Homeopatia

Ako sa výrabajú homeopatiká?

Homeopatické lieky sa vyrábaju modernými metódami pod prísnou kontrolou kvality a zodpovedných štátnych orgánov, výroba podlieha rovnako prísnym kritériám ako u iných liečiv. Všetky homeopatické lieky používané na Slovensku sú registrované Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Príncíp výroby je založený na mnohonásobnom riedení a následnom pretrepávaní účinných látok (rastlinného, živočíšneho pôvodu, nerasty) až do podoby výsledného lieku želaného stupňa riedenia. Najčastejšie sa používajú riedenia 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH a 200 CH. Napr. na vytvorenie riedenia 1 CH sa k jednému dielu materskej tinktúry pridá 99 dielov rozpúšťadla a pretrepáva sa. Na získanie riedenia 2 CH sa k jednému dielu roztoku 1 CH pridá 99 dielov rozpúštadla a pretrepáva sa, takto roztoky získajú kinetickú energiu. Mnohonásobným riedením lieky strácajú toxicitu pri zachovaní špecifického liečebného účinku homeopatika, takže sa nemusíte báť ani liekov, ktoré sú pripravené z prudko jedovatých rastlín či živočíšnych jedov.

Prečo majú homeopatiká niekoľo rôznych riedení?

Stupeň riedenia homeopatického lieku ovplyvňuje spôsob jeho použitia ako aj  indikáciu na ktorú má byť použitý. Najčastejšie sa používajú riedenia 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH a 200 CH. Pričom platí, že čím je riedenie vyššie (vstupná surovina je viac zriedená a pretrepávaná), tým je účinok vyšší. Výber správneho riedenia je veľmi dôležitý a je vždy vhodné poradiť sa o ňom s odborníkom. Všeobecne platí, že nižšie riedenia (5 CH, 9 CH) sa používajú najmä u akútnych ochorení s lokálnymi alebo celkovými príznakmi, vyššie riedenia sú skôr vhodné pri nervových alebo psychických príznakoch a chronických ochoreniach. Samozrejme, nie je to vždy pravidlo. V niektorých prípadoch môže mať dokonca nízke riedenie (5 CH) opačné účinky ako riedenie vysoké (30 CH), napr. Ricinus comunis 5 CH sa používa na podporu laktácie (tvorby materského mlieka), zatiaľ čo Ricinus comunis 30 CH sa používa na zastavenie laktácie.

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana