Astma

Liečba astmy pod dohľadom lekára

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

 

Terapiu astmy určuje lekár na základe vyšetrenia a závažnosti obťiaží. Väčšina liekov používaných pri liečbe astmy je vo forme inhalátorov, kedy pacient vdychuje liečivo do pľúc (Ako správne inhalovať?). V praxi sa používajú najmä dva typy liekov, ktoré Vám môže lekár predpísať a to udržovacie lieky- kontrolóry a úľavové lieky-uvoľnovače:

1.) lieky používané na prevenciu – kontrolóry, ktoré sa užívajú pravidelne (aj ked nemáte ťažkosti)

Patria sem inhalačné lieky (prášok, roztok alebo aerosól), ktoré znižujú citlivosť priedušiek na alergény a majú aj protizápalový účinok. Vdychujú sa do pľúc, ich účinok je rýchly a nežiaduce účinky sú minimálne. Používajú sa hlavne lieky s obsahom kortikosteroidov (Beclomet, Flixotide, Miflonid, Ecobec, Alvesco). Patria medzi najúčinnejšie protizápalové lieky, pôsobia len v dýchacích cestách. Po každej inhalácii si nezabudnite vypláchnuť ústa vodou alebo sódou bikarbónou, zabránite tak vzniku plesne v ústach.

Okrem kortikosteroidov patrí medzi inhalačné kontrolóry aj nedokromyl sodný (Tilade), ktorý brzdí aktivitu mnohých druhov buniek, ktoré sa podieľajú na rozvoji astmy. Jeho výhoda je, že výskyt nežiaducich účinkov je zriedkavý, nevýhodou je, že je vhodný iba pri ľahkej forme astmy, u strednej a ťažkej formy je jeho účinok nepostačujúci.

Okrem inhalačnej liečby môže lekár predpísať aj tablety na vnútorné užívanie. Patria sem tzv. antileukotrieny, ktoré na určitej úrovni blokujú vývoj astmy. Užívajú sa pravidelne, najmä večer pred spaním, pri ľahkých formách astmy ako monoterapia (liečba iba jedným liekom) alebo aj v kombinácií s inými liekmi, v určitých prípadoch môžu nahradiť liečbu inhalačnými kortikosteroidmi. Pomáhajú predchádzať príznakom astmy až po dobu 24 hodín. (Singulair, Montelukast, Montexal, Spiromon, Monkasta).

Vo forme kapsúl alebo toboliek na vnútorné úživanie sú aj lieky obsahujúce teofylín (Afonil, Euphyllin, Theoplus), ktoré sa používajú na liečbu a prevenciu všetkých foriem ochorenia dýchacích ciest, spojených s ich zúžením, zápalom a opuchom, vrátane prieduškovej astmy (kapsule nezapíjať nápojmi obsahujúcimi kofeín).

2.) lieky používané pri astmatickom záchvate – bronchodilatancia (uvoľnovače)

Patria sem inhalačné lieky, ktoré odstraňujú kŕčovité stiahnutie priedušiek pri záchvate, ich účinok nastupuje do niekoľkých minút. Používajú sa teda podľa potreby (obykle nie viac ako 3-4 krát denne) na zvládnutie ťažkostí ako dýchavičnosť, kašel, piskot, alebo ako prevencia pred očakávanou námahou (Ventolin, Berotec, Atrovent, Berodual). Na trhu sú aj uvoľnovače s dlhotrvajúcim účinkom – až 12 hodin (Oxis, Serevent). Zvyknú sa často kombinovať s inhalačnými kortikosteroidmi, kedy je pri ich pravidelnom používaní možné znížiť dávku kortikosteroidov aj o polovicu.

3.) kombinované lieky

Ide o najnovšie inhalačné lieky na liečbu astmy. V jednom inhalačnom lieku je obsiahnutý kortikoid aj uvoľnovač s dlhodobým účinkom. Kombinovaná liečba sa odporúča u väčšiny pacientov ako liečba prvej voľby a umožnuje veľmi efektívne dosiahnuť kontrolu astmy. (Symbicort, Seretide)

4.) kortikosteroidy na vnútorné použitie vo forme tabliet alebo injekcií

Sú to lieky s veľmi silným protizápalovým účinkom. Ich použitie je obmedzené iba na veľmi ťažké stavy, kedy sa môžu používať iba krátkodobo pri liečbe záchvatov (maximálne 10 dní) alebo pri život ohrozujúcich stavoch. Dostávajú sa do krvi a pôsobia na celý organizmus, vrátane dýchacích ciest. Pri dlhodobom úžívaní hrozí riziko výskytu mnohých, veľakrát závažných nežiaducich účinkov (vysoký krvný tlak, cukrovka, zniženie imunity…) Práve preto boli nahradené bezpečnejšími inhalačnými kortikoidmi.

 …čítať viac o Astme

Súvisiace články:

Liečba astmy

Dôležité vitamíny pri astme

Viete správne inhalovať?

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.