Alternatívna liečba Homeopatia

Minulosť a súčasnosť homeopatie

Homeopatiu ako liečebnú metódu zaraďujeme k tzv. alternatívnej medicíne, jej liečebný prínos nie je dostatočne preukázaný.  Svoje miesto si však našla aj na Slovensku a s obľubou ju využíva čoraz viac pacientov. Homeopatia používa rôzne prírodné látky, rastlinné extrakty, minerály a živočíšne produkty, avšak v silno zriedenom stave, do ktorého sa uvádzajú špeciálnymi postupmi. Základom tejto liečby je, že „ podobné sa lieči podobným“, to znamená, že látka, ktorá vo svojom medicinálnom pôsobení vyvolá u zdravého človeka určité zmeny zdravotného stavu (symptómy), má schopnosť podobné symptómy u chorého človeka vyliečiť. Napríklad, pri krájaní cibule dochádza k slzeniu, páleniu, štípaniu očí, svrbeniu nosa, kýchaniu či k tvorbe riedkeho vodnatého sekrétu. Ak má pacient tieto syptómy ( kýchanie, slzenie..) v rámci nejakého ochorenia – alergia, infekčná nádcha, podáva sa mu homeopatický liek pripravený z cibule – čiže Alium cepa.

História a začiatky homeopatie

Jedným z prvých kto sformuloval princíp, podľa ktorého sa „podobné lieči podobným“, bol v 5. storočí p.n.l. Hippokrates, otec modernej medicíny. Za zakladateľa homeopatie sa považuje nemecký lekár Samuel Hahnemann (1755-1843), vďaka ktorému a ďaľším jeho žiakom sa homeopatia začala rozširovať ďalej do Európy. Behom 19. stor. sa homeopatia dostala aj za hranice Európy, do Spojených štátov, Ruska, Južnej Ameriky či niektorých afrických krajín.

Súčastnosť

Homeopatiou sa lieči vo viac ako 100 krajinách sveta, v praxi ju používa viac ako 300 000 lekárov. Odhaduje sa, že sa ňou sa lieči asi 30% ľudí. V niektorých krajinách sa homeopatia vyučuje na univerzitách, v Nemecku či Švajčiarsku dokonca môžme nájsť homeopatické kliniky. Vo Francúzku sú homeopatické lieky čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia. Na Slovensku sa legislatíva týkajúca sa homeopatických liekov stále vyvíja.

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana