Kôň v úlohe liečiteľa

Čo musí správna hipoterapia spĺňať?

Mnohí ľudia a bohužiaľ  aj ľudia z radov odborníkov, považujú hipoterapiu za vozenie sa na koni. Bohužiaľ, jedná sa o veľký omyl, ktorý brzdí správny a potrebný vývoj hipoterapie a mnohokrát škodí jej povesti, hlavne negatívnymi skúsenosťami ľudí, ktorí sa stretli aj s takýmto prístupom a hipoterapii prestali dôverovať.

Hipoterapia je terapeutická metodika, ktorá vyžaduje splnenie viacerých podmienok  aby bola efektívna a priniesla očakávané výsledky. Pri nesplnení týchto podmienok môže totiž namiesto pomoci ublížiť.

Hipoterapiu môže vykonávať  len špeciálne vyškolený tím pracovníkov, pozostávajúci z lekára, terapeuta, pomocníka a hipológa. Všetci členovia tímu, okrem pomocníka, musia mať príslušné vzdelanie v oblasti, v ktorej pôsobia, plus kurz hipoterapie.

Veľký dôraz kladieme na najdôležitejšieho člena tímu – koňa. Kone využívané k hipoterapii musia byť špeciálne vycvičené hipológom, ktorý je za koňa zodpovedný a musia absolútne dôverovať ľudom. Okrem toho nesmú mať závažné zdravotné problémy a najmä problémy pri pohybe (krívanie, bolesti apod.)

Dôležitá je aj  bezpečnosť a prostredie.

Až pri splnení všetkých týchto podmienok je možné hovoriť o hipoterapii ako o terapii.

 

Mgr. Alexandra Kafková – fyzioterapeut, hipológ

Viac informácií na stránke www.hipoterapia-sha.sk