Bolesť kĺbov pri artritíde

Enzýmy – pomoc pri bolesti kĺbov

Pri liečbe boľavých kĺbov sa čoraz viac začína využívať systémová enzymoterapia. Proteolytické enzýmy v prípravkoch systémovej enzymoterapie majú široké využitie. Prospešné sú pri zápalových, imunitných, degeneratívnych procesoch, pri akútnych i chronických chorobách, úrazoch, hojení, pri preventívnom aj liečebnom užívaní. Viac v sekcii Enzymoterapia.

Reumatické ochorenia, čo sa týka enzymoterapie, patria medzi tie z najviac preskúmaných a pozitívne účinky už boli potvrdené mnohými štúdiami. Jedna z prvých väčších štúdií pochádza už z roku 1983, kedy sa enzýmová zmes podávala vyše tisícim pacientom s reumatickými ochoreniami. K zníženiu ťažkostí prišlo u 76-90% pacientov, stav sa nezmenil u 10-24% pacientov, a len u 2% prišlo k zhoršeniu stavu, čo sú vynikajúce výsledky.

Ďaľšia významná štúdia prebehla aj u nás (1998). Na Slovensku koordinoval štúdiu Výskumný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch (prof. Rovenský), v Česku Reumatologický ústav Bratislava (doc. Pavelka). Pacientom bol podávaný štandardný protireumatický liek sulfasalazín alebo enzýmový prípravok Phlogenzym. Výsledky preukázali rovnakú účinnosť oboch liekov pri potláčaní aktivity ochorenia. Výhoda Phlogenzymu však spočívala v oveľa lepšej znášanlivosti a takmer žiadnych nežiadúcich účinkoch.

Aj keď patrí enzymoterapria k finačne náročnejším metódam liečby boľavých kĺbov (terapia nie je hradená poisťovňou), jej bezpečnosť (minimálny až žiadny výskyt nežiadúcich účinkov) a účinosť (potvrdená mnohými výskumami) dokazujú, že zastáva v tejto indikácii významné miesto a s obľubou ju ordinuje stále viac lekárov. 

Enzymoterapia na našom trhu

Prvenstvo v systémovej enzymoterapii u nás drží jednoznačne Wobenzym, na trhu je už desiatky rokov s preukázateľnými výsledkami. Pomaly sa začínajú dostávať do lekární enzýmové preparáty aj iných výrobcov, ktoré sa prispôsobujú meniacemu sa trhu a najnovším výskumom a ich zloženie ako aj pôvod enzýmov sa od klasického Wobenzymu líši. Všetky prípravky systémovej enzymoterapie sú dostupné bez lekárskeho predpisu. V porovnaní so zahraničím sa u nás nachádza len malá hŕstka enzýmových preparátov, častokrát bohužiaľ s menej aktívnymi enzýmami ale podstatne vyššou cenou. Enzýmový trend sa uberá smerom nahradenia enzýmov zo živočíšnych zdrojov enzýmami rastlinnými, bakteriálnými a plesňovými; mení sa aj spôsob hodnotenia enzýmovej účinnosti – kvalitné preparáty hodnotia svoje enzýmy ich aktivitou (jednotky látok, ktoré majú rozkladať), nie množstvom (miligramy) v jednej tablete a podobne.

U nás sa enzymoterapia používa najmä v traumatológii (úrazy, operácie, športovci), ortopédii a reumatológii (artritída). Pomaly si získava svoje miesto ako podporná liečba pri užívaní antibiotík a tiež ako doplnková liečba onkologických ochorení.

WOBENZYM

Wobenzym patrí u nás k najznámejším a najužívanejším prípravkom systémovej enzymoterpie. Medzi jeho hlavné plus oproti ostatným enzýmovým zmesiam patrí, že je registrovaný ako liek a nie doplnok výživy t.z. že prešiel niekoľkými fázami klinických štúdii, kde bola overená jeho neškodnosť, ale predovšetkým účinnosť v zmysle zlepšenia zdravotného stavu.

Poznámka: Na liek sa oproti doplnku výživy kladú oveľa náročnejšie a prísnejšie požiadavky pri výrobe aj na samotné zloženie lieku. Liek obsahuje „farmakologicky účinne“ množstvá liečiv, ktorých obsah je definovaný a kontrolovaný Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Výživový doplnok má štatút potraviny – obsah účinných látok a ich prínos pre zdravie deklaruje len výrobca a úrady dozerajú len na zdravotnú neškodnosť a bezpečnosť doplnku, nie účinnosť.

Wobenzym obsahuje zmes špeciálne navrnutých enzýmov získaných z rastlinných zdrojov a pankreasu zvierat, ktoré sú technologicky upravené tak aby sa vstrebali až v prostredí tenkého čreva a odtiaľ sa dostali do celého organizmu. O jeho účinnosti bezpochybne svedčí 40 ročná pôsobnosť na trhu ako aj množstvo klinických štúdií, ktoré sa uskutočnili práve s touto zmesou. Ako negatívum vnímam jeho cenu a nutnosť užívania veľkého počtu tabliet viackrát denne. Možno by nebolo odveci popracovať na týchto nedostatkoch, kým tento jedinečný liek, ktorý položil základy systémovej enzymoterpie, neprevalcuje konkurencia. 

Okrem Wobenzymu nájdeme v lekárňach aj iné enzýmové zmesy. Od Wobenzymu sa odlišujú najmä tým, že su registrované ako doplnky výživy (potraviny), nie lieky. To znamená, že obsah účinných zložiek deklaruje len výrobca a proces výroby nemusel prejsť tak prísnymi kritériami ako v prípade liekov. Čo v konečnom dôsledku stále neznamená, že prípravok by mal byť menej kvalitný, ale ani nie je potvrdená jeho účinnosť.

Ďaľšou odlišnosťou nových enzýmov na trhu je ich rastlinný pôvod – enzýmy pankreasu, ktoré sa bežne získavajú zo sliznice zvierat sú nahradené enzýmami z húb a mikroorganizmov. Takéto enzýmy vykazujú väčšiu stabilitu v kyslom prostredí žalúdka, čo je veľmi pozitívny ťah zo strany výrobcov.

Niektoré doplnky výživy obsahujú navyše systém Serrazimes, ktorý je obdobou silného enzýmu serrapeptidázy, ktorý výrazne tlmí bolesť a opuchy (používa sa ako alternatíva liekov od bolesti).

V neposlednom rade sa vyznačuje väčšina doplnkov výživy prijateľnejšou dávkovacou schémou v porovnaní s Wobenzymom (pri prevencii obvykle 2xdenne jedna kapsula a pri akútnych stavoch 3xdenne dve kapsuly). 

 

                                                                                     …čítať viac o Artritíde

Súvisiace články:

Lieky proti bolesti kĺbov

Kĺbová výživa pri bolesti kolien

Ako užívať enzýmy!!!

Prečo sú enzýmy dôležité?

Liečba kĺbov krvnou plazmou?

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.