anamnéza febrilných kŕčov).

Najpresnejšia metóda merania  je v konečníku, pretože sa najviac približuje telesnej teplote. Používa sa obyčajný (liehový) i digitálny teplomer, ktorý sa môže natrieť lubrikantom a opatrne sa zasúva do konečníka do hĺbky asi 2-3 cm. Rektálnu teplotu nad 38°C označujeme ako horúčka. U starších detí sa zvykne merať teplota pod pazuchou – je asi o 0,5°C nižšia oproti teplote nameranej v konečníku. Teplota sa dá merať aj v ústach, ale táto metóda je najmenej presná, lebo je ovplyvnená viacerými faktormi (požitá strava, frekvencia dýchania…).

Teplomer lekársky Exatherm – bezortuťový

 1. – klasický liehový teplomer 
 2. – teplomer treba pred každým meraním striasť aspoň pod 36°C
 3. – spôsoby merania:
 4. v podpazuší – dĺžka merania 5-10 minút
 5. v ústnej dutine – dĺžka merania 3 minúty, orálna teplota je v priemere o 0,3°C vyššia než v podpazuší
 6. konečníku – dĺžka merania 2 minúty, zasunúť cca 2 cm do konečníka, rektálna teplota je v priemere o 0.5°C vyššia ako teplota v  podpazuší

 

Digitálne teplomery

Hartman Thermoval classic

 1. – rýchlosť merania 40-90 sekúnd, v závislosti od umiestnenia teplomeru ( v konečníku 40-60 sekúnd, po pazuchou 60-90 sekúnd, v ústach 60 sekúnd), pričom na získanie presnejších hodnôt sa odporúča merať teplotu aspoň 5 minút
 2. – zvukový signál

Hartman Thermoval rapid  

 1. – meranie teploty do pár sekúnd – tzv. Rychlobežka
 2. – zvukový signál
 3. – spôsoby merania:
 4. v konečníku – hrot teplomeru sa zasunie maximálne do 2 cm konečníka, meranie trvá 10-15 sekúnd, pre presné meranie je vhodné po zaznaní signálu predĺžiť čas merania na 3 minúty
 5. v podpazuší – meranie trvá obvykle 10-40 sekúnd, pre presnejší výsledok sa odporúča predĺžiť čas merania o 5 minút
 6. v ústnej dutine – meranie trvá obvykle 10-30 sekúnd

Hartman Thermoval rapid flex

 1. – rovnaký teplomer ako predchádzajúci, rozdiel je len v pružnej špičke – presnejšie a šetrnejšie meranie o trochu vyššej cene

Microlife Thermometer Non Contact – bezdotykový digitálny teplomer

 1. – zvukový signál
 2. – infračervená technológia umožňuje veľmi presné a jednoduché meranie aj bez dotýkania sa objektu (dieťaťa) v priebehu niekoľkých sekúnd (cca 3 sekundy)
 3. – multifunkčný: meranie telesnej teploty na čele, meranie povrchovej teploty predmetov ako mlieka v detskej flaši, vody na kúpanie či teploty okolia
 4. – alarm horúčky – 10 krátkych pípnutí a presvetlenie displeja na červeno varuje, že teplota je vyššia ako 37,5 °C
 5. – jediná nevýhoda je vyššia cena (30-45 euro)

 

Horúčka a bolesť u detí

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana