Homeopatia

Účinnosť verzus neúčinnosť homeopatie?

Účinnosť homeopatickej liečby je stále diskutovaná téma. Tak ako sa nájdu prívrženci, ktorí na homeopatiu nedajú dopustiť a ktorým pomohla, tak sa nájdu aj jej odporcovia, ktorí homeopatiu ako možnú liečbu odmietajú, vzhľadom na nedostatok vedecky podložených dôkazov o mechanizme jej účinku a klinických štúdií dokazujúcich jej efektivitu.

     – argumenty proti

Stále nie je definitívne zodpovedaná otázka ohľadne mechnizmu účinku homeopatických liekov – ako presne pôsobia. Používanie vysokých riedení za hranicou tzv. Avogadrovho limitu (kedy už liek neobsahuje žiadne molekuly pôvodnej medicinálnej substancie) bolo a je hlavnou príčinou kritiky, odmietania a napádania homeopatie súčasnou vedeckou obcou, mnohí lekári sú skeptickí a neveria, že tákato dávka by mohla vyvolať nejaký liečebný účinok.

Možný mechanizmus účinku homeopatik naznačili výskumy francúzkeho virológa Luca Montagniera, ktorý sa zaoberal pôsobením objektívne detekovateľných a merateľných elektromagnetických signálov, vysielaných nanoštruktúrami vo vysokom zriedení. Takýmto pôsobením sa homeopatiká odlišujú od alopatických (klasických) prípravkov, kde nositeľom účinku je kvantifikovaná liečivá látka. Otázka mechanizmu účinku homeopatík je stále v štádiách výskumu.

Nedostatok kvalitných rozsiahlych štúdií, ktoré by jednoznačne a štatisticky význame potvrdzovali liečebný účinok homeopatie, homeopatická liečba nestojí na základoch EBM (Evidence-based medicine).

Čo sa týka účinnosti monokomponentnej (jednozložkovej) homeopatie, treba zdôrazniť, že je závislá na správnej a dôkladnej anamnéze homeopata alebo lekárnika. Iba pri správnom a časovo náročnom vyhodnotení stavu pacienta, možno určiť vhodný liek so správnym stupňom riedenia. Napríklad u pacienta s hnačkou možno podať cca 10 rôznych homeopatických liekov, ktorých výber závisí od podrobnej analýzy stavu pacienta  (konzistencia stolice, nafukovanie, zvracanie, zhoršenie mliekom, po požití ovocia, kŕče v bruchu atď).

     – argumenty za

Najväčším argumentom “za” je jej dlhodobé používanie vo viac ako 100 krajinách sveta. V praxi ju používa viac ako 300 000 lekárov. Bohatú tradíciu má v Nemecku a veľmi obľúbená je aj vo Francúzku, kde sú homeopatické lieky dokonca čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia. Najrozšírenejšia je v Indii, kde sa nachádza viac ako sto homeopatických univerzít, ktoré vychovávajú homeopatov. V niektorých krajinách môžme dokonca nájsť homeopatické kliniky (Nemecko, Švajčiarsko, Anglicko).

Klinická účinnosť homeopatie je zdokumentovaná klinickými observačnými štúdiami a mnohými odbornými prácami a na výskume sa stále pracuje (overovanie účinnosti homeopatických liekov, vývoj nových liekov,  veľkou výzvou pre vedcov je preukázanie mechanizmu účinku homeopatie).

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana