Kôň v úlohe liečiteľa

Kde všade pomáha hipoterapia?

Dôležitou  podmienkou pre absolvovanie hipoterapie je odporúčanie lekára, ktorý musí  posúdiť zdravotný stav pacienta. Hipoterapia, tak ako aj iné liečebné metódy, má aj svoje kontraindikácie, teda prípady pri ktorých nie je vhodné hipoterapiu praktikovať, nakoľko by mohla ublížiť. Veková hranica sa v súčasnosti výrazne posunula smerom nadol. Kým ešte pred pár rokmi sa hipoterapia doporučovala u detí až od 2,5 roka, súčasné trendy hovoria o možnosti začať s hipoterapiou už od veku jedného mesiaca.

Vo všeobecnosti je hiporehabilitácia vhodná  hlavne pre deti a dospelých s poruchami hybnosti (detská mozgová obrna, Downov syndróm, poruchy koordinácie a rovnováhy, poruchy chôdze, sedu, držania trupu a hlavy, poruchy pohybových stereotypov, poruchy reči a úchopu, oneskorený psychomotorický vývoj a pod.) a pri ortopedických ochoreniach (prevencia chybného držania tela, chybné držanie tela, skolióza-krivá chrbtica, hypermobilita a pod.)

Pedagogicko – psychologické jazdenie  je určené hlavne deťom a dospelým s poruchami správania, pozornosti, vnímania, reči, so zmyslovými a duševnými poruchami, poruchami učenia, problémami v emocionálnej a sociálnej oblasti, ako aj ľuďom trpiacich organickými duševnými poruchami, schizofréniou, afektívnymi poruchami, neurotickými poruchami,  stresom, poruchami osobnosti, správania a emócií a pod.

Hipoterapia ako celok je vhodnou formou terapie pri kombinovaných psychomotorických a senzomotorických postihnutiach.

 

Mgr. Alexandra Kafková – fyzioterapeut, hipológ

Viac informácií na stránke www.hipoterapia-sha.sk